Kestävä ja vastuullinen ruokaprovinssi

Euroopan unionin osarahoittama
Etelä-Pohjanmaan Liitto

Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi -hanke vahvistaa ja todentaa ruokajärjestelmän vastuullisuustyötä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa keskitytään erityisesti vähentämään alan ilmastopäästöjä ja negatiivisia ympäristövaikutuksia tarjoamalla ja kehittämällä yritysten käyttöön erilaisia työkaluja ja pilotoimalla niitä. Samanaikaisesti edistetään alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä.  

Hankkeessa luodaan kumppaniorganisaatioiden yhteistyön pohjalta alueellinen verkosto. Verkosto seuraa Etelä-Pohjanmaan ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpanoa ja fasilitoi alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian rakentamista. Verkosto edistää tiedonkulkua ruokajärjestelmän sisällä eri toimijoiden ja toimialojen välillä. Hanketoimenpiteenä kartoitetaan kestävyys- ja vastuullisuustyön paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset hyvät käytännöt ja välitetään näistä tietoa hankkeessa toteutettaviin pilotteihin ja sidosryhmille. Pilottien avulla testataan käytännön keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi, vastuullisuustyön edistämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Vaasan yliopisto toteuttaa hankkeessa yhden piloteista, jossa kehitetään ja testataan vastuullisia ruokavalintoja edistäviä merkkejä. Pilotissa toteutetaan kaksi kokeellista tutkimusta. Ensimmäisessä tutkitaan online-kyselyn avulla erilaisiin tiedonkäsittelytapoihin ja motiiveihin perustuvien merkkien toimivuutta. Toisessa testataan valittujen merkkien kykyä ohjata kuluttajia kohti vastuullisempia ateriavalintoja todellisessa lounasravintolassa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
575 916€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
84 560€
Kokonaisbudjetti
719 897€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
105 700€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi ja viestintä
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio