Image
Tasa-arvo

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia ja tarkoittavat periaatteessa samaa asiaa: syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille ihmisille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus muita henkilöön liittyviä ominaisuuksia ja perusteita.

Tasa-arvoisessa opiskelu- ja työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus toimia ilman syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun taikka muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Vaasan yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät että yhdenvertaisuuslain edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tasa-arvomyönteisen ilmapiirin vahvistaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedottaminen Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Vaasan yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä on päivittämässä Vaasan yliopiston tasa-arvo– ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Suuri Sydän -palkinto

Suuri Sydän -palkinto on Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto. Se myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka on edistänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistoyhteisössä, esimerkiksi:

  • kohtaa kaikki kollegat, opiskelijat ja muut ihmiset yksilöinä arkipäivän toiminnassa ja tapaamisissa
  • tottaa toiset huomioon keskusteluissa ja kohtaamisissa, mm. kielen ja aiheen valinnassa, niin että kaikki voivat osallistua keskusteluun ja tuntevat olonsa tervetulleiksi yliopistoyhteisöön.

Yliopistoyhteisön jäsen ehdotukset palkinnonsaajiksi esitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmälle, joka tekee ehdotuksen palkinnonsaajasta rehtorille. 

Suuri Sydän -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018, jolloin palkinto myönnettiin professori Seppo Niemelle. Vuoden 2020 ystävänpäivänä palkinto myönnettiin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalle ja vuonna 2021 yliopistonlehtori Sirpa Heinolle.

Ehdotuksia vuoden 2022 Suuri Sydän -palkinnon saajiksi voi esittää 16.3.20221 mennessä Vaasan yliopiston Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmälle webropol-lomakkeella. Palkinto jaetaan 30.3.2022 järjestettävänä Hyvinvointipäivänä.

Yhteyshenkilöt

Työsuojelupäällikkö Reetta Kungsbacka, tasa-arvovastaava Sannakaisa Holmlund, työsuojeluvaltuutettu Anne-Mari Latva

Kuva
Reetta Kungsbacka

Reetta Kungsbacka

Koulutuspäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498189
Toimisto
Konttori K109
Avaa profiilisivu
Kuva
Sannakaisa Holmlund

Sannakaisa Holmlund

Asiantuntija, opintoasiat
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498150
Toimisto
Fabriikki F420
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne-Mari Latva

Anne-Mari Latva

Assistentti, tietotekniikkapalvelut
Yliopistopalvelut, Tietohallintopalvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498054
Toimisto
Tervahovi D023
Avaa profiilisivu
Kuva
Elina Kaunismäki

Elina Kaunismäki

Henkilöstöjohtaja
Yliopistopalvelut, Henkilöstön ja ylimmän johdon palvelut
Puhelin
+358294498072
Toimisto
Tritonia torni 4. krs
Avaa profiilisivu

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö

hairintayhdyshlo@vyy.fi