Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


https://www.linkedin.com/in/petri-uusikyla-98107814

https://orcid.org/0000-0002-6120-7553

Petrillä on yli 25 vuoden kokemus vaativien arviointien, policy-analyysien ja yhteiskuntapoliittisten tutkimusten tekemisestä. Hänen erityisalaansa ovat politiikka-arvioinnit, kompleksisuustutkimus, systeemiset arviointimenetelmät, verkostoanalyysi sekä vaikuttavuuden arviointi. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus valtioneuvoston toiminnan kehittämisestä ja julkisorganisaatioiden strategioiden laatimisesta. Hän on ollut hallitusten neuvonantajana ja Europpan unionin Twinning-neuvonantajana useissa EU-maissa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Ruotsi, Unkari) sekä myös laajemmin globaalisti (Georgia, Tansania, Sambia, Vietnam).

Hän on myös Suomen arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen ja Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin Suomen osaston johtokunnan jäsen.  Hän on myös julkaisut lukuisia tieteellisiä artikkeleita, opaskirjoja ja tutkimusraportteja kompleksisuustutkimuksesta, innovaatiopolitiikasta, luovien alojen kehittämisestä, sosiaali- ja terveyspolitiikasta, aluekehittämisestä, vaikutusarvioinnista sekä EU:n ohjelmarahoituksesta.

Viimeaikaiset julkaisut:

Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Uusikylä, Ida (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer.

Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Hietakangas, Nina K. & Nurmi, Johanna (2020). Finland in Stockmann, Reinhard & Meyer, Wolfgang & Taube, Lena (Eds.) Institutionalisation of Evaluation in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Uusikylä, Petri (2020). Towards Innovative Pedagogy and Learning Business Ecosystem. The Final Evaluation of the IRIS Project (HEI-ICI: Turku University of Applied Sciences and Tumaini University Dar es Salaam College (TUDARCo). Turku: Turku University of Applied Sciences.

Lehtonen, K.; Uusikylä, P. (2021). How Do Networks Reflect Collaborative Governance? The Case of a Sport Policy Program. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 7229. https://doi.org/10.3390/ijerph18147229

Rantala, Kati & Inka Järvikangas & Samuli Pitze?n & Petrus Kautto & Pertti Ahonen, Petri Uusikylä & Suvi Jaakkola & Sanna-Riikka Saarela & Olli-Pekka Aaltonen & Chris Carling (2021). Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi. Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:28. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri & Lintinen, Urho & Kotiranta, Sami & Jaakkola, Suvi (2021). Julkisen sektorin systeeminen muutos. Kokemuksia maailmalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:15. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Jaakkola, Suvi (2020). #TaideMaksaa. Taiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:19.

Ahonen, Pertti & Uusikylä, Petri (2020). Oppeja maailmalta: lainsäädännön jälkiarviointi lisää avoimuutta. Policy Brief 26/2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Lähde Kristiina & Lintinen, Urho & Jaakkola, Suvi (2021). Muotoaan etsivä virasto. Taiteen edistämiskeskuksen arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:11. Valtioneuvosto, Helsinki.

Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Manu, Samuli; Vartiainen, Pirkko; Uusikylä, Petri; Jalonen, Harri; Kotiranta, Sami; Lintinen, Urho; Annala, Mikko; Gronchi, Iacopo; Leppänen, Juha; Mertsola, Silva (2021). Government steering Beyond 2020 : From Regulatory and Resource Management to Systems navigation. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:17. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri, Lintinen, Urho, Djakonoff, Vera (2021). Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi. Kansainväliset käytännöt. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:35. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Hyytinen, Kirsi-Maria & Räkköläinen Mari (2021). Tuomarista maailmanparantajaksi – arvioinnin muuttuva rooli kompleksisessa maailmassa. Teoksessa: Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen, Jaakko Rönkkö, Matti Urpilainen ja  Jani Wacker (Toim.) Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa. Tampere University Press. Tampere. [vertaisarvioitu]

Salminen, Vesa; Halme, Kimmo; Järvelin, Anne-Mari; Kettinen, Juha; Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Stenvall, Jari; Vakkuri, Jarmo; Johanson, Jan-Erik (2021). Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:33. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikylä, Petri (2021). Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn. Työn tuuli 1/2021. Helsinki

Uusikylä, Petri; Lonka, Harriet; Pelttari, Hannu; Jalonen, Harri; Laitinen, Kari; Sederholm, Teija; Huhtinen, Aki-Mauri; Anttonen, Markku; Niskanen, Ville-Pekka; Vartiainen, Pirkko; Tikanmäki, Ilkka (2021). Viljasta verkostoihin : Huoltovarmuuskeskuksen arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:32. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-733-5

Uusikylä, Petri & Ketola, Johanna & Oreschnikoff, Aleksis & Aula, Pekka & Kuosmanen, Jaakko & Jaakkola, Suvi & Jalonen, Harri (2021). Kohti mahdollistavaa tiedediplomatiaa. Suomalaisen tiedediplomatian tila ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:41. Valtioneuvosto, Helsinki.

Uusikyla?, Petri, Urho Lintinen, Harri Jalonen, Hannu Pelttari, Pekka Peura, Aleksis Oreschnikoff (2021). Vakaasta valvojasta muutoksen mahdollistajaksi. Energiaviraston ulkopuolinen arviointi. Tyo?- ja elinkeinoministerio?n julkaisuja 2021:66.

Jalonen, H., Uusikylä, P., Keinänen, A., Kallunki, V., Huhtinen, A-M., Lonka, H., Laitinen, K., Jukka, L., Jokipii, A. (2021). Tiedon huoltovarmuutta etsimässä. Vaasan yliopiston raportteja 28/2021.

Salminen, Vesa; Roiha, Ulla; Haila, Katri; Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Keinänen, Anssi; Saes, Lisanne; Van der Linden, Erika (2022). Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:1.

Vuorela, Maarit, Pekkala, Henrik, Halme, Kimmo, Salminen, Vesa, Uusikylä, Petri ja Oreschnikoff, Aleksis (2022). Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ulkoinen arviointi. Tyo?- ja elinkeinoministerio?n julkaisuja 2022:15.

Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Köngäs, Olavi; Leskinen, Juha-Pekka (2022). Käynnissä Ryhti-liike. Ryhtihankkeen kehittävä arviointi. Loppuraportti. Ympäristöministeriö ja Frisky & Anjoy 2022.

Uusikylä, Petri (2022). Ja?rjesto?t systeemisen muutoksen mahdollistajina.14-22. Teoksessa Mäkipää, Erica & Aalto-Kallio, Mervi (toim.): Muutosten tiet kietoutuvat yhteen. SOSTEn julkaisuja 2/2022. SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.

Jalonen, H., Uusikylä, P., Lonka, H., Laitinen, K., Jokipii, A., Huhtinen, A-M., Rantamäki, A., Kallunki, V., Niskanen, V-P., Keinänen, A, (2022). Kansallinen varautuminen edellyttää tilannetietoisuutta, joka rakentuu yhteiskunnallisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. IRWIN-hankkeen Policy Brief 1/2022.

Jalonen, Harri & Lähteenmäki-Smith, Kaisa & Manu, Samuli & Uusikylä, Petri & Branders, Minna (2022). Ilmiölähtöinen hallinta sotkuisessa maailmassa. Teoksessa: Jäntti, Anni & Kork, Anna-Aurora & Kurkela, Kaisa & Leponiemi, Ulriika & Paananen, Henna & Sinervo, Lotta-Maria & Tuurnas, Sanna (Toim). Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino. Tampere.

Uusikylä, Petri; Oreschnikof, Aleksis; Lintinen, Urho; Jaakkola, Suvi; Lampinen, Seppo; Valtonen, Saara; Salminen, Vesa; Kettinen, Juha (2022). Paransiko sääntelyuudistus liikenteen palveluita? Liikennepalvelulain jälkiarviointi. Liikenne- ja viestinta?ministerio?n julkaisuja 2022:11. Helsinki.

Kivelä, Juhani & Uusikylä, Petri (2022). Suomalainen edustuksellinen demokratia on vaikeuksissa. Kanava 5/2022, s. 28 – 35. Otavamedia.

Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri (2023). Systeemiajattelun alkeet ilmiölähtöistä ymmärrystä varten. 7-21.Teoksessa: Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri (Toim.). Epävarmuuden aika. Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Into Kustannus. Helsinki

Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri (2023). Yhteiskunnallinen resilienssi systeemisen muutoksen mahdollistajana. 25-47. Teoksessa: Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri (Toim.). Epävarmuuden aika. Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Into Kustannus. Helsinki.

Uusikylä, Petri & Keina?nen, Anssi & Vartiainen, Niko & Ervasti, Kaijus & Salminen, Vesa & Kettinen, Juha & Lintinen, Urho, & Ko?ppa?, Lassi & Lindstro?m, Elina (2023). Kohti laadukasta lainvalmistelua. Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattorit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:13.

Uusikylä, Petri & Jokinen, Jari & Lintinen, Urho (2023). Julkisten palveluiden kansalais- ja asiakaskokemuksen tietopohjan nykytila. Valtiovarainministerio?n julkaisuja 2023:7. Helsinki.

Uusikylä, Petri & Keina?nen, Anssi & Vartiainen, Niko & Ervasti, Kaijus & Salminen, Vesa & Kettinen, Juha & Lintinen, Urho, & Ko?ppa?, Lassi & Lindstro?m, Elina (2023). Towards High-Quality Law Drafting Quality Indicators of the Law Drafting Process in Finland. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:37.

Uusikylä, Petri & Oreschnikoff, Aleksis & Väätäinen-Chimpuku, Senja & Pellini, Arnaldo (2023). Participation of Finnish Public Sector Institutions in the Implementation of Development Policy and Cooperation: Opportunities and challenges. Publications of the Ministry for Foreign Affairs 2023:6

Pertti Ahonen, Ville-Pekka Niskanen & Petri Uusikylä (2023). Koronapandemian hallinta Suomessa 2020–2022: Hallintapyrkimykset, hallintatavat ja hallintotapojen käyttö. Hallinnon tutkimus 2/2023. 113-130.

Uusikylä, Petri & Köppä, Lassi & Jaakkola, Suvi & Paavola, Juho-Matti (2023). Kohti yhteistä ikäystävällistä Suomea. Kansallisen ikäohjelman vaikuttavuusarviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja.

Patrik Nordin & Petri Uusikylä (2023). Pandemian johtamisesta syndeemiseen kriisien hallintaan – teoreettis-käsitteellinen syndemioiden uudelleenkehystys pandemiakontekstissa. Hallinnon tutkimus 2/2023. 255-269.

Uusikylä, P. & Virtanen, P. (2023). Finland, Public Policy in. In: van Gerven, M., Rothmayr Allison, C., Schubert, K. (eds) Encyclopedia of Public Policy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90434-0_87-1

Autioniemi, J., Nordin, P., Jalonen, H., Jalonen, K., & Uusikylä, P. (2023). Tilannetietoisuuden paradoksit terveyskriisissä: Tiedonmuodostuksen jännitteet sidosryhmien välillä. Politiikka, 65(3). https://doi.org/10.37452/politiikka.125024

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS