Pandemiakriisin opetukset

Hankkeessa muodostetaan kattava ja tiivis tietopohja Suomen koronahallinnasta, korona-aikana tehdyistä päätöksistä sekä niiden taloudellisista, poliittisista, oikeudellisista, sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan koronakriisin ajan keskeisiä murroskohtia, joissa myös toisenlaiset politiikkavaihtoehdot olisivat olleet mahdollisia. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan monitieteistä terveyskriisien vaikutusten arviointia sekä tuodaan yhteen toimijoita eri hallinnonaloilta ja -tasoilta terveyskriisien varautumistyön parantamiseksi. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
900 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
145 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat