Image
Opiskelija seisoo tolpan takana ja katsoo kameraan.

Tietojärjestelmätiede, KTM

Osaamista tietojenkäsittelystä ja kauppatieteistä

Tietojärjestelmäalan ammattilainen kytkee digitalisaation palvelemaan liiketoiminnan tavoitteita. Liiketoimintaosaamisen merkitys on kasvanut digitalisaatio-osaamisen rinnalla. Tietojärjestelmätieteen opintosuunnan opinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri toimialoilla.

Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueita ovat:

 • tietojärjestelmien kehitystyön johtaminen (esim. projektien ja tietohallinnon johtaminen)
 • tietojärjestelmien suunnittelu ja käyttäjäkokemuksen (user experience, UX) huomiointi osana suunnittelutyötä
 • digitalisaation soveltaminen ja sen vaikutukset organisaatiossa
 • tieteellisen tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisen tukena

Opiskelija voi opintosuunnan valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla muita opintokokonaisuuksia sopivalla tavalla.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella johtamis- ja ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat tiimityötä ja ammattilaisten työn koordinointikykyä, ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Tietojärjestelmäalan ammattilainen toimii usein sillanrakentajana liiketoiminnan ammattilaisten, loppukäyttäjien ja tietojenkäsittelyn teknisten osaajien välillä. Tietojärjestelmäalan ammattilaiselle muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä erilaisten informaatioteknologioiden avulla.

Johtamiseen ja käyttäjäkokemukseen liittyvän osaamisen kehittämisen lisäksi opintojen avulla voi kehittää omaa laaja-alaista yleisosaamista digitalisaation hyödyntämisestä. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen.

Tietojärjestelmätieteen opintosuunta on osa tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaa. Lisätietoja opinnoista opinto-oppaassa.

Opiskelija tietokoneella.

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Tarvitsetko lisätietoa? Tutustu kattavaan oppaaseemme hakemisesta. Oletko valmis hakemaan? Siirry Opintopolku-portaaliin ja lähetä hakemuksesi.

Opintojen tavoitteet

Opiskelija saa opiskeluoikeuden kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa kehittää organisaatioiden toimintaa ja edesauttaa uusien toimintamuotojen käyttöönottoa informaatioteknologisten ratkaisujen avulla
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa tietojärjestelmäprojektia yhdessä asiakkaan kanssa
 • osaa huomioida tietojärjestelmien käyttäjäkokemuksen (UX), käytettävyyden sekä saavutettavuuden tietojärjestelmien suunnittelussa
 • osaa soveltaa työssään loogista ajattelutapaa ja olennaisen tiedon jäsentely- ja esittämiskykyä
 • osaa soveltaa tieteellistä ajattelua tutkimusraportoinnissa ja hallitsee hyvän kirjallisen esitystavan
 • osaa soveltaa kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja suunnittelutieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • pystyy analysoimaan ja soveltamaan opintosuunnan opinnoissa oppimaansa esimerkiksi energia-alan sovellusalueella
 • pystyy soveltamaan tietojenkäsittelyä kattavasti vähintään yhdellä taloustieteen alalla
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä
 • omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Yksi suurimmista

Olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Suuresta koosta huolimatta meillä on tiivis yhteisö ja viihtyisä opiskeluympäristö.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä. Saat todistetusti asiantuntevaa opetusta ja ohjausta.

Kysy lisää!

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8511