Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö

Tutkimusohjelman myötä käynnistetään strateginen tutkimusyhteistyö Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen välillä.

Tutkimusyhteistyötä toteutetaan eri tavoin. Yhtenä keskeisenä yhteistoiminnan muotona on realistinen arviointi. Realistisessa arvioinnissa tavoiteltu muutos nähdään oppimisprosessina, jossa eri toimijoiden asiantuntemus johtaa ymmärryksen lisääntymiseen ja toiminnan parantamiseen. Arvioinnin vaiheet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne jo itsessään tukevat kuntayhtymän johtamiskäytäntöjen ja toimintamallien rakentamista. Muutosprosessia edistetään kehittämällä kompleksisuusjohtamista tukevia työkaluja. Kompleksisuusjohtamisessa korostetaan systeemistä ymmärrystä ja selviytymistä uusissa tilanteissa. Lisäksi yhteistyön muotona toimivat kulloinkin ajankohtaisiin kysymyksiin pureutuvat deliberatiiviset työpajat. Dialogiin ja rakentavaan erimielisyyteen kannustavissa työpajoissa voidaan käsitellä esimerkiksi kuntayhtymän toimintakulttuurin haasteita sekä palvelujen käyttäjien odotuksia ja vaatimuksia.

Lue lisää

Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan yliopisto ainutlaatuiseen tutkimusyhteistyöhön, tiedote 9.3.2021

Toteutus: 1.1.2021–31.12.2025
Rahoitus: Pohjanmaan hyvinvointiyhtymän kuntayhtymä
Hankkeen budjetti: 250 000 euroa
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Harri Jalonen
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: Hanna-Kaisa Pernaa, Pirkko Vartiainen, Petri Uusikylä, Harri Raisio, Juha Lindell, Niklas Lundström, Riikka Lehesvuo
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Hanna-Kaisa Pernaa
Hankekumppanit: Vaasan yliopisto, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Tutkimusryhmä: Kompleksisuustutkimuksen ryhmä
Hanketta koordinoiva yliopisto: Vaasan yliopisto
 

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
250 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Personnel
Hanketta koordinoiva organisaatio