Yhteiskuntatieteiden tohtorikoulutus

Tietoa opinnoista

Yhteiskuntatieteet sisältävät sekä hallintotieteet että viestintätieteet. Alalta valmistuu tohtoreita hallintotieteistä (HTT) ja viestintätieteistä (FT). Valmistuneet tohtorit toimivat vaativissa tutkimus-, asiantuntija-, koulutus-, kehitys- ja esihenkilötehtävissä julkisella sektorilla sekä elinkeino- ja järjestömaailman palveluksessa. Tieteidenvälisessä koulutuksessa painotetaan yhteiskunnallisten ilmiöiden syvällistä ymmärtämistä, kriittistä ajattelua ja eettisesti kestäviä tutkimusasetelmia sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Hallintotieteiden tohtorin (HTT) tutkinnon voi suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus ja sosiaali- ja terveyshallintotiede. Tutkimusala valitaan hakuvaiheessa. Filosofian tohtorin (FT) tutkinnon pääaineena on viestintätieteet. Hakija valitaan suoraan pääaineeseen.

Tohtoriopinnoissa korostuu valmius itsenäiseen tutkimustyöhön ja se antaa valmiudet oman tutkimusalan lisäksi yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutapoihin. Opinnot koostuvat useista osista, kuten perehtymisestä oman tutkimusalan teoriaperinteeseen, yleiseen tieteenteoriaan, tutkimuksenteon metodologiaan ja tutkimusetiikkaan. Tieteenala on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Tieteenalalla järjestetään seminaareja, osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin tieteellisiin seminaareihin ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Keskeiset painopisteet yhteiskuntatieteiden alalla ovat:

  • Aluekehittäminen ja -talous
  • Julkisen johtamisen ja etiikan tutkimus: eettinen päätöksenteko ja ongelmien tunnistaminen, hyvä esimiestyö ja johtajuus
  • Muuttuva hallinto ja perusoikeudet
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -järjestelmien tutkimus: kansalaisten osallistuminen, kompleksisten ongelmien hallinta ja johtaminen
  • Median ja viestinnän sosiokulttuuriset ilmiöt

Tieteenalan tutkimusryhmät

Tohtorikoulutusverkostot

Hallinto- ja viestintätieteiden tohtoriopiskelijat osallistuvat muun muassa Hallinnon tutkimusseuran koulutuksiin ja Hallinnon tutkimuksen päiville, Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkoston (Langnet) tapahtumiin ja Oikeustieteen päiville.

Yhteystiedot

Kysy lisää alan opinnoista ja suorittamisesta

Kuva
Harri Jalonen

Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498596
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Juuli Honko

Juuli Honko

Jatko-opintoasioiden asiantuntija
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498133
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu