Image
Nainen istuu kirjastossa ja katsoo kaukaisuuteen

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, KTM (Kokkola)

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

people in the library

Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen teemakokonaisuudessa käsitellään aivan uuden liiketoiminnan tai jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Lähtökohtana on tuote- tai palveluinnovaatio.

Ohjelmaan ei järjestetä hakua joka vuosi. Seuraa tiedotusta ohjelman seuraavasta hakuajasta.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman kolme keskeistä teemaa ovat:

 • Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Vastuullinen organisaatio ja hallinto

Opintojaksoilla käsitellään muun muassa toimintaympäristön ja oman toiminnan tutkimista (mm. tiedon hankinta ja analysointi), innovatiivisuuden ja innovaatioiden johtamista, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnallistamisen käynnistämiseen liittyviä juridisia kysymyksiä.

Henkilöstöjohtamisen teema-alueella käsitellään henkilöstöstrategiaa kiinteänä osana yritysten liiketoimintastrategiaa ja tarkastelun kohteena ovat muun muassa henkilöstövoimavarojen joustavuuden ja pysyvyyden välisten jännitteiden hallinta, osaamisen uudistamisen ja kehittämisen vaihtoehdot sekä henkilöstöjohtamisen vastuullisuus.

Vastuullinen organisaatio ja hallinto teema-alueessa korostetaan hyvän liiketavan sekä oikeudellisten normien noudattamisen merkitystä. Vastuullisen liiketoiminnan tarkoitus on saavuttaa taloudellista menestystä tavoilla, jotka kunnioittavat eettisiä arvoja ja ottavat huomioon ihmiset, yhteisöt sekä luonnon ja ympäristön. Vastuunkantoa säädellään yhä yksityiskohtaisemmin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja yritysten kykyä toimia säädösten puitteissa seurataan viranomaistoiminnan ohella tehokkaasti nykyään myös sosiaalisessa mediassa. Juridinen vastuu yrityksen toiminnan oikeellisuudesta muodostaa perustan sekä taloudelliselle että sosiaaliselle, mutta lisäksi myös ekologiselle vastuulle.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa huomioidaan erityisesti aikuisten, työelämässä olevien opiskelijoiden tarpeet. Opintokokonaisuuksien toteutuksessa käytetään tehokkaasti digitaalista oppimisympäristöä. Lähijaksot toteutetaan work-shopeina, joissa keskiössä on tiedon prosessointi ja soveltaminen sekä vertaisoppiminen erilaisten ryhmä- ja yhteistyömenetelmien tuella.

Hae ohjelmaan

Ohjelmaan ei ole hakua 2021. Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet päivitetään Opintopolkuun ennen seuraavaa hakukierrosta.

Valintaperusteet lyhyesti

Sivulla on näkyvissä edellisen hakukierroksen (2020) valintaperusteet. Seuraava hakuajankohta ei vielä ole tiedossa.

Valintaryhmät

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta tulee kuitenkin toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 31.7. mennessä.

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op johtamisen opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 32 pistettä) perusteella:

 1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 12 pistettä)
 3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
  (10-50 op, enintään 8 pistettä).
 4. Valintakoe (enintään 20 pistettä)

Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä.

2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneita. Valinnassa huomioon otettavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 32 pistettä) perusteella:

 1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 12 pistettä)
 3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
  (4-5, enintään 8 pistettä).
 4. Valintakoe (enintään 20 pistettä)

Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä.

 

Sisäänotto

35

Valintakoe

Huom! Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman valinnassa oli alunperin ilmoitettu järjestettäväksi valintakoe maanantaina 6.4.2020.

Suomen hallituksen linjauksen 16.3.2020 mukaisesti koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3.2020 alkaen. Kaikkea matkustamista tulee välttää. Samoin rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Tästä johtuen Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman valintaperusteita on perusteltua muuttaa niin, että valinta toteutetaan todistusvalintana aiemmin vahvistetun pisteytysmallin mukaisesti. Valintakoe perutaan ja sen osuus poistetaan pisteytyksestä, jolloin hakijan enimmäispistemäärä on 32 hakupistettä.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8162