Image
kompleksisuus

Kompleksisuustutkimus

Asioiden ja tapahtumien yhteenkietoutuminen ja ennakoimattomat yhteisvaikutukset

Mitä on kompleksisuustutkimus?

Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on monitieteinen huippututkimuksen ryhmä, joka keskittyy kompleksisten ja pirullisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysointiin.  

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on koota yhteen, vahvistaa ja laajentaa kompleksisuustutkimusta, jolla vastataan nyky-yhteiskunnan monitasoisiin haasteisiin. Haasteisiin, jotka liittyvät järjestelmien, rakenteiden ja toimintamallien jatkuvaan muutostarpeeseen ja muutosten mukanaan tuomien ilmiöiden erilaisiin vaikutuksiin.

Kompleksisuustieteissä ilmiöitä, asioita tai ongelmia pidetään kompleksisina, kun niiden systeemit ovat tiukasti toisiinsa kietoutuneita ja vaikuttavat toistensa toimintaan. Kompleksisuus ei näin ollen ole monimutkaisuutta, vaan keskinäisriippuvuutta ja yhteenkietoutuneisuutta.

Tiivistäen, voidaankin sanoa, että kompleksisuustutkimus pyrkii ymmärtämään asioiden ja tapahtumien yhteenkietoutumista ja siitä syntyviä yllättäviä ja ennakoimattomia yhteisvaikutuksia.

Tällä hetkellä ryhmän keskeisiä tutkimuskohteita ovat:

  • Kompleksisen maailman merkityksen ymmärtäminen
  • Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja ohjauksen systeemiset mallit
  • Innovaatiot ja arvonluonti yhteiskunnan eri tasoilla
  • Sosiaali- ja terveysalan ekosysteemit, palvelut ja johtaminen
  • Ennakointitiedon ja riskianalyysien laatiminen päätöksenteon tueksi

Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on avoin tutkijoiden, johtajien ja kehittäjien toimintakenttä, jossa tavoitellaan kompleksisuustutkimuksen yhteiskehittämistä ja vahvojen yhteistyösuhteiden luomista eri tieteenalojen, organisaatioiden ja yksilöiden kesken. Tutkimusryhmän johtajana toimii tutkimusjohtaja Petri Uusikylä.

Ajankohtaista

Ilmoittaudu kevään yleisöluennoille Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -luentosarja

Vaasan yliopisto järjestää kevätlukukauden 2023 aikana kuusi teemaan liittyvää asiantuntijaluentoa. Luennot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja niille on vapaa pääsy. Voit osallistua luennoille joko paikan päällä Vaasan yliopiston päärakennuksessa tai etänä Zoom-yhteyden kautta.

Kompleksisuus-podcast

Blogi: Elävä Emergenssi

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Kansaneläkelaitoksen ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet perusopetuksen oppilashuollossa - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Safeguarding Welfare in Times of Pandemics: Towards Collaborative Governance of Syndemics (WELGO) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Muutoskyvykäs yritys - Kompleksisuustutkimus, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin - Kompleksisuustutkimus, Hallintotieteet, Johtaminen
Huoltovarmuuskeskuksen arviointi - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) - Auditing and control in accounting, Kompleksisuustutkimus, Laskentatoimi ja rahoitus, Johtaminen
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen, Hallintotieteet

Kompleksisuustutkijamme Twitterissä #kompleksisuus

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Harri Jalonen

Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498596
Toimisto
Fabriikki F320
Avaa profiilisivu
Kuva
Petri Virtanen

Petri Virtanen

Professori, hallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Petri Uusikylä

Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Juha Lindell

Juha Lindell

Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498380
Toimisto
Fabriikki F322
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Raisio

Harri Raisio

Yliopistonlehtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498589
Toimisto
Fabriikki F324
Avaa profiilisivu
Kuva
Jari Autioniemi

Jari Autioniemi

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498127
Toimisto
Fabriikki F312
Avaa profiilisivu
Kuva
Kaisa Kurkela

Kaisa Kurkela

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498783
Avaa profiilisivu
Kuva
Patrik Nordin

Patrik Nordin

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498659
Avaa profiilisivu
Kuva
Hanna-Kaisa Pernaa

Hanna-Kaisa Pernaa

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Puhelin
+358294498236
Toimisto
Fabriikki F321
Avaa profiilisivu
Kuva
Riikka Lehesvuo

Riikka Lehesvuo

Tohtorikoulutettava
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498614
Toimisto
Fabriikki F338
Avaa profiilisivu
Kuva
Aino Rantamäki

Aino Rantamäki

Tohtorikoulutettava
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498672
Toimisto
Fabriikki F338
Avaa profiilisivu
Kuva
Pirkko Vartiainen

Pirkko Vartiainen

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498349
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville-Pekka Niskanen

Ville-Pekka Niskanen

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498623
Avaa profiilisivu

Kansallinen kompleksisuusverkosto

Kompleksisuusverkosto koostuu kompleksisuusajattelusta kiinnostuneista johtajista, tutkijoista ja kehittäjistä. Mukana on toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Kansallisen verkoston toiminta on itseorganisoituvaa ja epämuodollista. Kukaan ei varsinaisesti johda verkostoa, vaan kuka tahansa voi liittyä mukaan ja esimerkiksi kutsua verkoston toimijat vierailulle omaan organisaatioonsa käsittelemään ajankohtaista kompleksista kysymystä. Kompleksisuusverkoston toiminnasta ja verkostoon liittymisestä voi kysyä lisätietoa Hanna-Kaisa Pernaalta