Henna Syrjälä

Apulaisprofessori, markkinointi (tenure track)

Dosentti, KTT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8483
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 1. krs

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


Taustaa

Olen markkinnoinnin vanhempi tutkija sekä Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian dosentti. Tällä hetkellä johdan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman decarbon-home -konsortion Vaasan osaprojektia sekä yhtä hankkeen työpaketeista. Hankkeen kantavana ajatuksena on edistää asumisen ja rakentamisen oikeudenmukaista kestävyysmurrosta. Johtamassani työpaketissa keksitytään erityisesti kansalaisten toimijuuteen. Konsortiota johtaa Helsingin yliopisto ja muita partnereita ovat Syke, Luke ja Tallinnan tekninen yliopisto.

Aikasiempia projektejani ovat olleet muun muassa Suomen kulttuurirahaston sekä Liikesivistyrahaston rahoittama projekti "Kuluttajan arjen käytönnöt digitalisaation suunnannäyttäjinä" sekä olen toiminut markkinoinnin projektipäällikkönä Koneen säätiön rahoittamassa projektissa "Maaseudun paikkaseksikkyys".

Olen ollut projektipäällikkönä TEKES-rahoitteisessa projektissa Co-creative Snacks – Pelillisyys välineenä välipalatuotteiden kehitykseen. Projektissa tutkimme kuluttajien välipaloihin ja pelaamiseen liittyviä arjen käytäntöjä pohtien mahdollisuuksia välipalasektorin kasvuun ja kehitykseen pelillistämisen ja sosiaalisen median käytön avulla. Projektin kantavana teemana oli terveellisyyden tukeminen kuluttajien välipalavalinnoissa. Projekti toteuttiin yhteistyössä Turun yliopiston Functional Foods Forum sekä Technology Research Center –yksiköiden sekä merkittävimpien elintarvikealan yritysten kanssa.

Olen aikaisemmin työskennellyt Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Kuluttajat ja vastuullisuus liiketoiminnan uudistajina, jossa tutkimme useasta - uudenlaisesta - näkökulmasta vastuullisuuden sisältöjä ja merkityksiä suomalaisessa kulutuskulttuurissa. Tutkimusprojektissa perehdyimme esimerkiksi välttämättömän kulutuksen sisältöihin, anti-kuluttamisen käytäntöihin sekä kulutukseen taloudellisesti niukoissa olosuhteissa.

Väitöskirjani (Jyrinki, 2010) käsitteli lemmikkeihin liittyvää kuluttamista luoden erityisesti uutta ymmärrystä niistä monista muodoista, joilla lemmikit ovat osallisia kuluttajien identiteetin rakennukseen. Väitöksen jälkeen työskentelin TEKES-rahoitteisessa projektissa Petnets - Verkostojen orkestrointi lemmikkieläinliiketoiminnan kilpailueduksi Helsingin ylipistossa.

 

Opetus

Kulttuurinen kuluttajamarkkinointi

Laadulliset menetelmät markkinointitutkimuksessa

Markkinoinnin johtamisen pro gradu -tutkielmat

Kurssit sijoittuvat markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmaan

Consumer Marketing -jatko-opintokurssi, jota on rahoittanut Kataja ja NFF.

 

Tutkimus

Tutkimustoimintaani voisi kuvailla kahden läpileikkaavan kattokäsitteen kautta: CCT (Consumer Culture Theory) ja TCR (Transformative Consumer Research). CCT on laaja kattokäsite kuluttajatutkimukselle, jossa kuluttaja nähdään kulttuurisesti ja sosiaalisesti vaikutuksia saavana ja vaikutuksia luovana. TCR puolestaan viittaa kuluttajatutkimukseen, jossa kantavana ajatuksena on pyrkimys positiiviseen muutokseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen tieteellisen tutkimuksen keinoin. Olenkin tutkimuksessani kiinnostunut muutoksista kulttuurissa ja yksilöissä osana yhteisöjä (esim. Syrjälä, 2016), ja/tai tutkimuskonteksteista ja –kohteista, joissa on tarvetta muutoksen aikaansaamiseen, koskien esimerkiksi ruokahävikkiä (e.g. Alhonnoro, Leipämaa-Leskinen & Syrjälä, 2020), eläinten hyvinvointia (e.g. Wünderlich et al., 2021) tai vaateteollisuutta (Vesterinen & Syrjälä, 2022). Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuukin useimmiten erilaisiin jatkuviin muutoksen tai liikkeen prosesseihin tai hetkiin. Markkinoinnin alan tutkijana painotan tutkimuksessani aiheita, jotka mahdollistavat liike-elämärelevanttien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämisen siten, että muodostuva ymmärrys kiinnittyy kuluttajien arkisiin käytäntöihin tai merkityksenantoihin (esim. Laitinen ym., 2023; Honkaniemi ym., 2021; Jaskari, Leipämaa-Leskinen, Syrjälä, 2015). Metodologisesti olen käyttänyt varsin moninaisia työkaluja, kuitenkin laadulliset menetelmät aina (n/auto)etnografisesta ja käytäntöteoreettisesta lähestymistavasta haastatteluihin ja narratiiveihin soveltuvat parhaiten kulttuurisesti orientoituneisiin kysymyksiin. Olen kehittänyt erityisesti autoetnografia menetelmää, mm. kohti digitaalisia sovellusmahdollisuuksia (Syrjälä & Norrgrann, 2018). Tärkeimpiä tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitani ovat aihealueina eläimiin liittyvä kuluttaminen, kuluttaminen köyhyydessä, vastuullinen kuluttaminen, pelaaminen ja pelillistäminen, asuminen ja ruoan kuluttaminen. Teoreettisesti minua kiinnostavia käsitteitä ovat esimerkiksi (ei)inhmillinen toimijuus, kuluttajaidentiteetti, kulutuksen tilat ja paikat, anti-kuluttaminen ja kuluttajan voimaantuminen, arjen käytännöt, kuluttajayhteisöt ja arvon yhteisluominen.

LIsäksi toimin tutkimusryhmämme johtajana: Markkinointi- ja kulutustutkimus

 

Valikoituja julkaisujani

 • Joelsson, Tapani N., Syrjälä, Henna, Luomala, Harri, & Mäkilä, Tuomas (2023). Geek Cuisine: Extending the Narrative of a Junk Food Gamer. Games and Culture, 18, 8, 1071-1094. https://doi.org/10.1177/15554120221150348
 • Jaskari, Minna-Maarit, & Syrjälä, Henna (2022). A Mixed-Methods Study of Marketing Students' Game-Playing Motivations and Gamification Elements. Journal of Marketing Education. https://doi.org/10.1177/02734753221083220
 • Honkaniemi, Tuomas, Syrjälä, Henna, Lundström, Niklas & Rajala, Arto (2021). Neolocalism and beyond: Sexing up rural places. Rural Sociology, 86(2), 326-356. DOI: https://doi.org/10.1111/ruso.12368
 • Wünderlich, Nancy, Mosteller, Jill, Beverland, Michael, Downey, Hilary, Kraus, Karen, Lin, Meng-Hsien (Jenny), & Syrjälä, Henna (2021). Animals in our Lives: An Interactive Well-Being Perspective. Journal of Macromarketing, 41(4), 646-662. DOI: https://doi.org/10.1177/0276146720984815
 • Syrjälä, Henna, Hannele Kauppinen-Räisänen, Harri T. Luomala, Tapani N. Joelsson, Kaisa Könnölä & Tuomas Mäkilä (2020). Gamified package: Consumer insights into multidimensional brand engagement. Journal of Business Research, 199, 423-434. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.089
 • Alhonnoro, Lotta, Hanna Leipämaa-Leskinen & Henna Syrjälä (2020). Distributed agency in food waste – A focus on non-human actors in retail setting. In Elina Närvänen, Nina Mesiranta, Malla Mattila and Anna Heikkinen (Eds.). Food Waste Management: Solving the Wicked Problem. Palgrave MacMillan.
 • Syrjälä, Henna & Anu Norrgrann (2019). "When your dog matches your decor". Object agency of living and non-living entities in home assemblage. In Domen Bajde, Dannie Kjedgaard, and Russell Belk (Eds.). Consumer Culture Theory: Research in Consumer Behavior. Emerald Group Publishing Limited: Bingley, UK, 20, 39-54. https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0885-211120190000020006?af=R

Selected for publication in an edited volume of the best papers from the 2018 Consumer Culture Theory Conference.

 • Syrjälä, Henna, Luomala, Harri & Autio Minna (2017). Fluidity of places in everyday food consumption: Introducing snackscapes. International Journal of Consumer Studies, 41(6), 761-768. https://doi.org/10.1111/ijcs.12389
 • Syrjälä, Henna (2016). Turning point of transformation: Consumer communities, identity projects and becoming a serious dog hobbyist. Journal of Business Research, 69 (1), 177–190. DOI:10.1016/j.jbusres.2015.07.031
 • Syrjälä, Henna, Minna-Maarit Jaskari & Hanna Leipämaa-Leskinen (2016). Object agency of a living/non-living entity: The case of horse/horsemeat. In Diego Rinallo, Nil Özça?lar-Toulous and Russell Belk (Eds.). Consumer Culture Theory: Research in Consumer Behavior. Emerald Group Publishing Limited: Bingley, UK, 18, 65- 92. DOI: 10.1108/S0885-211120160000018005

Selected for publication in an edited volume of the best papers from the 2016 Consumer Culture Theory Conference.

 • Kylkilahti, Eliisa, Syrjälä, Henna, Autio, Jaakko, Autio, Minna & Kuismin, Ari (2016). Understanding co-consumption between consumers and their pets. International Journal of Consumer Studies, 40 (1), 125-131. DOI: 10.1111/ijcs.12230

 • Jyrinki, Henna (2012). Pet-Related Consumption as a Consumer Identity Constructor. International Journal of Consumer Studies, 36, 114-120.  DOI: 10.1111/j.1470-6431.2011.00995.x

Lisää julkaisujani: ResearchGate; GoogleScholar; SoleCRIS

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS