Image
Tasa-arvo

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia ja tarkoittavat periaatteessa samaa asiaa: syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille ihmisille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus muita henkilöön liittyviä ominaisuuksia ja perusteita.

Tasa-arvoisessa opiskelu- ja työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus toimia ilman syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun taikka muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Vaasan yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät että yhdenvertaisuuslain edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tasa-arvomyönteisen ilmapiirin vahvistaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedottaminen Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Vaasan yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä on päivittämässä Vaasan yliopiston tasa-arvo– ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Suuri Sydän -palkinto

Suuri Sydän -palkinto on Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto. Se myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka on edistänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistoyhteisössä, esimerkiksi:

  • kohtaa kaikki kollegat, opiskelijat ja muut ihmiset yksilöinä arkipäivän toiminnassa ja tapaamisissa
  • ottaa toiset huomioon keskusteluissa ja kohtaamisissa, mm. kielen ja aiheen valinnassa, niin että kaikki voivat osallistua keskusteluun ja tuntevat olonsa tervetulleiksi yliopistoyhteisöön.

Yliopistoyhteisön jäsen ehdotukset palkinnonsaajiksi esitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmälle, joka tekee ehdotuksen palkinnonsaajasta rehtorille. 

Vuoden 2023 Suuri Sydän -palkinto jaettiin rehtorin ystävänpäiväkahveilla. Tänä vuonna myönnettiin poikkeuksellisesti kaksi palkintoa. Suuri Sydän -palkinnon 2023 saivat  Markkinoinnin ja viestinnän yksikön dekaani Arto Rajala sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija Elli Uusi-Kokko.

Suuri Sydän -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018, jolloin palkinto myönnettiin professori Seppo Niemelle. Vuoden 2020 ystävänpäivänä palkinto myönnettiin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalle, vuonna 2021 yliopistonlehtori Sirpa Heinolle ja vuoden 2022 hyvinvointipäivänä henkilöstön ja johdon palveluiden assistentti Tiina Jokiselle.

 

Yhteyshenkilöt

Työsuojelupäällikkö Ilpo Ojala, tasa-arvovastaava Sannakaisa Holmlund, työsuojeluvaltuutettu Anne-Mari Latva

Kuva
Ilpo Ojala

Ilpo Ojala

Vanhempi erityisasiantuntija
Yliopistopalvelut, Johdon asiantuntijatuki
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498339
Toimisto
Fabriikki F327
Avaa profiilisivu
Kuva
Sannakaisa Holmlund

Sannakaisa Holmlund

Opintoasioiden asiantuntija
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498150
Toimisto
Fabriikki F420
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne-Mari Latva

Anne-Mari Latva

IT-teknikko
Yliopistopalvelut, Tietohallintopalvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498054
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Elina Kaunismäki

Elina Kaunismäki

Henkilöstöjohtaja
Yliopistopalvelut, Henkilöstön ja johdon palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498072
Toimisto
Torni 4. krs
Avaa profiilisivu

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö

hairintayhdyshlo@vyy.fi