Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö

Tutkimusohjelman myötä käynnistetään strateginen tutkimusyhteistyö Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen välillä.

Tutkimusyhteistyötä toteutetaan eri tavoin. Yhtenä keskeisenä yhteistoiminnan muotona on realistinen arviointi. Realistisessa arvioinnissa tavoiteltu muutos nähdään oppimisprosessina, jossa eri toimijoiden asiantuntemus johtaa ymmärryksen lisääntymiseen ja toiminnan parantamiseen. Arvioinnin vaiheet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne jo itsessään tukevat kuntayhtymän johtamiskäytäntöjen ja toimintamallien rakentamista. Muutosprosessia edistetään kehittämällä kompleksisuusjohtamista tukevia työkaluja. Kompleksisuusjohtamisessa korostetaan systeemistä ymmärrystä ja selviytymistä uusissa tilanteissa. Lisäksi yhteistyön muotona toimivat kulloinkin ajankohtaisiin kysymyksiin pureutuvat deliberatiiviset työpajat. Dialogiin ja rakentavaan erimielisyyteen kannustavissa työpajoissa voidaan käsitellä esimerkiksi kuntayhtymän toimintakulttuurin haasteita sekä palvelujen käyttäjien odotuksia ja vaatimuksia.

Lue lisää

Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan yliopisto ainutlaatuiseen tutkimusyhteistyöhön, tiedote 9.3.2021

Toteutus: 1.1.2021–31.12.2028
Rahoitus: Pohjanmaan hyvinvointiyhtymän kuntayhtymä
Hankkeen budjetti: 400 000 euroa
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Harri Jalonen
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: Aino Rantamäki, Petri Uusikylä, Juha Lindell, Tomi Niemi, Kaisa Kurkela, Salla Maijala, Pirkko Vartiainen
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Harri Jalonen, Anna-Aurora Kork
Hankekumppanit: Vaasan yliopisto, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Tutkimusryhmä: Kompleksisuustutkimuksen ryhmä
Hanketta koordinoiva yliopisto: Vaasan yliopisto
 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
400 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio