Image
kuluttaja ostoksilla

Markkinointi- ja kulutustutkimus

Tutkimusryhmän esittely

Vaasan yliopiston markkinoinnin alan tutkimus on perinteisesti tunnettu vahvana kuluttajatutkimuksen osaajana. Rakentuen tälle pohjalle Markkinoinnin ja kulutustutkimuksen tutkimusryhmän osaamisalue on laajentunut siten, että tutkimusryhmässä tutkitaan erilaisia, toisiinsa liittyviä markkinatoimijoita, jotka muodostavat niin kuluttajista, yrityksistä kuin erilaisista organisaatioista rakentuvia ekosysteemejä.

Monimuotoisuus suhteessa tutkimusaiheisiin, metodologisiin valintoihin ja tutkimusfokukseen muodostaa  tutkimusryhmämme keskeisen osaamisalueen. Yhdistämme syväluotaavaa markkina- ja kuluttajaymmärrystä verkottuneeseen liiketoimintaosaamiseen luodaksemme uusia näkökulmia ja transformatiivisia markkinaratkaisuja, jotka kohdistuvat strategisiin markkinoinnin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin systeemisestä näkökulmasta. Tutkimuksemme osoittaa, kuinka asiakkaiden arkiset käytännöt tai päätöksenteon lainalaisuudet kumpuavat sosio-teknisistä ja historiallisista raameista ja linkittyvät erilaisten markkinatoimijoiden tarjoomaan, ja miten tämä vuorovaikutuksellinen yhteistyö rakentaa arvoa. 

Tutkimusryhmän tavoitteena on

  • Tuottaa huippuluokan markkinanaymmärrystä ja -tietoa sekä jalostaa se asiakasarvoksi yhdessä eri sidosryhmien kanssa matkalla kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Kestävyys on sisäänrakennettu lähtökohta tutkimuksellemme. Se muodostaakin läpileikkaavan teeman lukuisille transformatiiviseen markkinointiin nojautuville tutkimusprojekteillemme. Tutkimusryhmässämme tutkitaan muun muassa energia-alan ja -kulutuksen murrosta, ruoan kulutusta, puurakentamista ja -teollisuutta, vähittäiskauppaa, tursimia, asumista, muodin kulutusta sekä korkeakouluopetusta niin urbaaneissa kuin maaseudun konteksteissakin. Tutkimusalueita lähestytään pyrkimyksenä lisätä hyvinvointia sen kaikissa muodoissa ja yhteiskunnan tasoilla. 
 

Paradigmallinen ja metodologinen monimuotoisuus on tyypillistä tutkimusryhmällemme. Tutkimuksen lähestymistavat koostuvat paitsi perinteisistä kyselytutkimuksista, koeasetelmista, tapaustutkimuksista, narratiiveistä, haastatteluista ja etnografiasta niin viime aikoina esiin nousseista priming-tutkimuksista, pelillistämisestä, käytäntöteoriasta sekä verkostoanalyyseistä. 

Vastavasti tieteenalan sisäiset paradigmat ovat monimuotoisia. Kulutustutkimuksemme voivat perustua niin kuluttajapsykologiaan, evolutiivisesti inspiroituneeseen teorianmuodostukseen kuin kulttuuriseen (Consumer Culture Theory) tai transformatiiviseen kuluttaja/palvelututkimukseen (Transformative Consumer/Service Research). B2B-tutkimus kumpuaa paitsi perinteisestä teollisen markkinoinnin teorioista niin myös IMP (Industrial Marketing and Purchasing) ja liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen (Business Relationships & Networks) sekä innovaatiojohtamisen pohjalle rakentuvasta verkostoteoreettisesta näkemyksestä sidosryhmien arvonmuodostumiseen. 

Riippumatta kulloisestakin tutkimusaiheesta, rakentuipa se sitten liiketoiminta- tai kuluttajan arvon luomiselle tai yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamiselle, me löydämme tavat sen tutkimiseen. 

Työskentelemme läheisessä yhteistyössä Vaasan yliopiston muiden akateemisten yksiköiden sekä sen kolmen tutkimusalustan (VEBIC, Digital Economy sekä InnoLab) kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, kunnat ja kaupungit sekä muuta voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. 

Tutkimusryhmän johtaja on professori Arto Rajala.

Ajankohtaista

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
4everPack - Circular business from reusable packaking for fast moving consumer goods - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME) - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Viestintätieteet
Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC, Markkinointi- ja kulutustutkimus
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
SolarX – Maximizing PV integration capacity in energy and power systems - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Digitala innovationsprocesser på distans (Digitaaliset innovaatioprosessit etänä) Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä

Blogi: Marketing goes...

Blogi kertoo markkinoinnin uusimmista tuulista niin opetuksen kuin tutkimuksenkin saralla.

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Hanna Ahtosalo

Hanna Ahtosalo

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Angelos Balatsas Lekkas

Angelos Balatsas Lekkas

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498692
Avaa profiilisivu
Kuva
Petra Berg

Petra Berg

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498600
Toimisto
Tervahovi C214
Avaa profiilisivu
Kuva
Mona Enell-Nilsson

Mona Enell-Nilsson

Vanhempi tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498400
Toimisto
Tritonia T605
Avaa profiilisivu
Kuva
Klaus G Grunert

Klaus G Grunert

Professori, marketing
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Avaa profiilisivu
Kuva
Eero Halmelinna

Eero Halmelinna

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498711
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Huuhka

Ari Huuhka

Yliopistonlehtori, markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498479
Toimisto
Tervahovi B303
Avaa profiilisivu
Kuva
Ilona Huuskonen

Ilona Huuskonen

Opetusavustaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Minna-Maarit Jaskari

Minna-Maarit Jaskari

Yliopistonlehtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498437
Toimisto
Tervahovi B317
Avaa profiilisivu
Kuva
Maija Kantola

Maija Kantola

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498566
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannele Kauppinen-Räisänen

Hannele Kauppinen-Räisänen

Muu ei-työsuhteinen, markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498203
Toimisto
Tervahovi A338
Avaa profiilisivu
Kuva
Niklas Kurki

Niklas Kurki

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Martti Laaksonen

Martti Laaksonen

Professori, Emeritus
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi B323
Avaa profiilisivu
Kuva
Pirjo Laaksonen

Pirjo Laaksonen

Dekaani, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498460
Toimisto
Tervahovi B310
Avaa profiilisivu
Kuva
Hanna Leipämaa-Leskinen

Hanna Leipämaa-Leskinen

Yliopistotutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498496
Toimisto
Tervahovi A322
Avaa profiilisivu
Kuva
Lars Lindqvist

Lars Lindqvist

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannu Makkonen

Hannu Makkonen

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498102
Toimisto
Tervahovi B308
Avaa profiilisivu
Kuva
Roosa-Maaria Malila

Roosa-Maaria Malila

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498510
Avaa profiilisivu
Kuva
Erwan Mouazan

Erwan Mouazan

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Toimisto
Tervahovi A336
Avaa profiilisivu
Kuva
Karl Möller

Karl Möller

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Anu Norrgrann

Anu Norrgrann

Yliopisto-opettaja, markkinointi

etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498745
Avaa profiilisivu
Kuva
Maria Pajuoja

Maria Pajuoja

Yliopisto-opettaja, henkilöstöjohtaminen
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498402
Toimisto
Tervahovi D329
Avaa profiilisivu
Kuva
Mika Pantzar

Mika Pantzar

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kyösti Pennanen

Kyösti Pennanen

Vanhempi tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498713
Avaa profiilisivu
Kuva
Nayeem Rahman

Nayeem Rahman

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498432
Avaa profiilisivu
Kuva
Saleem Rahman

Saleem Rahman

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Avaa profiilisivu
Kuva
Arto Rajala

Arto Rajala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen
Puhelin
+358294498141
Toimisto
Tervahovi B309
Avaa profiilisivu
Kuva
Annika Ravald

Annika Ravald

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Heikki Rinne

Heikki Rinne

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Maria Rodriguez Santos

Maria Rodriguez Santos

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Avaa profiilisivu
Kuva
Helena Rusanen

Helena Rusanen

Tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Matti Saari

Matti Saari

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498342
Toimisto
Tervahovi B323
Avaa profiilisivu
Kuva
Asta Salmi

Asta Salmi

Professori, liiketaloustiede, erityisesti liiketoiminnan kehit
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Kansainvälinen liiketoiminta
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498452
Avaa profiilisivu
Kuva
Joni Salminen

Joni Salminen

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498675
Avaa profiilisivu
Kuva
Shah Shakeel

Shah Shakeel

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498477
Avaa profiilisivu
Kuva
Ekaterina Sofroneeva

Ekaterina Sofroneeva

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Katariina Sorvari

Katariina Sorvari

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498731
Avaa profiilisivu
Kuva
Henna Syrjälä

Henna Syrjälä

Yliopistotutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498483
Toimisto
Tervahovi A334
Avaa profiilisivu
Kuva
Jack Tillotson

Jack Tillotson

Yliopisto-opettaja, marketing and communication
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498541
Toimisto
Tervahovi A339
Avaa profiilisivu
Kuva
Sammy Toyoki

Sammy Toyoki

Vanhempi tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498017
Avaa profiilisivu
Kuva
Markus Tuuli

Markus Tuuli

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498697
Avaa profiilisivu
Kuva
Roberto Verganti

Roberto Verganti

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Essi Vesterinen

Essi Vesterinen

Tuntiopettaja, markkinointi
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Denise Villikka

Denise Villikka

Tohtorikoulutettava
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi B323
Avaa profiilisivu
Kuva
Catharina von Koskull

Catharina von Koskull

Apulaisprofessori, marketing (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498113
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste H408
Avaa profiilisivu
Kuva
Pirjo Vuokko

Pirjo Vuokko

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
  • KTM Mika Hakosalo
  • M.Sc. Auður Hermansdóttir
  • KTM Jaakko Jussila
  • KTM Charlotta Kankaanpää
  • KTM Heidi Kock
  • KTM Lena Lindholm
  • KTM Sanna Peltonen
  • Denice Villikka