Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

FIlosofian tohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8596
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 3.krs

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


Harri Jalonen on sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä. Lisäksi Jalonen on tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.

Koulutukseltaan Jalonen on filosofian tohtori Tampereen teknillisestä yliopistosta (2007) ja valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta (1998). Väitöskirjassaan Jalonen tutki kunnallisen päätöksenteon valmistelutyön tietoperustaa ns. kompleksisuusajattelun näkökulmasta.

Jalonen on ollut viimeisen 20 vuoden aikana joko vastuullisena tai osallisena noin kahdessakymmenessä kansallisessa tai kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Viime aikoina Jalonen on tutkinut mm. tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja kipupisteitä, systeemistä ja ilmiölähtöistä hallintaa sekä erilaisia arvokkaaksi kelpuuttamisen tapoja ja palveluperustaista arvonluontia. Kompleksisuusajattelu on ollut yksi Jalosen tutkimustyön keskeisiä pilareita.

Jalonen on julkaissut itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa yhteenlaskien n. 200 tieteellistä artikkelia, kirjaa tai kirjan lukua, konferenssipaperia tai yleistajuista artikkelia. Jalonen on julkaissut mm. seuraavissa tiedelehdissä Public Administration Review, Public Management Review, International Journal of Public Sector Management, International Public Management Journal, Public Money & Management, Hallinnon Tutkimus, Yhteiskuntapolitiikka, Politiikka, Media & Viestintä, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, Informaatiotutkimus ja Focus Localis. Kirjojen kustantajina ovat toimineet mm. Routledge, Palgrava Macmillan, Edwar Elgar, Vastapaino, Gaudeamus ja Into Kustannus. Yleistajuisia Jalosen tekstejä on julkaistu mm. Helsingin Sanomissa, Talouselämässä, Kauppalehden Optiossa, Turun Sanomissa ja Kanavassa. Kirjoittamisen ohella Jalonen on toiminut useiden tiedelehtien ja -konferenssien sekä tutkimusrahoitusta myöntävien instituutioiden asiantuntija-arvioijana.

Jalosen julkaisuluettelo löytyy osoitteesta www.harrijalonen.fi

Ks. myös Julkinen toiminta ja hallinta -tutkimusryhmä

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS