Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia ja tarkoittavat periaatteessa samaa asiaa: syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille ihmisille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus muita henkilöön liittyviä ominaisuuksia ja perusteita.

Tasa-arvoisessa opiskelu- ja työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus toimia ilman syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun taikka muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Vaasan yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät että yhdenvertaisuuslain edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tasa-arvomyönteisen ilmapiirin vahvistaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedottaminen Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

 

Suuri Sydän -palkinto

Suuri Sydän -palkinto on Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto. Se myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka on edistänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistoyhteisössä, esimerkiksi:
•    arkipäivän toiminnassa opetuksessa, opiskelijayhteisöissä sekä vapaa-ajalla
•    toisten huomioon ottamisessa kahvipöytäkeskusteluissa mm. kielen ja aiheen valinnassa, niin että kaikki voivat osallistua keskusteluun.

Yliopistoyhteisön jäsen ehdotukset palkinnonsaajiksi esitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmälle, joka tekee ehdotuksen palkinnonsaajasta rehtorille. 

Suuri Sydän -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018, jolloin palkinto myönnettiin professori Seppo Niemelle. Seuraava palkinto jaettiin vuoden 2020 ystävänpäivänä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalle.

Ehdotuksia vuoden 2021 Suuri Sydän -palkinnon saajiksi voi esittää 8.2.2021 mennessä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmälle webropol-lomakkeella.

Yhteyshenkilöt

Työsuojelupäällikkö Reetta Kungsbacka ja työsuojeluvaltuutettu Anne-Mari Latva

Reetta Kungsbacka
Reetta Kungsbacka
Koulutuspäällikkö

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8189
  • Konttori K109
Anne-Mari Latva
Anne-Mari Latva
Assistentti, tietotekniikkapalvelut

Yliopistopalvelut, Tietohallintopalvelut

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8054
  • Tervahovi D023

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö

hairintayhdyshlo@vyy.fi