Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

FIlosofian tohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8596
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F320

Harri Jalonen on sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä. Lisäksi Jalonen on tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.

Koulutukseltaan Jalonen on filosofian tohtori Tampereen teknillisestä yliopistosta (2007) ja valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta (1998). Väitöskirjassaan Jalonen tutki kunnallisen päätöksenteon valmistelutyön tietoperustaa ns. kompleksisuusajattelun näkökulmasta.

Jalonen on ollut viimeisen 15 vuoden aikana joko vastuullisena tai osallisena noin kahdessakymmenessä kansallisessa tai kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Viime aikoina Jalonen tutkinut mm. innovointia edistäviä ja estäviä tekijöitä, tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja kipupisteitä, palveluperusteista arvonluontia, arvokkaaksi kelpuuttamisen tapoja ja ympäristöjä, arvonluonnin haasteita digitalisoituvissa liiketoimintaympäristöissä sekä sosiaalisen median hyödyntämistä liiketoiminnassa. Kompleksisuusajattelu on ollut yksi Jalosen tutkimustyön keskeisiä pilareita.

Jalonen on julkaissut itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa yhteenlaskien n. 150 tieteellistä artikkelia, kirjaa tai kirjan lukua, konferenssipaperia tai yleistajuista artikkelia. Kirjoittamisen ohella Jalonen on toiminut useiden tiedelehtien ja -konferenssien sekä tutkimusrahoitusta myöntävien instituutioiden asiantuntija-arvioijana.

Jalosen julkaisuluettelo

Keskeisimmät tutkimus- ja kehittämishankkeet

Twitter

LinkedIn

Researchgate

 

Kompleksisuustutkimuksen ryhmä

 

www.harrijalonen.fi

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS