Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Taloudellista menestymistä edesauttavaa uutta tietoa ja osaamista

Toiminnallamme pyrimme edesauttamaan niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan taloudellista menestymistä. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat meillä vahvasti läsnä niin henkilöstömme kuin opiskelijoidemme keskuudessa.

Dekaani
Helinä Saarela
Helinä Saarela

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö tutkii ja kouluttaa neljällä kauppatieteiden alalla: rahoitus, laskentatoimi, taloustiede ja talousoikeus. Tavoitteenamme on tarjota tutkimustietoa, joka auttaa vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavassa taloudellisessa päätöksenteossa.

  Tutkimus

  Keskeisiä tutkimusalueitamme ovat rahoitusmarkkinoiden, riskienhallinnan, vastuullisen liiketoiminnan, hyvän hallinnon ja yritysanalyysin teemat.

  Koulutusohjelmat

  Meiltä valmistuu osaajia  yhteiskuntamme asiantuntija- ja johtotehtäviin laskentatoimen, rahoituksen, talousoikeuden ja taloustieteen opintosuunnista. Iso osa opetuksestamme on englanninkielistä rakentaen opiskelijoillemme vahvan kielellisen pohjan kauppatieteiden substanssiosaamisen lisäksi.

  Olemme yksi suurimmista kauppatieteen yliopistokoulutuksen yksiköistä Suomessa.

  Kandidaattiohjelmat

  Tohtoriohjelmat

  Lisäksi hyödynnämme kahta suomalaisten yliopistojen yhteistyönä toteuttamaa tohtoriohjelmaa:

  Uutisia ja tapahtumia Ajankohtaista