Muutoskyvykäs yritys

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
401000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
123000€
Kokonaisbudjetti
500000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
153000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Kompleksisuustutkimus
Henkilöstöjohtaminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hankkeessa vahvistetaan yritysten ja yrittäjien muutosjoustavuutta eli resilienssiä.

Hankkeessa tuotetaan yrityksille ja yrittäjille/mikroyrittäjille käytännönläheinen ja tutkimusperustainen muutosjoustavuutta mittaava itsearviointityökalu sekä vahvistetaan yritysten henkilöstön osaamista toimia muutosjoustavasti.

Toteutus: 1.9.2021–31.8.2023
Rahoitus: ESR, REAC-EU


 

 

Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit
Euroopan sosiaalirahaston logo
Vaasan yliopiston logo