Aki Lehtivuori

Tutkijatohtori

KTT
Johtamisen yksikkö, Henkilöstöjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8422

Tutkimukseni kohdistuu motivaatioon itsemääräämisteorian näkökulmasta. Tutkin erityisesti sisäistä motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä (esim. palkitseminen). Lisäksi tutkimukseni käsittelevät suorituspaineen vaikutuksia.