Kansaneläkelaitoksen ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö


Tutkimusyhteistyön tavoitteena on 1) lisätä ymmärrystä Kelan palvelukonseptien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta, 2) täydentää Kelan nykyistä omaa palvelujen käyttöä koskevaa tutkimusta sekä 3) vahvistaa Vaasan yliopiston palveluperusteiseen toimintalogiikkaan perustuvaa tutkimustoimintaa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit