Image
Kampus

Johtamisen yksikkö

Innovatiivisia johtamisratkaisuja sekä globaalisti ajattelevia johtajia

Johtamisen yksikön koulutus ja tutkimus keskittyy monimutkaisten kysymysten käsittelyyn julkisen hallinnon, organisaation johtamisen ja ihmisjohtamisen näkökulmasta. Tarjoamme tutkimukseen perustuvia näkemyksiä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville.

Adam Smale
Dekaani
Adam Smale

Johtamisen akateeminen yksikkö tekee tutkimusta ja tuottaa koulutusta liiketalouden ja hallintotieteiden aloilla seitsemällä eri aihealueella: henkilöstöjohtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, strateginen johtaminen, julkisoikeus, julkishallinto, aluetiede ja sosiaali- ja terveyshallinto.

Yksikön tutkimuksen kohteina ovat erityisesti muutoksen, innovaatioiden ja digitalisoitumisen aiheuttamat haasteet yhteiskunnallisella, organisaatio- ja yksilötasolla. Se keskittyy syventämään ymmärrystämme organisaation johtamisen, ihmisjohtamisen ja julkisen politiikan roolista selviytymisessä näiden voimien kanssa sekä kestävästi että vastuullisesti niin organisaatioiden tehokkuutta kuin työntekijöiden ja kansalaisten  hyvinvointia tukevasti.

Yksikön tutkimusyhteisö on organisoitu neljään tutkimusryhmään:

Tutkimus keskittyy aiheisiin, jotka käsittelevät palvelullistamista, liiketoimintaverkostoja, esimiestyötä, globaalia liikkuvuutta, johtamista ja johtamisen etiikkaa, pirullisia ongelmia, keskustelevaa demokratiaa, kansalaisten ja asiakkaiden osallistumista sekä aluekehitys- ja innovaatiopolitiikkaa.

Koulutusohjelmat

Yksikön opetus perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen ja pedagogiseen asiantuntemukseen, minkä vuoksi koulutuksemme on palkittu kansallisesti ja akkreditoitu kansainvälisesti. Koulutamme innostuneita kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Koulutustarjontaamme kuuluvat suomen- ja englanninkieliset ohjelmat, kokopäiväiset ohjelmat Vaasassa ja osa-aikaiset ohjelmat työssä käyville Helsingissä, Kokkolassa ja Seinäjoella. Panostamme myös aktiivisesti erittäin kysyttyihin johtamiskoulutuksen, avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen koulutustarjontaan.

Uutisia ja tapahtumia

Akateemisen yksikön tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Kansaneläkelaitoksen ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
MISS – Practising mission-oriented innovation policy - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, InnoLab, Hallintotieteet, Johtaminen
Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet perusopetuksen oppilashuollossa - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH) - Hallintotieteet, Digitaalinen talous, Johtaminen
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen (LEADIS 2) - Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
VATACO - Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen - Digitaalinen talous, Hallintotieteet, Johtaminen
Henkilöstöhallinnon erityispiirteet ja joustavuus Pohjoismaissa: Pitkittäistutkimus ja valtioiden välinen tutkimus - Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Safeguarding Welfare in Times of Pandemics: Towards Collaborative Governance of Syndemics (WELGO) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen

Yhteystiedot