Image
liikemies

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Tutkimusryhmän esittely

Tutkimusryhmämme edistää strategian käytäntöjä ja teoriaa pohjautuen strategia- ja organisaatioteorioihin. Tutkimusohjelmamme sisältää strategioiden, prosessien ja käytäntöjen tutkimisen organisaatioissa, verkostoissa ja arvojärjestelmissä. Teemme monipuolisia empiirisiä tutkimuksia, käytännöllisiä ja yhteistyöhön perustuvia projekteja sekä opetusta niin Strategic Business Development -maisteriohjelmassa kuin Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmissa.

SBD-tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat osallistuvat strategisen liiketoimintakehittämisen koulutukseen eri asteilla:

Edistääksemme strategian tutkimuksen teoreettista kehitystä osallistumme aktiivisesti yritysyhteistyöhön ja yhteistyöhön perustuviin tutkimushankkeisiin. Kuluneen 20 vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen projekteja. Yhteistyössä yritysten kanssa keskitymme tyypillisesti strategisen liiketoiminnan kehittämisen tutkimukseen. Ajoittain järjestämme myös työpajoja, toteutamme strategisia analyysejä, kehitämme asiakas-tarjoaja -suhteita ja autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Useimmiten tämä työ osallistaa henkilöstöä monilta eri organisaatiotasoilta.

Tutkimusohjelmassamme väitöskirjatyötään tekevät tohtorikoulutettavat oppivat tekemään tieteellistä tutkimusta mutta myös ratkaisemaan vaativia liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kaikki professorit, tutkijatohtorit ja tohtorinkoulutettavat työskentelevät yhteistyöyritysten kanssa neuvonantajina, konsultteina ja tutkijoina. Tohtorikoulutettavamme opiskelevat Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa (kauppatieteet). Lisätietoa tästä (opinto-opas, hakuohjeet), löydät täältä.

SBD-ohjelmaa johtaa professori Marko Kohtamäki

Tutkimusohjelma

Yksi Euroopan johtavista teknologiayrityksiin keskittyvistä strategiatutkimusryhmistä.

Tutkimusryhmämme missio:

 • Strategiaan liittyvän tieteellisen tiedon tuottaminen
 • Johtoryhmien ja johtajien valmentaminen
 • Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
 • Sekä teorian kehittämiseen että käytännön strategiatyöhön osallistuminen
 • Strategisten ongelmien ratkaiseminen
Image

Sekä teorian kehittämisessä että käytännön strategiatyön edistämisessä tutkimusryhmä nojaa sekä strategia- että organisaatioteorioihin. Ryhmä tutkii strategioita ja niihin liittyviä prosesseja ja käytänteitä sekä organisaatioiden sisällä että niiden muodostamissa verkostoissa ja arvoketjuissa. 

Tutkimusryhmä toteuttaa yksityiskohtaista empiiristä tutkimusta, käytännöllisiä yhteistyöprojekteja yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä johtajille merkityksellistä opetusta strategisen liiketoiminnan kehittämisen alueella niin maisteriohjelmassa kuin yritysjohtajille suunnatuissa MBA -ohjelmissa.

Tutkimusryhmän työ keskittyy erityisesti seuraavien neljän teeman ympärille

 • Strateginen muutos
 • Alustat ja ekosysteemit
 • Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaatio
 • Kestävä kehitys

Strategisen muutoksen tutkimus käsittää esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja:

 • Strategian muuttuvat sisällöt ja liiketoimintallit
 • Strategiset muutosprosessit, organisaatiomuutos
 • Strategiset käytännöt, osallistavat strategiat, strategiatyökalut

Palveluliiketoiminnan digitalisaation tutkimus keskittyy teemoihin kuten:

 • Valmistavan teollisuuden palvelullistuminen, muutos kohti palveluliiketoimintaa,
 • Digitaalinen palveluliiketoiminta valmistavassa teollisuudessa, asioiden internet (IoT)
 • Palveluliiketoimintamallit, digitaaliset palvelut, arvonluonti

Kestävän kehityksen tutkimus keskittyy teemoihin kuten:

 • Kestävän kehityksen huomioiminen osana liiketoimintamalleja ja strategioita
 • Kiertotalous
 • Kestävät teolliset tuote-palvelujärjestelmät ja prosessit

Alustojen ja ekosysteemien tutkimus keskittyy seuraaviin teemoihin:

 • Ekosysteemit, alustat, strategiset allianssit
 • Arvon myynti, ratkaisujen myynti, asiakassuhteet
 • Toimittajaverkostot, verkostojen johtaminen, toimittajasuhteet

Ajankohtaista

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Strengthening Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) in Education and SME Management (DEI4SME) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen, Johtaminen, InnoLab
DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina - VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
DigiNet Digitalisoituvat yritysverkostot - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Energiamurroksen digitaalisoituneet energiayhteisöt (DigiDecarbon) - InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Markkinointi ja viestintä, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä (MIDAS) - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
DIKO-Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Clean Propulsion Technologies - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Uusiutuvat energiat, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät, Networked value systems NeVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Sustainable Industry Ecosystem (SIE) - Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Networked value systems NeVS

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Khaled Abed Alghani

Khaled Abed Alghani

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498721
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Wajahat Ali

Wajahat Ali

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498799
Avaa profiilisivu
Kuva
Shariful Chowdhary

Shariful Chowdhary

Yliopistoharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498798
Avaa profiilisivu
Kuva
Diego Clemente

Diego Clemente

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498650
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiphaine Delecour

Tiphaine Delecour

Yliopistoharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498747
Avaa profiilisivu
Kuva
Elizabeth Edgal

Elizabeth Edgal

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Esko Hakanen

Esko Hakanen

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuire Hautala-Kankaanpää

Tuire Hautala-Kankaanpää

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498495
Toimisto
Seinäjoen yliopistokeskus Frami
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne-Maria Holma

Anne-Maria Holma

Vanhempi tutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498478
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuomas Huikkola

Tuomas Huikkola

Apulaisprofessori, strategia (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498448
Avaa profiilisivu
Kuva
Shuwei Jiang

Shuwei Jiang

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Marko Kohtamäki

Marko Kohtamäki

Professori, liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498459
Avaa profiilisivu
Kuva
Lauri Korkeamäki

Lauri Korkeamäki

Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Annika Laine-Kronberg

Annika Laine-Kronberg

Professori, Johtaminen, strategia
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jari Lehtineva

Jari Lehtineva

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Samu Leskinen

Samu Leskinen

Johtaja, strateginen valmistelu ja lakiasiat
Yliopistopalvelut, Johdon asiantuntijatuki
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498077
Toimisto
Torni 4. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Paula Linna

Paula Linna

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498533
Avaa profiilisivu
Kuva
Rimsha Naeem

Rimsha Naeem

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498634
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Rumy Narayan

Rumy Narayan

Apurahatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Vinit Parida

Vinit Parida

Professori, Entrepreneurship and Innovation
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Partanen

Jukka Partanen

Yliopistotutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498251
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
Avaa profiilisivu
Kuva
Rodrigo Rabetino Sabugo

Rodrigo Rabetino Sabugo

Professori, Strategic Management
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498451
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Anni Rajala

Anni Rajala

Nuorempi apulaisprofessori, strategia
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498569
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jahanzaib Shahzad

Jahanzaib Shahzad

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498653
Avaa profiilisivu
Kuva
Ausrine Silenskyte

Ausrine Silenskyte

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498295
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Marko Siltamäki

Marko Siltamäki

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498602
Toimisto
Seinäjoen yliopistokeskus Frami C250.4
Avaa profiilisivu
Kuva
Taina Tukiainen

Taina Tukiainen

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498662
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Töytäri

Pekka Töytäri

Professori, yrittäjyys
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Vesalainen

Jukka Vesalainen

Senior Advisor, Digitalisoituvat yritysverkostot
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tayyab Warraich

Tayyab Warraich

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498641
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu