Image
kuluttaja ostoksilla

Markkinointi- ja kulutustutkimus

Tutkimusryhmän esittely

Vaasan yliopiston markkinoinnin alan tutkimus on perinteisesti tunnettu vahvana kuluttajatutkimuksen osaajana. Rakentuen tälle pohjalle Markkinoinnin ja kulutustutkimuksen tutkimusryhmän osaamisalue on laajentunut siten, että tutkimusryhmässä tutkitaan erilaisia, toisiinsa liittyviä markkinatoimijoita, jotka muodostavat niin kuluttajista, yrityksistä kuin erilaisista organisaatioista rakentuvia ekosysteemejä.

Monimuotoisuus suhteessa tutkimusaiheisiin, metodologisiin valintoihin ja tutkimusfokukseen muodostaa  tutkimusryhmämme keskeisen osaamisalueen. Yhdistämme syväluotaavaa markkina- ja kuluttajaymmärrystä verkottuneeseen liiketoimintaosaamiseen luodaksemme uusia näkökulmia ja transformatiivisia markkinaratkaisuja, jotka kohdistuvat strategisiin markkinoinnin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin systeemisestä näkökulmasta. Tutkimuksemme osoittaa, kuinka asiakkaiden arkiset käytännöt tai päätöksenteon lainalaisuudet kumpuavat sosio-teknisistä ja historiallisista raameista ja linkittyvät erilaisten markkinatoimijoiden tarjoomaan, ja miten tämä vuorovaikutuksellinen yhteistyö rakentaa arvoa. 

Tutkimusryhmän tavoitteena on

 • Tuottaa huippuluokan markkinanaymmärrystä ja -tietoa sekä jalostaa se asiakasarvoksi yhdessä eri sidosryhmien kanssa matkalla kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Kestävyys on sisäänrakennettu lähtökohta tutkimuksellemme. Se muodostaakin läpileikkaavan teeman lukuisille transformatiiviseen markkinointiin nojautuville tutkimusprojekteillemme. Tutkimusryhmässämme tutkitaan muun muassa energia-alan ja -kulutuksen murrosta, ruoan kulutusta, puurakentamista ja -teollisuutta, vähittäiskauppaa, tursimia, asumista, muodin kulutusta sekä korkeakouluopetusta niin urbaaneissa kuin maaseudun konteksteissakin. Tutkimusalueita lähestytään pyrkimyksenä lisätä hyvinvointia sen kaikissa muodoissa ja yhteiskunnan tasoilla. 
 

Paradigmallinen ja metodologinen monimuotoisuus on tyypillistä tutkimusryhmällemme. Tutkimuksen lähestymistavat koostuvat paitsi perinteisistä kyselytutkimuksista, koeasetelmista, tapaustutkimuksista, narratiiveistä, haastatteluista ja etnografiasta niin viime aikoina esiin nousseista priming-tutkimuksista, pelillistämisestä, käytäntöteoriasta sekä verkostoanalyyseistä. 

Vastavasti tieteenalan sisäiset paradigmat ovat monimuotoisia. Kulutustutkimuksemme voivat perustua niin kuluttajapsykologiaan, evolutiivisesti inspiroituneeseen teorianmuodostukseen kuin kulttuuriseen (Consumer Culture Theory) tai transformatiiviseen kuluttaja/palvelututkimukseen (Transformative Consumer/Service Research). B2B-tutkimus kumpuaa paitsi perinteisestä teollisen markkinoinnin teorioista niin myös IMP (Industrial Marketing and Purchasing) ja liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen (Business Relationships & Networks) sekä innovaatiojohtamisen pohjalle rakentuvasta verkostoteoreettisesta näkemyksestä sidosryhmien arvonmuodostumiseen. 

Riippumatta kulloisestakin tutkimusaiheesta, rakentuipa se sitten liiketoiminta- tai kuluttajan arvon luomiselle tai yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamiselle, me löydämme tavat sen tutkimiseen. 

Työskentelemme läheisessä yhteistyössä Vaasan yliopiston muiden akateemisten yksiköiden sekä sen kolmen tutkimusalustan (VEBIC, Digital Economy sekä InnoLab) kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, kunnat ja kaupungit sekä muuta voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. 

Tutkimusryhmän johtaja on vanhempi tutkija, dosentti Henna Syrjälä.

Ajankohtaista

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
STOPP - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
Kestävä ja vastuullinen ruokaprovinssi - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
Organizing REKO - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Twin Revolution - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus
4everPack - Circular business from reusable packaking for fast moving consumer goods - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME) - Markkinointi ja viestintä, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Viestintätieteet
Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
FLEXIMAR, Novel marketplace for energy flexibility - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC, Markkinointi- ja kulutustutkimus
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä

Blogi: Marketing goes...

Blogi kertoo markkinoinnin uusimmista tuulista niin opetuksen kuin tutkimuksenkin saralla.

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutkimusryhmän johtaja: Henna Syrjälä
Oppiainevastaava: Hannu Makkonen
Koulutusohjelmavastaava: Hanna Leipämaa-Leskinen (maisteriohjelma)
Koulutusohjelmavastaava: Anu Norrgrann (kandidaattiohjelma)

Kuva
Henna Syrjälä

Henna Syrjälä

Apulaisprofessori, markkinointi (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498483
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannu Makkonen

Hannu Makkonen

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498102
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Hanna Leipämaa-Leskinen

Hanna Leipämaa-Leskinen

Apulaisprofessori, markkinointi, kuluttajamarkkinointi (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498496
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Anu Norrgrann

Anu Norrgrann

Yliopisto-opettaja, markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498745
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu

Muut tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Hanna Ahtosalo

Hanna Ahtosalo

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498759
Avaa profiilisivu
Kuva
Waleed Akhtar

Waleed Akhtar

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498409
Avaa profiilisivu
Kuva
Joel Anderssen

Joel Anderssen

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne-Kristiina Arvola

Anne-Kristiina Arvola

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Avaa profiilisivu
Kuva
Angelos Balatsas Lekkas

Angelos Balatsas Lekkas

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498692
Avaa profiilisivu
Kuva
Anu Bask

Anu Bask

Professori, liiketoiminnan kehittäminen
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498360
Avaa profiilisivu
Kuva
Petra Berg

Petra Berg

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498600
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Mona Enell-Nilsson

Mona Enell-Nilsson

Vanhempi tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498400
Toimisto
Tritonia T605
Avaa profiilisivu
Kuva
Shahid Hafeez

Shahid Hafeez

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Eero Halmelinna

Eero Halmelinna

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Huuhka

Ari Huuhka

Yliopistonlehtori, markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498479
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Ilona Huuskonen

Ilona Huuskonen

Opetusavustaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Essi Häyhänen

Essi Häyhänen

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Minna-Maarit Jaskari

Minna-Maarit Jaskari

Yliopistonlehtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498437
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Maija Kantola

Maija Kantola

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498566
Avaa profiilisivu
Kuva
Sami Karhu

Sami Karhu

Työelämäprofessori, osuustoiminta, liiketoiminnan kehittäminen
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358400545989
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Hina Khan

Hina Khan

Yliopistoharjoittelija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Suzi Kimura

Suzi Kimura

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Niklas Kurki

Niklas Kurki

Apurahatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pirjo Laaksonen

Pirjo Laaksonen

Professori, Emerita
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi B310
Avaa profiilisivu
Kuva
Eero Lehti

Eero Lehti

Tuntiopettaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Luomala

Harri Luomala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti kuluttajakäyttäytymi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498461
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Roosa-Maaria Malila

Roosa-Maaria Malila

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498510
Avaa profiilisivu
Kuva
Erwan Mouazan

Erwan Mouazan

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Evianna Pehkonen

Evianna Pehkonen

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kyösti Pennanen

Kyösti Pennanen

Vanhempi tutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498713
Avaa profiilisivu
Kuva
Nayeem Rahman

Nayeem Rahman

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498432
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
Avaa profiilisivu
Kuva
Anna-Mari Rimppi

Anna-Mari Rimppi

Tohtoriopiskelija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Avaa profiilisivu
Kuva
Asta Salmi

Asta Salmi

Dosentti
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Kansainvälinen liiketoiminta
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498452
Avaa profiilisivu
Kuva
Joni Salminen

Joni Salminen

Apulaisprofessori, markkinointi (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498675
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Shah Shakeel

Shah Shakeel

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498477
Avaa profiilisivu
Kuva
Ekaterina Sofroneeva

Ekaterina Sofroneeva

Tohtoriopiskelija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Katariina Sorvari

Katariina Sorvari

Väitöskirjatutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498731
Avaa profiilisivu
Kuva
Elina Tikkanen

Elina Tikkanen

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498393
Avaa profiilisivu
Kuva
Jack Tillotson

Jack Tillotson

Tutkijatohtori (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498541
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Linda Turtola

Linda Turtola

Tutkimusavustaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Essi Vesterinen

Essi Vesterinen

Tuntiopettaja
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Catharina von Koskull

Catharina von Koskull

Apulaisprofessori, Marketing (tenure track)
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
Puhelin
+358294498113
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste H408
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiia Vuorinen

Tiia Vuorinen

Projektitutkija
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498343
Avaa profiilisivu
Kuva
Mujde Yuksel

Mujde Yuksel

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Jatko-opiskelijat

 • Hanna Ahtosalo
 • Tiia Alkkiomäki
 • Ann-Sofi Backgren
 • Päivi Borisov
 • Laura Forsman
 • Nicoleta Dudau (Szakali)
 • Mika Hakosalo
 • Audur Hermannsdóttir
 • Maija Kantola
 • Suzi Kimura
 • Heidi Kock
 • Niklas Kurki
 • Lena Lindholm
 • Roosa-Maaria Malila
 • Krista Niemi
 • Salla Niskanen
 • Nayeem Rahman
 • Anna-Mari Rimppi
 • Ekaterina Sofroneeva
 • Katariina Sorvari
 • Iina Vartia
 • Essi Vesterinen
 • Leena Viitaharju