Image
Kaksi opiskelijaa tutkii kannettavaa tietokonetta

Tekniikka

Tekniikan alan asiantuntijaksi

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

Vaasan yliopiston tekniikan koulutuksessa painottuvat ympäristöystävällinen energiatekniikka, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltaminen ja tietokonemallintamiseen liittyvät menetelmät.

Automaatio ja tietotekniikka

Älykäs automaatio ja tietotekniikka parantavat sähkö- ja energiajärjestelmien luotettavuutta sekä energiatehokkuutta. Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja sekä suunnittelemaan älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

Data-arkkitehtuuri

Data on arvokas liiketoiminnan tuotantotekijä, mutta sen kerääminen, ylläpito ja suojaaminen, analyysi sekä hyödyntäminen pitää suunnitella ja toteuttaa systemaattisesti, käyttäjälähtöisesti ja tietoturvallisuus huomioiden. Opintojen aikana opit tunnistamaan erilaisten datalähteiden arvon ja miten data-arkkitehtuurin avulla mahdollistetaan eri käyttäjäryhmien pääsy dataan ja data-analyysin näkymiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Sähkö- ja energiatekniikka

Taloudellisesti tuotettu energia ja luotettava sähkönjakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä. Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta. Opit myös suunnittelemaan sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja.

Tuotantotalous

Kilpailukykyinen energia-alan liiketoiminta edellyttää paitsi jatkuvaa teknologian ja tuotannon kehittämistä myös kestävän kehityksen huomioimista. Opit johtamaan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projektitoimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastollisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena paremmiksi.