Image
Opiskelija seisoo tolpan takana ja katsoo kameraan.

Tietojärjestelmätiede, KTM

Osaamista tietojenkäsittelystä ja kauppatieteistä

Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueita ovat:

  • tietojärjestelmien kehitystyön johtaminen (esim. projektien ja tietohallinnon johtaminen)
  • tietojärjestelmien suunnittelu ja niiden käyttäjäkokemus (user experience)
  • digitalisaation soveltaminen ja sen vaikutukset organisaatiossa
  • tieteellisen tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisen tukena

Opiskelija voi opintosuunnan valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineita sopivalla tavalla.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella johtamis- ja ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat tiimityötä ja ammattilaisten työn koordinointikykyä, ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Tietojärjestelmäalan ammattilainen toimii usein sillanrakentajana liiketoiminnan ammattilaisten ja tietojenkäsittelyn teknisten osaajien välillä. Tietojärjestelmäalan ammattilaiselle muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä erilaisten informaatioteknologioiden avulla.

Johtamisen ja käyttäjäkokemuksen osaamisen kehittämisen lisäksi opintojen avulla voi kehittää omaa laaja-alaista yleisosaamista digitalisaation hyödyntämisestä. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen.

Maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteistä suoritettuasi osaat:

  • kehittää organisaatioiden toimintaa ja edesauttaa uusien toimintamuotojen käyttöönottoa informaatioteknologisten ratkaisujen avulla
  • suunnitella, toteuttaa ja johtaa tietojärjestelmäprojektia yhdessä asiakkaan kanssa
  • soveltaa työssään loogista ajattelutapaa ja olennaisen tiedon jäsentely- ja esittämiskykyä
  • soveltaa tieteellistä ajattelua tutkimusraportoinnissa ja hallitset hyvän kirjallisen esitystavan
  • soveltaa kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja suunnittelutieteellisiä tutkimusmenetelmiä

Tietojärjestelmätieteen opintosuunta on osa tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaa. Lisätietoja opinnoista opinto-oppaassa.

Opiskelija tietokoneella.

Koulutusohjelmalla on ASIIN- ja Euro-inf-laatuleimat, jotka varmistavat, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on sisällöltään laadukasta ja tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

Lue lisää rankingeistä, akkreditoinneista ja arvioinneista.

Image
Image

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Tarvitsetko lisätietoa? Tutustu kattavaan oppaaseemme hakemisesta. Oletko valmis hakemaan? Siirry Opintopolku-portaaliin ja lähetä hakemuksesi.

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Yksi suurimmista

Olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Suuresta koosta huolimatta meillä on tiivis yhteisö ja viihtyisä opiskeluympäristö.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä. Saat todistetusti asiantuntevaa opetusta ja ohjausta.

Kysy lisää!

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511