Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


https://www.linkedin.com/in/petri-uusikyla-98107814

Petrillä on yli 25 vuoden kokemus vaativien arviointien, policy-analyysien ja yhteiskuntapoliittisten tutkimusten tekemisestä. Hänen erityisalaansa ovat politiikka-arvioinnit, kompleksisuustutkimus, systeemiset arviointimenetelmät, verkostoanalyysi sekä vaikuttavuuden arviointi. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus valtioneuvoston toiminnan kehittämisestä ja julkisorganisaatioiden strategioiden laatimisesta. Hän on ollut hallitusten neuvonantajana useissa EU-maissa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Ruotsi, Unkari) sekä myös laajemmin globaalisti (Georgia, Tansania, Sambia, Vietnam).

Hän on myös Suomen arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen ja Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin Suomen osaston puheenjohtaja.  Hän on myös julkaisut lukuisia tieteellisiä artikkeleita, opaskirjoja ja tutkimusraportteja kompleksisuustutkimuksesta, innovaatiopolitiikasta, luovien alojen kehittämisestä, sosiaali- ja terveyspolitiikasta, aluekehittämisestä, vaikutusarvioinnista sekä EU:n ohjelmarahoituksesta. Hänen väitöskirjansa "Endeavour to Find Evidence - The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance" tarkastettiin marraskuussa 2019 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Viimeaikaiset julkaisut:

Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Uusikylä, Ida (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer.

Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Hietakangas, Nina K. & Nurmi, Johanna (2020). Finland in Stockmann, Reinhard & Meyer, Wolfgang & Taube, Lena (Eds.) Institutionalisation of Evaluation in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Uusikylä, Petri (2020). Towards Innovative Pedagogy and Learning Business Ecosystem. The Final Evaluation of the IRIS Project (HEI-ICI: Turku University of Applied Sciences and Tumaini University Dar es Salaam College (TUDARCo). Turku: Turku University of Applied Sciences.

Lehtonen, K.; Uusikylä, P. (2021). How Do Networks Reflect Collaborative Governance? The Case of a Sport Policy Program. Int. J. Environ. Res. Public Health 202118, 7229. https://doi.org/10.3390/ijerph18147229

Rantala, Kati & Inka Järvikangas & Samuli Pitze?n & Petrus Kautto & Pertti Ahonen, Petri Uusikylä & Suvi Jaakkola & Sanna-Riikka Saarela & Olli-Pekka Aaltonen & Chris Carling (2021). Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi. Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:28. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri & Lintinen, Urho & Kotiranta, Sami & Jaakkola, Suvi (2021). Julkisen sektorin systeeminen muutos. Kokemuksia maailmalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:15. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Jaakkola, Suvi (2020). #TaideMaksaa. Taiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:19.

Ahonen, Pertti & Uusikylä, Petri (2020). Oppeja maailmalta: lainsäädännön jälkiarviointi lisää avoimuutta. Policy Brief 26/2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Lähde Kristiina & Lintinen, Urho & Jaakkola, Suvi (2021). Muotoaan etsivä virasto. Taiteen edistämiskeskuksen arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:11. Valtioneuvosto, Helsinki.

Rantala, Kati & Inka Järvikangas & Samuli Pitze?n & Petrus Kautto & Pertti Ahonen, Petri Uusikylä & Suvi Jaakkola & Sanna-Riikka Saarela & Olli-Pekka Aaltonen & Chris Carling (2021). Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi. Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:28. Valtioneuvosto, Helsinki.

Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Manu, Samuli; Vartiainen, Pirkko; Uusikylä, Petri; Jalonen, Harri; Kotiranta, Sami; Lintinen, Urho; Annala, Mikko; Gronchi, Iacopo; Leppänen, Juha; Mertsola, Silva (2021). Government steering Beyond 2020 : From Regulatory and Resource Management to Systems navigation. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:17. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri, Lintinen, Urho, Djakonoff, Vera (2021). Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi. Kansainväliset käytännöt. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:35. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Hyytinen, Kirsi-Maria & Räkköläinen Mari (2021). Tuomarista maailmanparantajaksi ? arvioinnin muuttuva rooli kompleksisessa maailmassa. Teoksessa: Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen, Jaakko Rönkkö, Matti Urpilainen ja  Jani Wacker (Toim.) Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa. Tampere University Press. Tampere. [vertaisarvioitu]

Salminen, Vesa; Halme, Kimmo; Järvelin, Anne-Mari; Kettinen, Juha; Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Stenvall, Jari; Vakkuri, Jarmo; Johanson, Jan-Erik (2021). Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:33. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri (2021). Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn. Työn tuuli 1/2021. Helsinki

Uusikylä, Petri; Lonka, Harriet; Pelttari, Hannu; Jalonen, Harri; Laitinen, Kari; Sederholm, Teija; Huhtinen, Aki-Mauri; Anttonen, Markku; Niskanen, Ville-Pekka; Vartiainen, Pirkko; Tikanmäki, Ilkka (2021). Viljasta verkostoihin : Huoltovarmuuskeskuksen arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:32. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-733-5

Uusikylä, Petri & Ketola, Johanna & Oreschnikoff, Aleksis & Aula, Pekka & Kuosmanen, Jaakko & Jaakkola, Suvi & Jalonen, Harri (2021). Kohti mahdollistavaa tiedediplomatiaa. Suomalaisen tiedediplomatian tila ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:41. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikyla?, Petri, Urho Lintinen, Harri Jalonen, Hannu Pelttari, Pekka Peura, Aleksis Oreschnikoff (2021). Vakaasta valvojasta muutoksen mahdollistajaksi. Energiaviraston ulkopuolinen arviointi. Tyo?- ja elinkeinoministerio?n julkaisuja 2021:66.

Jalonen, H., Uusikylä, P., Keinänen, A., Kallunki, V., Huhtinen, A-M., Lonka, H., Laitinen, K., Jukka, L., Jokipii, A. (2021). Tiedon huoltovarmuutta etsimässä. Vaasan yliopiston raportteja 28/2021.

Salminen, Vesa; Roiha, Ulla; Haila, Katri; Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Keinänen, Anssi; Saes, Lisanne; Van der Linden, Erika (2022). Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:1.

Vuorela, Maarit, Pekkala, Henrik, Halme, Kimmo, Salminen, Vesa, Uusikylä, Petri ja Oreschnikoff, Aleksis (2022). Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ulkoinen arviointi. Tyo?- ja elinkeinoministerio?n julkaisuja 2022:15.

Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Köngäs, Olavi; Leskinen, Juha-Pekka (2022). Käynnissä Ryhti-liike. Ryhtihankkeen kehittävä arviointi. Loppuraportti. Ympäristöministeriö ja Frisky & Anjoy 2022.

Uusikylä, Petri (2022). Ja?rjesto?t systeemisen muutoksen mahdollistajina.14-22. Teoksessa Mäkipää, Erica & Aalto-Kallio, Mervi (toim.): Muutosten tiet kietoutuvat yhteen. SOSTEn julkaisuja 2/2022. SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.

Jalonen, H., Uusikylä, P., Lonka, H., Laitinen, K., Jokipii, A., Huhtinen, A-M., Rantamäki, A., Kallunki, V., Niskanen, V-P., Keinänen, A, (2022). Kansallinen varautuminen edellyttää tilannetietoisuutta, joka rakentuu yhteiskunnallisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. IRWIN-hankkeen Policy Brief 1/2022.

 

 

 

 

 

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS