Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja

Valtiotieteiden tohtori (valtio-oppi)
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


https://www.linkedin.com/in/petri-uusikyla-98107814

Petrillä on yli 25 vuoden kokemus vaativien arviointien, policy-analyysien ja yhteiskuntapoliittisten tutkimusten tekemisestä. Hänen erityisalaansa ovat politiikka-arvioinnit, kompleksisuustutkimus, systeemiset arviointimenetelmät, verkostoanalyysi sekä vaikuttavuuden arviointi. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus valtioneuvoston toiminnan kehittämisestä ja julkisorganisaatioiden strategioiden laatimisesta. Hän on ollut hallitusten neuvonantajana useissa EU-maissa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Ruotsi, Unkari) sekä myös laajemmin globaalisti (Georgia, Tansania, Sambia, Vietnam).

Hän on myös Suomen arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen ja Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin Suomen osaston puheenjohtaja.  Hän on myös julkaisut lukuisia tieteellisiä artikkeleita, opaskirjoja ja tutkimusraportteja kompleksisuustutkimuksesta, innovaatiopolitiikasta, luovien alojen kehittämisestä, sosiaali- ja terveyspolitiikasta, aluekehittämisestä, vaikutusarvioinnista sekä EU:n ohjelmarahoituksesta. Hänen väitöskirjansa "Endeavour to Find Evidence - The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance" tarkastettiin marraskuussa 2019 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Viimeaikaiset julkaisut:

 1. Uusikylä, Petri & Himberg, Janina (2014). Ylimmän virkamiesjohdon urajärjestelmät kansainvälinen vertailu Euroopan Unionin jäsenmaiden toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Valtiovarainministeriö. Helsinki.2014
 2. Uusikylä, Petri (2014). Kehittäjän on tunnettava vastuunsa. Yhteiskuntapolitiikka 1/2014.
 3. Uusikylä, Petri (2014). Kompleksisuus, kausaliteetti ja keskinäisriippuvuudet arvioinnin haasteina ? kohti uutta paradigmaa? s. 16-37. Teoksessa: Näkökulmia arviointiin ja tarkastukseen. Lasse Oulasvirta & Lili-Anne Kihn & Pietu Mänttäri & Jani Wacker (toim.). Tampereen yliopisto. Tampere University Press. 2014.
 4. Uusikylä, Petri (2014). Kehityspoliittisen toimikunnan vaikuttavuuden arviointi 2003-2014. Kehityspoliittinen toimikunta / ulkoasiainministeriö.
 5. Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Takanen, Aliisa (2015). EU-vaikutusten arviointimallin tehostaminen. Valtioneuvoston kanslian julkaisu 3/2015. Helsinki.
 6. Johanson, Jan-Erik & Husman, Päivi & Uusikylä, Petri (2015). Viisto, väistö ja vuorovaikutus - Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssakäymisen muotoiluja. NodeHealth-hankkeen synteesiraportti. Työterveyslaitoksen julkaisuja. Juvenes Print. Helsinki 2015.
 7. Virtanen, Petri, Petri Uusikylä, Janne Jalava, Seppo Tiihonen, Lasse Laitinen ja Kirsi Noro (2016). Valtioneuvoston yhtenäisyys ? kansainvälinen vertaileva tutkimus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2016.
 8. Uusikylä, Petri, Sharpe, Mike et. al (2017). The Mid-term Evaluation of the AAL2 (Assisted Living Programme) Joint Programme. European Commission, Brussels.
 9. Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Rinne, Pasi & Valtari, Heidi (2017). FRC International Disaster Preparedness and Disaster Risk Reduction (DPDRR) Programmes Thematic Study. Finnish Red Cross. Helsinki.
 10. Ranta, Tommi, Samuli Manu, Valtteri Laasonen, Petri Uusikylä ja Riikka-Leena Leskelä (2017). Kohti uusia maakuntia. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 74/2017. 293 sivua.
 11. Tuominen-Thuesen, Minna & Sievänen, Riikka & Jan Ljungman, Riikka  & Kuusela, Hanna & Ahonen, Pertti ja Uusikylä, Petri (2018). "Yksi yhdestä" ?malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2018.
 12. Rantala, Kati & Ahonen, Pertti & Alasuutari, Noora & Kauppila, Jussi & Kautto, Petrus &  Kuokkanen, Kanerva & Römpötti, Essi & Saarenpää, Karolina & Tala, Jyrki & Uusikylä, Petri (2018). Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 27/2018.
 13. Valtakari, Mikko &  Ranta, Tommi &  Laasonen, Valtteri &  Manu, Samuli &  Leskelä, Riikka-Leena &  Rauhamaa, Heini &  Uusikylä, Petri &  Huttunen, Hannu-Pekka &  Vauhkonen, Teemu (2018). Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 32/2018.
 14. Leskelä, Riikka-Leena &  Rissanen, Antti & Tolkki, Helena &  Valtakari, Mikko &  Uusikylä, Petri &  Ranta, Tommi (2018). Maakunnan ohjausmallit ? MOHJU. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2018.
 15. Peltonen, Milla & Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri & Kaarnasaari, Anne & Leskelä, Riikka ja Öhman, Markus (2018). Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi. VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2018:5. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.
 16. Raisio, Harri & Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri (2018). Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Marraskuu 2018. Sitra, Helsinki.
 17. Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Vauhkonen, Teemu (2018). Eviran PK-yritysten neuvonta- ja vientihankkeen arviointi. Evira 4.12.2018.
 18. Ranta, Tommi & Laasonen, Valtteri & Manu, Samuli & Leskelä, Riikka-Leena & Rissanen, Antti & Uusikylä, Petri & Tala, Jyrki (2019). Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:29. Helsinki: valtioneuvoston kanslia.
 19. Wallenius, Tapio, & Uusikylä, Petri & Tran Minh, Anh Thu (2019). Final Evaluation of the Innovation Partnership Programme (Finland-Vietnam), Phase II. Ministry for Foreign Affairs.
 20. Uusikylä, Petri & Stenfors, Sari & Salminen, Vesa & Kotiranta, Sami & Lamminkoski, Helka (2019). Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija. Sitran "Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi" vaikuttavuustavoitteen arviointi. Sitran julkaisuja 2019.
 21. Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri & Hyttinen, Ritva (2019). Monimuotoisuuden kohtaaminen ja johtaminen. Teoksessa Pietiläinen, Ville & Syväjärvi, Antti (toim.). Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 22. Uusikylä, Petri (2019). Endeavour to Find Evidence. The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance. Academic Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Helsinki: Helsinki University Press.
 23. Ahonen, Pertti & Uusikylä, Petri & Sievänen, Riikka (2019). Yrityksiin kohdistuvien julkisten sääntelyvaikutusten arviointi: Neo-institutionaalinen tutkimus kontekstista, kansainvälisistä vaikutteista ja kotimaisista kokemuksista. Hallinnon tutkimus 3/2019. 191-206.
 24. Uusikylä, P. & Tommila, P. & Uusikylä, I. (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer. Forthcoming.
 25. Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Hietankangas, Nina K. & Nurmi, Johanna (2020). Finland in Stockmann, Reinhard & Meyer, Wolfgang & Taube, Lena (Eds.) Institutionalisation of Evaluation in Europe. London: Palgrave Macmillan. Forthcoming.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS