Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka)

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen pääasiallinen tavoite on ratkaista etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatioon liittyviä ongelmia ottamalla käyttöön soveltuvia digitaalisia työkaluja ja tehostamalla niiden käyttöä, sekä muovaamalla asenneilmastoa paikkariippumatonta työtä ja digityökaluja kohtaan mikro- ja pk-yrityksissä ja yhdistyksissä. Paikkariippumattoman työn koordinaatiota kehittämällä haetaan ratkaisuja 1) työvoiman saatavuuden ja sitouttamisen haasteisiin, 2) työhyvinvointiin ja 3) työn tuottavuuteen. Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan tasapainoa tuottavuuden lisäämisen ja kuormituksen hallinnan välillä, ja siten tuetaan yritysten liiketoiminnan kestävää kehitystä ja organisaatioiden uudistumista.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
86 003€
Kokonaisbudjetti
600 483€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
95 559€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Johtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio