Markkinointi- ja kulutustutkimus

Tutkimusryhmän esittely

Vaasan yliopiston markkinoinnin alan tutkimus on perinteisesti tunnettu vahvana kuluttajatutkimuksen osaajana. Rakentuen tälle pohjalle Markkinoinnin ja kulutustutkimuksen tutkimusryhmän osaamisalue on laajentunut siten, että tutkimusryhmässä tutkitaan erilaisia, toisiinsa liittyviä markkinatoimijoita, jotka muodostavat niin kuluttajista, yrityksistä kuin erilaisista organisaatioista rakentuvia ekosysteemejä.

Monimuotoisuus suhteessa tutkimusaiheisiin, metodologisiin valintoihin ja tutkimusfokukseen muodostaa  tutkimusryhmämme keskeisen osaamisalueen. Yhdistämme syväluotaavaa markkina- ja kuluttajaymmärrystä verkottuneeseen liiketoimintaosaamiseen luodaksemme uusia näkökulmia ja transformatiivisia markkinaratkaisuja, jotka kohdistuvat strategisiin markkinoinnin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin systeemisestä näkökulmasta. Tutkimuksemme osoittaa, kuinka asiakkaiden arkiset käytännöt tai päätöksenteon lainalaisuudet kumpuavat sosio-teknisistä ja historiallisista raameista ja linkittyvät erilaisten markkinatoimijoiden tarjoomaan, ja miten tämä vuorovaikutuksellinen yhteistyö rakentaa arvoa. 

Tutkimusryhmän tavoitteena on

  • Tuottaa huippuluokan markkinanaymmärrystä ja -tietoa sekä jalostaa se asiakasarvoksi yhdessä eri sidosryhmien kanssa matkalla kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Kestävyys on sisäänrakennettu lähtökohta tutkimuksellemme. Se muodostaakin läpileikkaavan teeman lukuisille transformatiiviseen markkinointiin nojautuville tutkimusprojekteillemme. Tutkimusryhmässämme tutkitaan muun muassa energia-alan ja -kulutuksen murrosta, ruoan kulutusta, puurakentamista ja -teollisuutta, vähittäiskauppaa, tursimia, asumista, muodin kulutusta sekä korkeakouluopetusta niin urbaaneissa kuin maaseudun konteksteissakin. Tutkimusalueita lähestytään pyrkimyksenä lisätä hyvinvointia sen kaikissa muodoissa ja yhteiskunnan tasoilla. 
 

Paradigmallinen ja metodologinen monimuotoisuus on tyypillistä tutkimusryhmällemme. Tutkimuksen lähestymistavat koostuvat paitsi perinteisistä kyselytutkimuksista, koeasetelmista, tapaustutkimuksista, narratiiveistä, haastatteluista ja etnografiasta niin viime aikoina esiin nousseista priming-tutkimuksista, pelillistämisestä, käytäntöteoriasta sekä verkostoanalyyseistä. 

Vastavasti tieteenalan sisäiset paradigmat ovat monimuotoisia. Kulutustutkimuksemme voivat perustua niin kuluttajapsykologiaan, evolutiivisesti inspiroituneeseen teorianmuodostukseen kuin kulttuuriseen (Consumer Culture Theory) tai transformatiiviseen kuluttaja/palvelututkimukseen (Transformative Consumer/Service Research). B2B-tutkimus kumpuaa paitsi perinteisestä teollisen markkinoinnin teorioista niin myös IMP (Industrial Marketing and Purchasing) ja liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen (Business Relationships & Networks) sekä innovaatiojohtamisen pohjalle rakentuvasta verkostoteoreettisesta näkemyksestä sidosryhmien arvonmuodostumiseen. 

Riippumatta kulloisestakin tutkimusaiheesta, rakentuipa se sitten liiketoiminta- tai kuluttajan arvon luomiselle tai yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamiselle, me löydämme tavat sen tutkimiseen. 

Työskentelemme läheisessä yhteistyössä Vaasan yliopiston muiden akateemisten yksiköiden sekä sen kolmen tutkimusalustan (VEBIC, Digital Economy sekä InnoLab) kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, kunnat ja kaupungit sekä muuta voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. 

Tutkimusryhmän johtaja on professori Arto Rajala.

Ajankohtaista

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
4everPack - Circular business from reusable packaking for fast moving consumer goods - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME) - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Viestintätieteet
Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC, Markkinointi- ja kulutustutkimus
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
SolarX – Maximizing PV integration capacity in energy and power systems - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Digitala innovationsprocesser på distans (Digitaaliset innovaatioprosessit etänä) Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä

Blogi: Marketing goes...

Blogi kertoo markkinoinnin uusimmista tuulista niin opetuksen kuin tutkimuksenkin saralla.

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Petra Berg

Petra Berg

Tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498600
Toimisto
Tervahovi C214
Avaa profiilisivu
Kuva
Mona Enell-Nilsson

Mona Enell-Nilsson

Vanhempi tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498400
Toimisto
Tritonia T605
Avaa profiilisivu
Kuva
Roman Filenko

Roman Filenko

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Milla Hannula

Milla Hannula

Opetusavustaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Charlotta Harju

Charlotta Harju

Tohtorikoulutettava
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498571
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Huuhka

Ari Huuhka

Yliopistonlehtori, markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498479
Toimisto
Tervahovi B303
Avaa profiilisivu
Kuva
Mervi Hämäläinen

Mervi Hämäläinen

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Minna-Maarit Jaskari

Minna-Maarit Jaskari

Yliopistonlehtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498437
Toimisto
Tervahovi B317
Avaa profiilisivu
Kuva
Maija Kantola

Maija Kantola

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498566
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannele Kauppinen-Räisänen

Hannele Kauppinen-Räisänen

Yliopistonlehtori, markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498203
Toimisto
Tervahovi A338
Avaa profiilisivu
Kuva
Martti Laaksonen

Martti Laaksonen

Professori emeritus
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi B323
Avaa profiilisivu
Kuva
Hanna Leipämaa-Leskinen

Hanna Leipämaa-Leskinen

Yliopistotutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498496
Toimisto
Tervahovi A322
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Luomala

Harri Luomala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti kuluttajakäyttäytymi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498461
Toimisto
Tervahovi B324
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannu Makkonen

Hannu Makkonen

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498102
Toimisto
Tervahovi B308
Avaa profiilisivu
Kuva
Erwan Mouazan

Erwan Mouazan

Tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi A336
Avaa profiilisivu
Kuva
Salla Niskanen

Salla Niskanen

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498454
Toimisto
Tervahovi
Avaa profiilisivu
Kuva
Nnamdi Oguji

Nnamdi Oguji

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Samuel Piha

Samuel Piha

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498367
Toimisto
Tervahovi B325
Avaa profiilisivu
Kuva
Arto Rajala

Arto Rajala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498141
Toimisto
Tervahovi B309
Avaa profiilisivu
Kuva
Helena Rusanen

Helena Rusanen

Tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Asta Salmi

Asta Salmi

Professori, liiketaloustiede, erityisesti liiketoiminnan kehit
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498452
Avaa profiilisivu
Kuva
Shah Rukh Shakeel

Shah Rukh Shakeel

Tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498477
Toimisto
Tervahovi B323
Avaa profiilisivu
Kuva
Ekaterina Sofroneeva

Ekaterina Sofroneeva

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Henna Syrjälä

Henna Syrjälä

Yliopistotutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498483
Toimisto
Tervahovi A334
Avaa profiilisivu
Kuva
Jack Tillotson

Jack Tillotson

Tutkijatohtori (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498541
Toimisto
Tervahovi A339
Avaa profiilisivu
Kuva
Essi Vesterinen

Essi Vesterinen

Apurahatutkija, markkinointi
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Denise Villikka

Denise Villikka

Tohtorikoulutettava
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi B323
Avaa profiilisivu
Kuva
Catharina von Koskull

Catharina von Koskull

Apulaisprofessori, marketing (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498113
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste H408
Avaa profiilisivu
Kuva
Laura Ylitalo

Laura Ylitalo

Tutkimusavustaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
  • KTM Mika Hakosalo
  • M.Sc. Auður Hermansdóttir
  • KTM Jaakko Jussila
  • KTM Charlotta Kankaanpää
  • KTM Heidi Kock
  • KTM Lena Lindholm
  • KTM Sanna Peltonen
  • Denice Villikka