Image
liikemies

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Tutkimusryhmän esittely

Tutkimusryhmämme edistää strategian käytäntöjä ja teoriaa pohjautuen strategia- ja organisaatioteorioihin. Tutkimusohjlemamme tutkii strategioita, prosesseja ja käytäntöjä sekä organisaatioissa, verkostoissa että arvojärjestelmissä. Toteutamme monipuolisia empiirisiä tutkimuksia, käytännöllisiä ja yhteistyöhön perustuvia projekteja, sekä opetusta niin Strategic Business Development -maisteriohjelmassa kuin Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmissa.

SBD-tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat osallistuvat strategisen liiketoimintakehittämisen koulutukseen eri asteilla:

 • Strategic Business Development Maisteriohjelma (EPAS akreditoitu maisteriohjelma)
 • Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma
 • Kauppatieteiden kandidaattiohjelma
 • Executive MBA-ohjelma

 

Edistääksemme strategian tutkimuksen teoreettista kehitystä osallistumme aktiivisesti yritysyhteistyöhön ja yhteistyöhön perustuviin tutkimushankkeisiin. Kuluneen 20 vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia tutkimus- ja liiketoimintakehittämisen projekteja. Yhteistyössä yritysten kanssa keskitymme tyypillisesti strategisen liiketoimintakehittämisen tutkimukseen. Ajoittain järjestämme myös työpajoja, toteutamme strategisia analyysejä, kehitämme asiakas-tarjoaja -suhteita ja autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Useimmiten tämä työ osallistaa henkilöstöä monilta eri organisaatiotasoilta.

Tutkimusohjelmassamme väitöskirjatyötään tekevät tohtorikoulutettavat oppivat tekemään tieteellistä tutkimusta, mutta myös ratkaisemaan vaativia liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kaikki professorit, tutkijatohtorit ja tohtorinkoulutettavat työskentelevät yhteistyöyritysten kanssa neuvonantajina, konsultteina ja tutkijoina. Tohtorinkoulutettavamme opiskelevat Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa (kauppatieteet). Lisätietoa tästä (opinto-opas, hakuohjeet), löydät täältä.

SBD-ohjelmaa johtavat professorit Marko Kohtamäki, Annika Tidström ja Jukka Vesalainen.

Tutkimusohjelma

Yksi Euroopan johtavista teknologiayrityksiin keskittyvistä strategiatutkimusryhmistä.

Tutkimusryhmämme missio:

 • Strategisten ongelmien ratkaiseminen
 • Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
 • Sekä teorian kehittämiseen että käytännön strategiatyöhön osallistuminen
Image
pyramidi

Sekä teorian kehittämisessä että käytännön strategiatyön edistämisessä tutkimusryhmä nojaa sekä strategia- että organisaatioteorioihin. Ryhmä tutkii strategioita ja niihin liittyviä prosesseja ja käytänteitä sekä organisaatioiden sisällä että niiden muodostamissa verkostoissa ja arvoketjuissa. Tutkimusryhmä toteuttaa yksityiskohtaista empiiristä tutkimusta, käytännöllisiä yhteistyöprojekteja yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä johtajille merkityksellistä opetusta strategisen liiketoiminnan kehittämisen alueella niin maisteriohjelmassa kuin yritysjohtajille suunnatuissa MBA -ohjelmissa.

Tutkimusryhmän työ keskittyy erityisesti seuraavien neljän teeman ympärille:

 • Strateginen muutos
 • Alustat ja ekosysteemit
 • Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaatio
 • Kestävä kehitys

  Strategisen muutoksen tutkimus käsittää esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja:

  • Strategiset muutosprosessit, organisaatiomuutos
  • Strategiaset käytännöt, strategiatyökalut, ja strategiaprosessit
  • Osallistaminen strategiatyöhön, keskijohdon rooli strategisessa muutoksessa

  Alustojen ja ekosysteemien tutkimus keskittyy seuraaviin teemoihin. :

  • Ekosysteemit ja alustat
  • Toimittajaverkostot ja verkostojen johtaminen
  • Asiakas- ja toimittajasuhteet, CRM, toimittajasuhteiden johtaminen, kumppanuudet

  Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaation tutkimus keskittyy teemoihin kuten:

  • Valmistavan teollisuuden palvelullistuminen, muutos kohti palveluliiketoimintaa,
  • Digitaalinen palveluliiketoiminta valmistavassa teollisuudessa, asioiden internet (IoT)
  • Palveluliikeoitmintamallit, arvonluonti ja arvon kaappaaminen

  Kestävän kehityksen tutkimus keskittyy teemoihin kuten:

  • Kestävän kehityksen huomioiminen osana liiketoimintamalleja ja strategioita
  • Kiertotalous
  • Kestävät teolliset tuote-palvelujärjestelmät ja prosessit

  Ajankohtaista

  Tutkimushankkeet

  Hanke Kesto Toimijat
  DigiNet Digitalisoituvat yritysverkostot - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
  Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
  Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
  Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä (MIDAS) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
  DIKO-Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
  Clean Propulsion Technologies - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Uusiutuvat energiat, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
  Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
  Sustainable Industry Ecosystem (SIE) - Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Networked value systems NeVS
  ReWise - Demonstraatioalusta resurssiviisaille järjestelmille - VEBIC, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Networked value systems NeVS
  Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus - Digitaalinen talous, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

  Tutkimusryhmän jäsenet

  Kuva
  Khaled Abed Alghani

  Khaled Abed Alghani

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  Puhelin
  +358294498721
  Toimisto
  Ankkuri 3
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Odara Abeysinghe

  Odara Abeysinghe

  Yliopistoharjoittelija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Steffen Burkert

  Steffen Burkert

  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Diego Clemente

  Diego Clemente

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498650
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Simon Down

  Simon Down

  Dosentti
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Elizabeth Edgal

  Elizabeth Edgal

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Toimisto
  Tervahovi D303
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Tuire Hautala-Kankaanpää

  Tuire Hautala-Kankaanpää

  Projektitutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  Puhelin
  +358294498495
  Toimisto
  Seinäjoen yliopistokeskus Frami
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Anne-Maria Holma

  Anne-Maria Holma

  Vanhempi tutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498478
  Toimisto
  Tervahovi C319
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Tuomas Huikkola

  Tuomas Huikkola

  Apulaisprofessori, strategia (tenure track)
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498448
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Shuwei Jiang

  Shuwei Jiang

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Toimisto
  Tervahovi C323
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Teemu Kautonen

  Teemu Kautonen

  Dosentti
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Marko Kohtamäki

  Marko Kohtamäki

  Professori, liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498459
  Toimisto
  Tervahovi C303
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Harri Koski

  Harri Koski

  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Annika Laine-Kronberg

  Annika Laine-Kronberg

  Professori, Johtaminen, strategia
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  Toimisto
  Tervahovi C320
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Jari Lehtineva

  Jari Lehtineva

  Projektitutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Samu Leskinen

  Samu Leskinen

  Johtaja, strateginen valmistelu ja lakiasiat
  Yliopistopalvelut, Johdon asiantuntijatuki
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498077
  Toimisto
  Torni 4. krs
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Paula Linna

  Paula Linna

  Tutkijatohtori
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498533
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Elina Melgin

  Elina Melgin

  Työelämäprofessori, strateginen vastuullisuus- ja vaikuttamisviestintä
  Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498329
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Rimsha Naeem

  Rimsha Naeem

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498634
  Toimisto
  Tervahovi C325
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Rumy Narayan

  Rumy Narayan

  Apurahatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Toimisto
  Tervahovi D303
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Yekaterina Pak

  Yekaterina Pak

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Toimisto
  Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Vinit Parida

  Vinit Parida

  Professori, Entrepreneurship and Innovation
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Jukka Partanen

  Jukka Partanen

  Yliopistotutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498251
  Toimisto
  Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Timo Pihkala

  Timo Pihkala

  Dosentti
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Rodrigo Rabetino Sabugo

  Rodrigo Rabetino Sabugo

  Professori, Strategic Management
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  Puhelin
  +358294498451
  Toimisto
  Tervahovi C318
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Anni Rajala

  Anni Rajala

  Nuorempi apulaisprofessori, strategia
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498569
  Toimisto
  Tervahovi D328
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Kari Ristimäki

  Kari Ristimäki

  Dosentti
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Jahanzaib Shahzad

  Jahanzaib Shahzad

  Väitöskirjatutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498653
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Ausrine Silenskyte

  Ausrine Silenskyte

  Tutkijatohtori
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498295
  Toimisto
  Tervahovi C214
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Marko Siltamäki

  Marko Siltamäki

  Projektitutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498602
  Toimisto
  Seinäjoen yliopistokeskus Frami C250.4
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Anne Söderman

  Anne Söderman

  Yliopistonlehtori, johtaminen
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498556
  Toimisto
  Tervahovi D331
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Aino Tenhiälä

  Aino Tenhiälä

  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Taina Tukiainen

  Taina Tukiainen

  Tutkimusjohtaja
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498662
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Pekka Töytäri

  Pekka Töytäri

  Professori, yrittäjyys
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Elina Varamäki

  Elina Varamäki

  Dosentti
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Jukka Vesalainen

  Jukka Vesalainen

  Professori, Emeritus
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Toimisto
  Tervahovi C307
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Esa Virtanen

  Esa Virtanen

  Tutkimusavustaja
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498621
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Tayyab Warraich

  Tayyab Warraich

  Projektitutkija
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puhelin
  +358294498641
  Toimisto
  Tervahovi B313
  Avaa profiilisivu
  Kuva
  Astrid Yorke

  Astrid Yorke

  Tohtorikoulutettava
  Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
  etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Avaa profiilisivu