Image
Kampus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Taloudellista menestymistä edistävää uutta tietoa ja osaamista

Edistämme niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan taloudellista menestymistä. Luomme ja tarjoamme tietoa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaan taloudelliseen päätöksentekoon.

Dekaani
Marko Järvenpää
Marko Järvenpää

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö tutkii ja kouluttaa neljällä kauppatieteiden alalla: rahoitus, laskentatoimi, taloustiede ja talousoikeus. Tavoitteenamme on tarjota tutkimustietoa, joka auttaa vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavassa taloudellisessa päätöksenteossa.

Tutkimus

Keskeisiä tutkimusalueitamme ovat rahoitusmarkkinoiden, riskienhallinnan, vastuullisen liiketoiminnan, hyvän hallinnon ja yritysanalyysin teemat.

Koulutusohjelmat

Meiltä valmistuu osaajia  yhteiskuntamme asiantuntija- ja johtotehtäviin laskentatoimen, rahoituksen, talousoikeuden ja taloustieteen opintosuunnista. Iso osa opetuksestamme on englanninkielistä rakentaen opiskelijoillemme vahvan kielellisen pohjan kauppatieteiden substanssiosaamisen lisäksi.

Olemme yksi suurimmista kauppatieteen yliopistokoulutuksen yksiköistä Suomessa.

Kandidaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Lisäksi hyödynnämme kahta suomalaisten yliopistojen yhteistyönä toteuttamaa tohtoriohjelmaa:

Uutisia ja tapahtumia Ajankohtaista