Organizing REKO

Hankkeessa tutkitaan REKO (Rejäl Konsumption) lähiruokaverkoston toimintaa kolmessa eri maassa Baltian meren ympäristössä: Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. REKO on suomalainen innovaatio, joka on kasvanut nopeasti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi globaalille ja teollistuneelle ruokajärjestelmälle. Hankeessa tarkastellaan eri kehitysvaiheessa olevien REKO-verkostojen toimintaa ja organisoitumista. Suomessa toiminta on jo vakiintunutta, sillä verkosto aloitti toimintansa vuonna 2013. Ruotsin REKO-verkosto syntyi vuonna 2016, joten se edustaa melko vakiintunutta toimintaa. Latviassa REKO-ilmiö on vasta aluillaan, sillä ensimmäinen paikallinen rinki perustettiin keväällä 2023. Hanke hyödyntää organisoitumisen teoriaa tutkiessaan, miten REKOn kaltainen itseorganisoituva verkosto pysyy elinvoimaisena. Valittuja REKO-rinkejä (2 Suomessa, 2 Ruotsissa ja 1 Latviassa) tutkitaan etnografisilla menetelmillä, ja tavoitteena on analysoida, miten REKOn identiteetti, toimijuus ja päätöksenteko muodostuvat eri konteksteissa ja millainen merkitys niillä on REKOn elinvoimaisuuteen. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
508 789€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
56 076€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Markkinointi ja viestintä
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat