Viestintätieteet

Viestintätieteet

Tutkimusryhmän esittely

Viestintätieteiden tutkimusryhmä tarkastelee viestintää inhimillisenä toimintana, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen, pitää yhteisöjä koossa ja luo yhteistä ymmärrystä. Viestintä ymmärretään näin dynaamisena yhteiskunnallisena ilmiönä, jonka avulla välitetään ja rakennetaan tietoa, tunnetta ja merkityksiä.

Tutkimuksessamme viestintä nähdään yhtäältä organisoituna ja suunniteltuna toimintana, kuten yrityksen viestintänä sijoittajille verkossa, ja toisaalta ihmiselle ominaisena spontaanina ilmiönä, kuten verkkouutisten kommentointikeskusteluina. Olennaisen kontekstin näiden tarkastelulle muodostavat teknologian ja muun toimintaympäristön muutokset.

Viestintätieteiden tutkimusryhmä tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti yhteiskuntarelevantista ja innovatiivisesta tutkimuksesta. Tutkimustyötämme luonnehtii avoimuus ja yhteistyöverkostojen rakentaminen yli tieteenalarajojen.

Viestintätieteiden missiona on tuoda perusteltuja näkemyksiä ja ratkaisuja yhteiskunnan, kulttuurin ja talouden kysymyksiin viestintätieteiden näkökulmasta. Tutkimustamme ohjaavat arvot ovat tieteellinen uteliaisuus, riippumattomuus, vastuullisuus ja kriittinen ajattelu.

Tutkimusryhmän taustalla on 1980-luvulta jatkunut kehityskaari, jossa viestinnän alan tutkimus ja opetus ovat eriytyneet kieliaineiden piiristä omaksi itsenäiseksi oppiaineekseen ja tutkimusalakseen. Vankan pohjan kehitykselle on tarjonnut erikoisalan tietoon ja siihen liittyvään viestintään keskittyvä humanistinen tutkimusperinne. Erityispiirteenä on lähtökohtaisesti ollut digitaalisen median luonteva integrointi kaikkeen viestinnän tutkimukseen.

 

Tutkimusryhmän toiminta jäsentyy kolmeen profiilialueeseen:

Digitaalisen median tutkimus tarkastelee median käytön ja digitaalisen toimijuuden kysymyksiä. Tutkimuksen kehyksinä ovat digitaaliset mediasovellukset viestinnällisinä ympäristöinä ja toimijuuksien mahdollistajina. Huomio kiinnittyy sekä organisaatioiden että yksilöiden mediakäyttöön ja -kokemukseen.

Organisaatioiden viestinnän tutkimuksessa perehdytään erikoistuneiden diskurssien ja vuorovaikutuksen rooliin organisaatioissa ja yhteiskunnassa Tutkimuksen kohteita ovat muun muassa yritysvastuu, sijoittajaviestintä, erikoisjournalismi sekä organisaatioiden sisäisen viestinnän kysymykset.

Tekninen viestintä ja terminologia yhdistävät saavutettavuuden ja käytettävyyden tutkimusta erikoisalaviestinnän, ammattikielten ja terminologian tutkimukseen. Tutkimus tuottaa malleja, menetelmiä ja käsitteistöä esimerkiksi erikoisalatiedon jäsentämiseen sekä tietojärjestelmien ja käyttöliittymien arviointiin ja kehittämiseen.

Viestintätieteiden tutkimusryhmän yhteyshenkilöt ovat professorit Merja Koskela ja Tanja Sihvonen.

Ajankohtaista viestintätieteistä

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa - Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME) - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Viestintätieteet
INSPECT-hankkeen viestintäsuunnitelma - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä
MEDIAMAISEMAN LEVOTTOMUUS. Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin - InnoLab, Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Pankkien viestintä ja talouspuhe sosiaalisessa mediassa - Viestintätieteet
Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut - Taloustiede, Viestintätieteet, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä
Selviytymisen mekanismeja: Työllistävät vuorovaikutuskäytänteet palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvissa asiantuntijaprofessioissa - Viestintätieteet
RegeRa - Valtionyhtiöiden legitimointi - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä
Conceptualizing Blockchains - Lohkoketjut haltuun - Viestintätieteet
Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020 - Viestintätieteet

Tutkimusryhmän jäsenet

Professorit

Merja Koskela
Merja Koskela
Professori, soveltava kielitiede

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8353
 • Fabriikki F237
Tanja Sihvonen
Tanja Sihvonen
Professori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8269
 • Fabriikki F232

Muut tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat ja emeritukset

Maria Eronen-Valli
Maria Eronen-Valli
Yliopisto-opettaja, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8624
Heidi Hirsto
Heidi Hirsto
Apulaisprofessori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8260
 • Fabriikki F230
Cecilia Hjerppe
Cecilia Hjerppe
Apurahatutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Fabriikki F228
Suvi Isohella
Suvi Isohella
Yliopisto-opettaja, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8366
 • Fabriikki F239
Mona Khattab
Mona Khattab
Apurahatutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8316
 • Fabriikki F238
Liisa Kääntä
Liisa Kääntä
Tutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8375
 • Fabriikki F240
Sebastian Laitila
Sebastian Laitila
Yliopisto-opettaja, digitaalinen viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8580
Ella Lillqvist
Ella Lillqvist
Tutkijatohtori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8655
Hanna Limatius
Hanna Limatius
Tutkijatohtori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8605
Mikael Mäenpää
Mikael Mäenpää
Projektitutkija

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, SC-Research

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8441
 • Fabriikki F229
Niina Nissilä
Niina Nissilä
Yliopistonlehtori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8394
 • Fabriikki F231
Anita Nuopponen
Anita Nuopponen
Professori emerita

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Fabriikki F234
Rebekah Rousi
Rebekah Rousi
Apulaisprofessori, viestintä ja digitaalinen talous (tenure track)

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8627
 • Fabriikki F236
Virpi Salojärvi
Virpi Salojärvi
Tutkijatohtori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8405
Alesja Serada
Alesja Serada
Apurahatutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Fabriikki F238
Teija Waaramaa
Teija Waaramaa
Yliopistonlehtori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8327
Meniina Wik
Meniina Wik
Tohtorikoulutettava

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Fabriikki F228