Image
Kampus

Johtamisen yksikkö

Innovatiivisia johtamisratkaisuja sekä globaalisti ajattelevia johtajia

Johtamisen yksikön koulutus ja tutkimus keskittyy monimutkaisten kysymysten käsittelyyn julkisen hallinnon, organisaation johtamisen ja ihmisjohtamisen näkökulmasta. Tarjoamme tutkimukseen perustuvia näkemyksiä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville.

Adam Smale
Dekaani
Adam Smale

Johtamisen akateeminen yksikkö tekee tutkimusta ja tuottaa koulutusta liiketalouden ja hallintotieteiden aloilla seitsemällä eri aihealueella: henkilöstöjohtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, strateginen johtaminen, julkisoikeus, julkishallinto, aluetiede ja sosiaali- ja terveyshallinto.

Yksikön tutkimuksen kohteina ovat erityisesti muutoksen, innovaatioiden ja digitalisoitumisen aiheuttamat haasteet yhteiskunnallisella, organisaatio- ja yksilötasolla. Se keskittyy syventämään ymmärrystämme organisaation johtamisen, ihmisjohtamisen ja julkisen politiikan roolista selviytymisessä näiden voimien kanssa sekä kestävästi että vastuullisesti niin organisaatioiden tehokkuutta kuin työntekijöiden ja kansalaisten  hyvinvointia tukevasti.

Yksikön tutkimusyhteisö on organisoitu kolmeen tutkimusryhmään:

Tutkimus keskittyy aiheisiin, jotka käsittelevät palvelullistamista, liiketoimintaverkostoja, esimiestyötä, globaalia liikkuvuutta, johtamista ja johtamisen etiikkaa, kompleksisten järjestelmien hallintaa, julkisen sektorin uudistuksia ja innovaatioita sekä tiedon ja yhteiskunnallisen arvon yhteiskehittämistä.

Koulutusohjelmat

Yksikön opetus perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen ja pedagogiseen asiantuntemukseen, minkä vuoksi koulutuksemme on palkittu kansallisesti ja akkreditoitu kansainvälisesti. Koulutamme innostuneita kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Koulutustarjontaamme kuuluvat suomen- ja englanninkieliset ohjelmat, kokopäiväiset ohjelmat Vaasassa ja osa-aikaiset ohjelmat työssä käyville Helsingissä, Kokkolassa ja Seinäjoella. Panostamme myös aktiivisesti erittäin kysyttyihin johtamiskoulutuksen, avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen koulutustarjontaan.

Uutisia ja tapahtumia

Akateemisen yksikön tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
PEAK - Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Johtaminen
Pandemiakriisin opetukset - Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka) - Johtaminen, Henkilöstöjohtaminen
Strengthening Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in Education and SME Management (DEI4SME) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen, InnoLab
DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina - VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
AI2Business - Tekoälystä kestävää liiketoimintaa - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Mielihyvin duunissa - Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
ORBIT - Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion - Digitaalinen talous, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Yliopistopalvelut
VEP - Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa - VEBIC, Johtaminen
Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (UUDIS) - Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen

Yhteystiedot