Kauppatieteiden tohtorikoulutus

Tietoa opinnoista

Kauppatieteiden tohtoreita valmistuu vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Vaasan yliopisto on yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisistä koulutusyksiköistä ja yliopiston kauppatieteellisillä aloilla on pitkät perinteet kansainvälisesti korkeatasoisessa tutkijakoulutuksessa.

Yliopiston painoalat ovat johtaminen, rahoitus sekä energia. Kauppatieteellisen alan opinnot ja tutkimus liittyvät etenkin johtamisen ja rahoituksen sekä osin energian painoaloihin. Ydinosaamisalueita ovat: rahoitus ja tilintarkastus, johtaminen sekä kuluttajakäyttäytyminen. Kansainvälisen liiketoiminnan näkökulma nähdään näitä osaamisalueita poikkileikkaavana vahvuutena.

Tohtorintutkinto suoritetaan pääaineissa johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, talousoikeus tai taloustiede. Kauppatieteelliseltä alalta valmistuu vuosittain noin 12 tohtorintutkintoa.

Kauppatieteellisellä alalla perehdytään syvällisesti tieteenalan keskeisiin tutkimuskysymyksiin, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Jatko-opiskelijat saavuttavat valmiudet korkeatasoiseen itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn. Tieteenalan opinnot koostuvat yleistieteellisistä ja metodiopinnoista, pääaineopinnoista, vapaavalintaisista opinnoista sekä väitöskirjasta. Tavoitteena on, että opiskelija valmistuu ohjelmasta kauppatieteiden tohtoriksi neljässä vuodessa.

Kauppatieteellisellä alalla toimii useita tutkimusryhmiä. Tohtoriopiskelijat kytketään tutkimusryhmien toimintaan mielekkäiden tutkimusaiheiden, ryhmätoimintaosaamisen sekä intensiivisemmän ja monipuolisemman ohjaustoiminnan mahdollistamiseksi. Alalla tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tutkijakoulujen (KATAJA, KAVA ja OMY) kanssa. Yhteistyö mahdollistaa osallistumisen tutkijakoulujen järjestämiin tapahtumiin sekä kansallisten ja kansainvälisten kurssien ja seminaarien organisoimisen. Tohtoriopiskelijat pystyvät hyödyntämään eri tutkimusryhmien kontaktiverkostoja myös yritysyhteistyön muodossa. Alan jatko-opintoihin sisällytetään yleensä myös vierailujakso ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa.

Tutkimusryhmät

Erityisesti kauppatieteellisen alan tutkimustoiminta, mutta myös opetus sekä erilaiset muut aktiviteetit, tapahtuvat suurimmaksi osaksi eri tutkimusryhmien toimesta. Tutkimusryhmät liittyvät eri oppiaineisiin seuraavasti:

Tohtorikoulutusverkostot

Tutkijakoulun sekä tutkimusalojen järjestämien kurssien lisäksi tohtoriopiskelijoiden on mahdollisuus suorittaa myös muiden organisaatioiden järjestämiä kursseja. Vaasan yliopiston ulkopuolella järjestettävien kurssien suorittamisesta ja niihin osallistumisesta tulee sopia aina etukäteen yhdessä ohjaajan kanssa.

Eri tutkimusaloilla on omat tohtorikoulutusverkostonsa. Laskentatoimen, rahoituksen, johtamisen, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusaloilla merkittävin verkosto on KATAJA, joka toimii valtakunnallisesti jatkokoulutuksen tehostajana ja se tarjoaa kauppatieteellisen alan jatkokoulutusta valtakunnallisesti. KATAJA tarjoaa vuosittain noin 20 kurssia ja sen opetusohjelma koostuu yleis-, erityis- ja tutkimusvalmiuskursseista, sekä ainekohtaisista tutoriaaleista. Taloustieteen tutkimusalalla tärkein verkosto on FDPE ja rahoituksen tutkimusalalla tärkeimmät verkostot ovat NFN (Nordic Finance Network) sekä NARN (Nordic Accounting Research Network).

Kansainvälisellä tasolla kauppatieteellisen alan tärkein tohtorikoulutusverkosto on EIASM, joka tarjoaa vuosittain kursseja sekä workshoppeja jatko-opiskelijoille.

Yhteystiedot

Kysy lisää alan opinnoista ja suorittamisesta

Kuva
Hannu Makkonen

Hannu Makkonen

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498102
Toimisto
Ankkuri 1. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Juuli Honko

Juuli Honko

Jatko-opintoasioiden asiantuntija
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498133
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu