Image
liikemies

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Tutkimusryhmän esittely

Tutkimusryhmämme edistää strategian käytäntöjä ja teoriaa pohjautuen strategia- ja organisaatioteorioihin. Tutkimusohjelmamme sisältää strategioiden, prosessien ja käytäntöjen tutkimisen organisaatioissa, verkostoissa ja arvojärjestelmissä. Teemme monipuolisia empiirisiä tutkimuksia, käytännöllisiä ja yhteistyöhön perustuvia projekteja sekä opetusta niin Strategic Business Development -maisteriohjelmassa kuin Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmissa.

SBD-tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat osallistuvat strategisen liiketoimintakehittämisen koulutukseen eri asteilla:

Edistääksemme strategian tutkimuksen teoreettista kehitystä osallistumme aktiivisesti yritysyhteistyöhön ja yhteistyöhön perustuviin tutkimushankkeisiin. Kuluneen 20 vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen projekteja. Yhteistyössä yritysten kanssa keskitymme tyypillisesti strategisen liiketoiminnan kehittämisen tutkimukseen. Ajoittain järjestämme myös työpajoja, toteutamme strategisia analyysejä, kehitämme asiakas-tarjoaja -suhteita ja autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Useimmiten tämä työ osallistaa henkilöstöä monilta eri organisaatiotasoilta.

Tutkimusohjelmassamme väitöskirjatyötään tekevät tohtorikoulutettavat oppivat tekemään tieteellistä tutkimusta mutta myös ratkaisemaan vaativia liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kaikki professorit, tutkijatohtorit ja tohtorinkoulutettavat työskentelevät yhteistyöyritysten kanssa neuvonantajina, konsultteina ja tutkijoina. Tohtorikoulutettavamme opiskelevat Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa (kauppatieteet). Lisätietoa tästä (opinto-opas, hakuohjeet), löydät täältä.

SBD-ohjelmaa johtaa professori Marko Kohtamäki

Tutkimusohjelma

Yksi Euroopan johtavista teknologiayrityksiin keskittyvistä strategiatutkimusryhmistä.

Tutkimusryhmämme missio:

 • Strategiaan liittyvän tieteellisen tiedon tuottaminen
 • Johtoryhmien ja johtajien valmentaminen
 • Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
 • Sekä teorian kehittämiseen että käytännön strategiatyöhön osallistuminen
 • Strategisten ongelmien ratkaiseminen
Image

Sekä teorian kehittämisessä että käytännön strategiatyön edistämisessä tutkimusryhmä nojaa sekä strategia- että organisaatioteorioihin. Ryhmä tutkii strategioita ja niihin liittyviä prosesseja ja käytänteitä sekä organisaatioiden sisällä että niiden muodostamissa verkostoissa ja arvoketjuissa. 

Tutkimusryhmä toteuttaa yksityiskohtaista empiiristä tutkimusta, käytännöllisiä yhteistyöprojekteja yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä johtajille merkityksellistä opetusta strategisen liiketoiminnan kehittämisen alueella niin maisteriohjelmassa kuin yritysjohtajille suunnatuissa MBA -ohjelmissa.

Tutkimusryhmän työ keskittyy erityisesti seuraavien neljän teeman ympärille

 • Strateginen muutos
 • Alustat ja ekosysteemit
 • Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaatio
 • Kestävä kehitys

Strategisen muutoksen tutkimus käsittää esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja:

 • Strategian muuttuvat sisällöt ja liiketoimintallit
 • Strategiset muutosprosessit, organisaatiomuutos
 • Strategiset käytännöt, osallistavat strategiat, strategiatyökalut

Palveluliiketoiminnan digitalisaation tutkimus keskittyy teemoihin kuten:

 • Valmistavan teollisuuden palvelullistuminen, muutos kohti palveluliiketoimintaa,
 • Digitaalinen palveluliiketoiminta valmistavassa teollisuudessa, asioiden internet (IoT)
 • Palveluliiketoimintamallit, digitaaliset palvelut, arvonluonti

Kestävän kehityksen tutkimus keskittyy teemoihin kuten:

 • Kestävän kehityksen huomioiminen osana liiketoimintamalleja ja strategioita
 • Kiertotalous
 • Kestävät teolliset tuote-palvelujärjestelmät ja prosessit

Alustojen ja ekosysteemien tutkimus keskittyy seuraaviin teemoihin:

 • Ekosysteemit, alustat, strategiset allianssit
 • Arvon myynti, ratkaisujen myynti, asiakassuhteet
 • Toimittajaverkostot, verkostojen johtaminen, toimittajasuhteet

Ajankohtaista

2024

 • Embedding Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in International Business Education

  Šilenskytė, Aušrinė; Rašković, Matevž, 2024, Sinkovics, N., Sinkovics, R.R., Boussebaa, M., Fletcher, M., International Business and SDG 8: Exploring the Relationship between the IB and Society, The Academy of International Business, 299-318, DOI: 10.1007/978-3-031-46802-5_15, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • GHG emission reduction measures and alternative fuels in different shipping segments and time horizons – A Delphi study

  Hellström, Magnus; Rabetino, Rodrigo; Schwartz, Henry; Tsvetkova, Anastasia; Syed, Hammad Ul Haq, 2024, Marine policy, 160, 105997, DOI: 10.1016/j.marpol.2023.105997, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Ecosystem orchestration practices for industrial firms: A qualitative meta-analysis, framework development and research agenda

  Shen, Lei; Shi, Qingyue; Parida, Vinit; Jovanovic, Marin, 2024, Journal of business research, 173, 114463, DOI: 10.1016/j.jbusres.2023.114463, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Learning from success and failure: implications for entrepreneurs, SMEs, and policy

  Lafuente, Esteban; Rabetino, Rodrigo; Leiva, Juan Carlos, 2024, Small business economics, DOI: 10.1007/s11187-024-00889-0, D6 Toimitettu ammatillinen teos

 • Sustainable servitization in product manufacturing companies: The relationship between firm's sustainability emphasis and profitability and the moderating role of servitization

  Kohtamäki, Marko; Bhandari, Krishna Raj; Rabetino, Rodrigo; Ranta, Mikko, 2024, Technovation, 129, 102907, DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102907, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • A transition towards clean propulsion in shipping: The role of PESTLE drivers and implications for policy

  Tsvetkova, Anastasia; Hellström, Magnus; Schwartz, Henry; Rabetino, Rodrigo; Syed, Hammad, 2024, Marine policy, 161, 106002, DOI: 10.1016/j.marpol.2023.106002, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Artificial intelligence capabilities for circular business models: Research synthesis and future agenda

  Madanaguli, Arun; Sjödin, David; Parida, Vinit; Mikalef, Patrick, 2024, Technological forecasting and social change, 200, 123189, DOI: 10.1016/j.techfore.2023.123189, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Teaching Social Sustainability Through Antenarrative Imaginaries of Energy Cultures

  Narayan, Rumy; Laine-Kronberg, Annika, 2024, Šilenskytė Aušrinė; Cordova Miguel; Schmitz Marina A; Toh Soo Min, The Palgrave Handbook of Social Sustainability in Business Education, The Palgrave Handbook of Social Sustainability in Business Education, 127-145, DOI: 10.1007/978-3-031-50168-5_7, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

2023

 • Impacts and Indicators of Regional Innovation Ecosystems Supporting Sustainable Development

  Takala, Minna; Tukiainen, Taina; Salminen, Vesa; Sarkkinen, Jyri, 2023, Salminen, Vesa, Human Factors, Business Management and Society, AHFE international, 97, 40-49, DOI: 10.54941/ahfe1003881, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Anticipatory Innovation Governance Model and Regional Innovation Ecosystems Supporting Sustainable Development

  Takala, Minna; Tukiainen, Taina, 2023, Salminen, Vesa, Human Factors, Business Management and Society, AHFE international, 97, 1-10, DOI: 10.54941/ahfe1003877, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Digital platforms as tools for the digitalization of business relationships in small and medium-sized enterprises

  Hautala-Kankaanpää, Tuire; Rajala, Anni, 2023, Rajala, Anni; Kohtamäki, Marko; Tidström, Annika, From transactions to partnerships: Essays in honor of Jukka Vesalainen, Acta wasaensia, 502, 33-43, Luku 4, D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • Organisational Metamorphosis Through Balancing On A Tightrope: Identifying Tensions Of And Building Balancing Routines For Identity Change

  Huikkola, Tuomas; Kohtamäki, Marko; Makkonen, Hannu, 2023, Bigdeli, Ali; Kohtamäki, Marko; Rabetino, Rodrigo; Baines, Tim, Proceedings of the Spring Servitization Conference: The Role of Servitization in Grand Challenges, 137-144, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Finland’s recovery and resilience journey: Helsinki metropolitan area on the path to green, digital and resilient transformation

  Tukiainen, Taina, 2023, Martinez, Ricardo; Reviglio, Pietro, Urban recovery watch: Empowering cities in the EU green and digital transition, 69-78, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • Case-based learning in collaboration across universities to enhance students' understanding of sustainability

  Eriksson, Victor; Holma, Anne-Maria; Lind, Frida, 2023, Lyng, Reidar; Bennedsen, Jens; Bettaieb, Lamjed; Bodsberg, Nils Rune; Edström, Kristina; Guðjónsdóttir, María Sigríður; Roslöf, Janne; Solbjørg, Ole K.; Øien, Geir, The 19th CDIO International Conference: Proceedings - Full Papers, Proceedings of the International CDIO Conference, 567-580, 168, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Implementing and scaling artificial intelligence: A review, framework, and research agenda

  Haefner, Naomi; Parida, Vinit; Gassmann, Oliver; Wincent, Joakim, 2023, Technological forecasting and social change, 197, 122878, DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122878, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Open Innovation Cultures

  Macher, Georg; Narayan, Rumy; Dragicevic, Nikolina; Leino, Tiina; Veledar, Omar, 2023, Yilmaz, Murat; Clarke, Paul; Riel, Andreas; Messnarz, Richard, Systems, Software and Services Process Improvement: 30th European Conference, EuroSPI 2023, Grenoble, France, August 30 – September 1, 2023, Proceedings, Part II, Communications in computer and information science, 1891, 275–286, DOI: 10.1007/978-3-031-42310-9_20, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • Artificial Intelligence Enabling Product-Service Innovation Models: Past Achievements and Future Directions

  Naeem, Rimsha; Kohtamäki, Marko; Parida, Vinit, 2023, Bigdeli, Ali; Kohtamäki, Marko; Rabetino, Rodrigo; Baines, Tim, Proceedings of the Spring Servitization Conference, Abstrakti

 • Business model innovation in the Finnish power electricity sector

  Rabetino, Rodrigo; Kohtamäki, Marko; Rahman, Nayeem; Huikkola, Tuomas, 2023, 2023 International Conference on Future Energy Solutions (FES), DOI: 10.1109/fes57669.2023.10182564, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Recovering the divide : A review of the big data analytics—strategy relationship

  Talaoui, Yassine; Kohtamäki, Marko; Ranta, Mikko; Paroutis, Sotirios, 2023, Long range planning, 56, 2, 102290, DOI: 10.1016/j.lrp.2022.102290, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Overcoming barriers to transformation in manufacturing firms. A path-dependence perspective of digital servitization

  Brekke, Thomas; Lenka, Sambit; Kohtamäki, Marko; Parida, Vinit; Solem, Birgit Andrine Apenes, 2023, Review of managerial science, 18, Published: 15 May 2023, 385–412, DOI: 10.1007/s11846-023-00641-0, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Breaking Down The Black Box Of Industry Platform Processes: A Systematic Literature

  Abed Alghani, Khaled; Kohtamäki, Marko, 2023, Bigdeli, Ali; Kohtamäki, Marko; Rabetino, Rodrigo; Baines, Tim, Proceedings of the Spring Servitization Conference: The Role of Servitization in Grand Challenges, 161-175, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Managing networks through relationships: the role of the partnership monitor

  Rajala, Anni; Kohtamäki, Marko; Tidström, Annika, 2023, Rajala, Anni; Kohtamäki, Marko; Tidström, Annika, From Transactions to partnerships: Essays in honor of Jukka Vesalainen, Acta wasaensia, 502, 1-9, D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • Examining the Effects of Supply Chain Digitalization on Firm Performance: A Meta-analysis

  Rajala, Anni; Hautala-Kankaanpää, Tuire, 2023, Academy of Management annual meeting proceedings, 2023, 1, 16854, DOI: 10.5465/AMPROC.2023.16854abstract, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Technological Innovation Adoption Among Swedish Healthcare Professionals: A Contingency Technology Adoption Framework

  Madanaguli, Arun; Parida, Vinit; Oghazi, Pejvak; Tran, Phan Kiet, 2023, IEEE transactions on engineering management, Date of Publication: 09 November 2023, DOI: 10.1109/TEM.2023.3327597, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • The 2023 World Manufacturing Report: New business models for the manufacturing of the future

  Romero, David; Taisch, Marco; Acerbi, Federica; Khan, Muztoba Ahmad; Andersen, Ann-Louise; Arioli, Veronica; Bressanelli, Gianmarco; Chari, Arpita; Frank, Alejandro German; Ebel, Martin; Gonzales, Clarissa; Hankammer, Stephan; Lenz, Jürgen; May, Gókan; Medini, Khaled; Mendez, Glauco; Müller, Juliane; Naeem, Rimsha; Rakić, Slavko; SalaRoberto; Stoll, Oliver; Wang, Hao; Wuest, Thorsten, 2023, 102, D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

 • Insights into Socio-technical Interactions and Implications - A Discussion

  Narayan, Rumy; Macher, Georg, 2023, Yilmaz, Murat; Clarke, Paul; Riel, Andreas; Messnarz, Richard, Systems, Software and Services Process Improvement: 30th European Conference, EuroSPI 2023, Grenoble, France, August 30 – September 1, 2023, Proceedings, Part II, Communications in computer and information science, 1891, 248-259, DOI: 10.1007/978-3-031-42310-9_18, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Managing the emergence of AI-enabled Product-Service Innovations in Autonomous solutions: Socio-technical and managerial practices

  Kohtamäki, Marko; Brekke, Thomas; Naeem, Rimsha; Sjödin, David; Parida, Vinit, 2023, Book of Abstracts. 10th International Conference on Business Servitization (ICBS 2023), 228-232, Abstrakti

 • The Role of Artificial Intelligence in Product-Service Innovation (PSI) – A Computational Literature Review

  Naeem, Rimsha; Kohtamäki, Marko, 2023, Book of Abstracts. 10th International Conference on Business Servitization (ICBS 2023), 23-26, DOI: 10.3926/serv2023, Abstrakti

 • From transactions to partnerships: Essays in honor of Jukka Vesalainen

  Rajala, Anni; Kohtamäki, Marko; Tidström, Annika, 2023, Acta wasaensia, 502, 113, D6 Toimitettu ammatillinen teos

 • Complementary and contingent value of SMEs' data capability and supply chain capability in the competitive environment

  Hautala-Kankaanpää, Tuire, 2023, Industrial management and data systems, 123, 8, 2128-2149, DOI: 10.1108/IMDS-01-2023-0013, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • The Role of Geospatial Data in Data Economy

  Tuomi, Ville; Selvan, Kannan; Warraich, Tayyab; Ranta, Mikko; Huculak, Elina; Haq, Hafiz; Kohtamäki, Marko; Välisuo, Petri; Nousiainen, Essi; Haveri, Johanna; Kuusniemi, Heidi; Laakso, Mari, 2023, MMM:n julkaisuja, 18, D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

 • Strategiakirja - 25 työkalua

  Vuorinen, Tero; Huikkola, Tuomas, 2023, D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

 • Developing blockchain-based business globally

  Šilenskytė, Aušrinė, 2023, Henry Stewart Talks, The Business & Management Collection, I1 Audiovisuaaliset julkaisu

 • Exploring the effects of SMEs’ platform-based digital connectivity on firm performance : the moderating role of environmental turbulence

  Rajala, Anni; Hautala-Kankaanpää, Tuire, 2023, Journal of business and industrial marketing, 38, 13, 15-30, DOI: 10.1108/JBIM-01-2022-0024, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • What we talk about when we talk about entrepreneurship and stress: Essays on entrepreneurial stress

  Pak, Yekaterina, 2023, Acta wasaensia, 521, 1-162, G5 Artikkeliväitöskirja

 • Imagining market shaping through innovative organizing for transitions to sustainable energy systems

  Narayan, Rumy, 2023, Acta wasaensia, 504, G5 Artikkeliväitöskirja

 • Artificial intelligence (AI) competencies for organizational performance : A B2B marketing capabilities perspective

  Mikalef, Patrick; Islam, Najmul; Parida, Vinit; Singh, Harkamaljit; Altwaijry, Najwa, 2023, Journal of business research, 164, 113998, DOI: 10.1016/j.jbusres.2023.113998, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Socio-Technical Imaginaries of Cultural Transformation Toward Sustainable Development

  Dziubaniuk, Olga; Ivanova-Gongne, Maria; Narayan, Rumy, 2023, Arte, Pratik; Wang, Yi; Dowie, Cheryl; Elo, Maria; Laasonen, Salla, Sustainable International Business: Smart Strategies for Business and Society, Contributions to Management Science, 433–458, DOI: 10.1007/978-3-031-43785-4_18, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • A definition, review, and extension of global ecosystems theory: Trends, architecture and orchestration of global VCs and mechanisms behind unicorns

  Burström, Thommie; Lahti, Tom; Parida, Vinit; Wartiovaara, Markus; Wincent, Joakim, 2023, Journal of business research, 157, 113605, DOI: 10.1016/j.jbusres.2022.113605, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Työkalu verkostotason digitalisaation arviointiin - kuvaus tavoitteista ja sisällöstä

  Joensuu-Salo, Sanna; Tuurinkoski, Emmi; Rajala, Anni; Hautala-Kankaanpää, Tuire, 2023, Joensuu-Salo, Sanna; Viljamaa, Anmari; Karvonen, Minna, Yhteistyöstä etumatkaa : Liiketalouden kokoomateos 2023, Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B: Raportteja ja selvityksiä, 185, 82-91, D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • Essays on digitalization among small and medium-sized firms: Complementary and contingent approaches

  Hautala-Kankaanpää, Tuire, 2023, Acta wasaensia, 513, G5 Artikkeliväitöskirja

 • Literature review on industrial digital platforms : A business model perspective and suggestions for future research

  Madanaguli, Arun; Parida, Vinit; Sjödin, David; Oghazi, Pejvak, 2023, Technological forecasting and social change, 194, 122606, DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122606, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Digital disruption of optimal co-innovation configurations

  Lafuente, Esteban; Vaillant, Yancy; Rabetino, Rodrigo, 2023, Technovation, 125, 102772, DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102772, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Tästäkin selvitään yhdessä – retoriikka merkityksellistämisen välineenä pandemian johtamisessa

  Einola, Suvi; Kohtamäki, Marko; Kinnunen, Marina; Berg, Päivi, 2023, Hallinnon tutkimus, 42, 2, 131-148, DOI: 10.37450/ht.122449, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Consolidating digital servitization research : A systematic review, integrative framework, and future research directions

  Shen, Lei; Sun, Wanqin; Parida, Vinit, 2023, Technological forecasting and social change, 191, 122478, DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122478, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Digital service innovation (DSI): a multidisciplinary (re)view of its origins and progress using bibliometric and text mining methods

  Rabetino, Rodrigo; Kohtamäki, Marko; Huikkola, Tuomas, 2023, Journal of service management, Article publication date: 19 September 2023, DOI: 10.1108/JOSM-12-2022-0375, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Virtual integration in SMEs : The digitalization circuitry of dynamic strategic planning for SMEs

  Ojha, Divesh; Patel, Pankaj C.; Parida, Vinit, 2023, International journal of information management, 73, 12, 102657, DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102657, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Conceptualizing business model piloting : An experiential learning process for autonomous solutions

  Thomson, Linus; Sjödin, David; Parida, Vinit; Jovanovic, Marin, 2023, Technovation, 126, 8, 102815, DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102815, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Managing start-up – incumbent digital solution co-creation : a four-phase process for intermediation in innovative contexts

  Garcia Martin, Patricia Carolina; Sjödin, David; Nair, Sujith; Parida, Vinit, 2023, Industry and innovation, Published online: 29 Mar 2023, DOI: 10.1080/13662716.2023.2189091, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Artificial intelligence enabling circular business model innovation in digital servitization: Conceptualizing dynamic capabilities, AI capacities, business models and effects

  Sjödin, David; Parida, Vinit; Kohtamäki, Marko, 2023, Technological forecasting and social change, 197, 122903, DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122903, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Learning in strategic alliances : Reviewing the literature streams and crafting the agenda for future research

  Kohtamäki, Marko; Rabetino, Rodrigo; Huikkola, Tuomas, 2023, Industrial marketing management, 110, 68-84, DOI: 10.1016/j.indmarman.2023.02.011, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • All eyes on me: Predicting consumer intentions on social commerce platforms using eye-tracking data and ensemble learning

  Mikalef, Patrick; Sharma, Kshitij; Chatterjee, Sheshadri; Chaudhuri, Ranjan; Parida, Vinit; Gupta, Shivam, 2023, Decision support systems, 175, 12, 114039, DOI: 10.1016/j.dss.2023.114039, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Crisis dead – long live the crisis! Apple inc.: managing the post-pandemic and cargo thefts crises

  Ahsan, Jaweria; Šilenskytė, Aušrinė , 2023, Gupta, Ashish; Gupta, Suraksha; Kumar, Jitender , Managing and Strategising Global Business in Crisis : Resolution, Resilience and Reformation, 209-225, Chapter 15, DOI: 10.4324/9781003295068-18, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • Clarifying the scaling concept: A review, definition, and measure of scaling performance and an elaborate agenda for future research

  Palmié, Maximilian; Parida, Vinit; Mader, Anna; Wincent, Joakim, 2023, Journal of business research, 158, 113630, DOI: 10.1016/j.jbusres.2022.113630, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Business models for digital sustainability : Framework, microfoundations of value capture, and empirical evidence from 130 smart city services

  Bencsik, Barbara; Palmie, Maximilian; Parida, Vinit; Wincent, Joakim; Gassmann, Oliver, 2023, Journal of business research, 160, 113757, DOI: 10.1016/j.jbusres.2023.113757, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Strengthening Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in Education and SME Management (DEI4SME) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen, InnoLab
DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina - VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
AI2Business - Tekoälystä kestävää liiketoimintaa - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
DigiNet Digitalisoituvat yritysverkostot - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä (MIDAS) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
DIKO-Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Clean Propulsion Technologies - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Uusiutuvat energiat, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Khaled Abed Alghani

Khaled Abed Alghani

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498721
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Odara Abeysinghe

Odara Abeysinghe

Tutkijaharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Wajahat Ali

Wajahat Ali

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498799
Avaa profiilisivu
Kuva
Diego Clemente

Diego Clemente

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498650
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiphaine Delecour

Tiphaine Delecour

Yliopistoharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498747
Avaa profiilisivu
Kuva
Elizabeth Edgal

Elizabeth Edgal

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Esko Hakanen

Esko Hakanen

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuire Hautala-Kankaanpää

Tuire Hautala-Kankaanpää

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498495
Toimisto
Seinäjoen yliopistokeskus Frami
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne-Maria Holma

Anne-Maria Holma

Vanhempi tutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498478
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuomas Huikkola

Tuomas Huikkola

Apulaisprofessori, strategia (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498448
Avaa profiilisivu
Kuva
Shuwei Jiang

Shuwei Jiang

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Marko Kohtamäki

Marko Kohtamäki

Professori, liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498459
Avaa profiilisivu
Kuva
Lauri Korkeamäki

Lauri Korkeamäki

Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Annika Laine-Kronberg

Annika Laine-Kronberg

Professori, Johtaminen, strategia
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jari Lehtineva

Jari Lehtineva

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Samu Leskinen

Samu Leskinen

Johtaja, strateginen valmistelu ja lakiasiat
Yliopistopalvelut, Johdon asiantuntijatuki
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498077
Toimisto
Torni 4. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Paula Linna

Paula Linna

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498533
Avaa profiilisivu
Kuva
Md Mia

Md Mia

Yliopistoharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Avaa profiilisivu
Kuva
Rimsha Naeem

Rimsha Naeem

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498634
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Rumy Narayan

Rumy Narayan

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Yekaterina Pak

Yekaterina Pak

Tutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
Avaa profiilisivu
Kuva
Vinit Parida

Vinit Parida

Professori, Entrepreneurship and Innovation
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Partanen

Jukka Partanen

Yliopistotutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498251
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
Avaa profiilisivu
Kuva
Rodrigo Rabetino Sabugo

Rodrigo Rabetino Sabugo

Professori, Strategic Management
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498451
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Anni Rajala

Anni Rajala

Nuorempi apulaisprofessori, strategia
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498569
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jahanzaib Shahzad

Jahanzaib Shahzad

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498653
Avaa profiilisivu
Kuva
Ausrine Silenskyte

Ausrine Silenskyte

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498295
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Marko Siltamäki

Marko Siltamäki

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498602
Toimisto
Seinäjoen yliopistokeskus Frami C250.4
Avaa profiilisivu
Kuva
Taina Tukiainen

Taina Tukiainen

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498662
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Töytäri

Pekka Töytäri

Professori, yrittäjyys
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Vesalainen

Jukka Vesalainen

Senior Advisor, Digitalisoituvat yritysverkostot
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tayyab Warraich

Tayyab Warraich

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498641
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu