Kansaneläkelaitoksen ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö


Tutkimusyhteistyön tavoitteena on 1) lisätä ymmärrystä Kelan palvelukonseptien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta, 2) täydentää Kelan nykyistä omaa palvelujen käyttöä koskevaa tutkimusta sekä 3) vahvistaa Vaasan yliopiston palveluperusteiseen toimintalogiikkaan perustuvaa tutkimustoimintaa.

 

 

 

Vaasan yliopiston logo
Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Personnel
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit