Image
A road with a clear target

Strategia ja arvot

Kestävään liiketoimintaan, energiaan ja yhteiskuntaan suuntautunut yliopisto

Vaasan yliopisto on kansainvälinen, yritys- ja ekosysteemisuuntautunut sekä monitieteinen tutkimusyliopisto, joka keskittyy kestävään liiketoimintaan, energiaan ja yhteiskuntaan. Strategiset painopistealueemme ovat energiasiirtymä ja teknologia, liiketalous ja johtaminen sekä hallinto ja yhteiskunta. Monitieteisten akateemisten yksiköidemme ja tutkimusalustojemme kautta ratkaisemme monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita yhdistämällä liiketoiminnan, teknologian ja hallinnon osaamista.

Olemme arvostettu kumppani Pohjois-­Euroopan suurimmassa energia­ ja ympäristöalan yritysklusterissa. Työskentelemme puhtaan energian, talouskasvun, teollisuuden innovaatioiden sekä vastuullisen kulutuksen ja tuotannon puolesta.

Kuva
Visio-ikoni

Visio

Vaasan yliopisto on tunnustettu kansainvälisesti vaikuttavaksi tutkimusyliopistoksi. Yliopiston painopistealueilla tehtävä tutkimus edistää merkittävästi kansainvälistä tutkimusta, on monitieteistä ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi. Koulutuksemme tarjoaa työelämään valmistavan oppimis­kokemuksen, joka perustuu opetuksen huippuosaamiseen, laadukkaisiin oppimisympäristöihin, tasa­-arvoon ja yhden­vertaisuuteen sekä yhteisöllisyyteen.
Kuva
Missio-ikoni

Missio

Vaasan yliopisto luo ja jakaa tietoa kestävän liiketoiminnan, energian ja yhteiskunnan edistämiseksi. Vastaamme globaa­leihin haasteisiin innovatiivisella ja laadukkaalla tutkimuksella ja koulutuksella. Tuemme oppijoiden, yhteistyökumppaneiden, ekosysteemien ja yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti.
Kuva
Arvot-ikoni

Arvot

Rohkeus
Yhteisöllisyys
Vastuullisuus

Vaasan yliopiston strategia 2030

Tutkimus

Teemme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta painopistealueillamme. Keskeisiä teemojamme ovat kestävä liiketoiminta, energia ja yhteiskunta. Tutkimusalustojemme kautta teemme ilmiölähtöistä, tieteidenvälistä ja vaikuttavaa tutkimusta, joka vastaa globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Pidämme tärkeänä teollisuuden ja yhteiskunnan yhteistyökumppanien sitouttamista tutkimustoimintaamme. Sijaintimme Pohjois-Euroopan suurimman energia- ja ympäristöteknologian keskittymän ytimessä näkyy päämääränämme toimia erityisesti kestävän kehityksen kärjessä.

Teemme eettisesti kestävää ja vastuullista tutkimusta. Noudatamme aina avoimen tieteen periaatteita.

Koulutus

Tarjoamme työelämään valmistavan opiskelukokemuksen, joka perustuu opetuksen huippuosaamiseen, laadukkaisiin oppimisympäristöihin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä yhteisöllisyyteen. Innostava kokonaisuus rakentuu huippututkimukseen perustuvasta ja ajankohtaisesta tiedosta, uusimman teknologian ja digitalisaation hyödyntämisestä, opiskelijoita osallistavista projekteista sekä joustavista opintopoluista ja ohjauksesta.

Toimimme vastuullisesti tutkinnon suorittaneiden kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi suomalaisiin yrityksiin, työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Yliopisto on tärkeä yhteistyökumppani Vaasan kaupungille, Vaasan innovaatio­ekosysteemille, yrityksille sekä erityisesti Vaasan alueen energiateknologian keskittymän yrityksille.
Ohjelmiemme opintokokonaisuuksissa korostuvat työelämä­yhteys, työllistyminen ja uudelleentyöllistyminen nopeasti
muuttuvassa yhteiskunnassa. Tarjoamme opiskelijoillemme ennakoivasti opinto­-ohjauksen, mentoroinnin, hyvinvoinnin ja
urakehityksen tukipalveluita.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Vaasan yliopiston tavoitteena on kansainvälisesti tunnustettu korkeatasoinen tutkimus ja vaikuttava koulutus. Koska olemme Pohjoismaiden energiapääkaupungissa, vastuumme on toimia erityisesti kestävän kehityksen kärjessä. Olemme vahvasti sitoutuneet kestävään kehitykseen sekä sisällyttämään kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset ulottuvuudet kaikkiin työmme osa­-alueisiin. Tunnettuna tutkimuslaitoksena edistämme aktiivisesti innovaatioita ja kehitystä, jotka tuottavat arvoa sekä teollisuudelle että yhteiskunnalle laajemmin.

Avoin ja kansainvälinen yhteisö

Menestyksemme ja tuloksemme perustuvat osaavien ja sitoutuneiden tutkijoidemme, opettajiemme ja asian­tuntijoidemme panokseen. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja urakehitykseen. Työyhteisönä arvostamme
monimuotoisuutta, ja yhteisöllinen työkulttuurimme edistää inklusiivisuutta ja tasa-­arvoa.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen ja koulutuksen verkostoissa ja kumppanuuksissa. Edistämme vastuullisesti ulkomaalaisten osaajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ukrainan sota - yliopiston linjaukset