Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME)

Suomen akatemia
Image

Tutkimuskonsortiossa tarkastellaan toisiinsa kytkeytyviä yhteiskunnallisia ja ilmastollisia haasteita. Hankkeen tarkoituksena on edistää rakentamisen ja asumisen oikeudenmukaista ja kestävää muutosta kohti vähähiilisyyttä kaupunkilähiöissä ja maaseudun syrjäseuduilla, joissa sosiaaliset ja ilmastolliset haasteet ovat erityisen kriittisiä. Vaasan yliopiston johtamassa osahankkeessa tutkitaan kansalaisten ja yhteisöjen toimijuuksia ilmastoviisaamman asumisen käytännöissä ja diskursseissa kulutustutkimuksen ja viestintätieteiden näkökulmasta.

Konsortion tutkimustyöpakeissa tarkastellaan: (1) Kansalaisten ja yhteisöjen toimijuuksia ilmastoviisaan asumisen kentällä; (2) Ennakkoehtoja ja rajoitteita ilmastoviisaiden asumisratkaisujen omaksumiselle suhteessa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen eriytymiseen, arvoihin ja asenteisiin; (3) Ilmastoviisaan asumisen työkaluja ja ratkaisuja yhteiskehittäminen; (4) Kansalaisten toimijuuden vahvistamista vähähiilisyyskokeiluissa ja politiikan yhteissuunnittelussa.

Vastuullinen tutkija Vaasan yliopistossa: Henna Syrjälä

Tutkijat: Henna SyrjäläMerja Koskela, Liisa Kääntä, Eveliina Salmela, Charlotta Harju

 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
553 193€
Kokonaisbudjetti
3 846 044€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi ja viestintä
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Viestintätieteet
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio