Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä (MIDAS)

Suomen akatemia

Tämä konsortiohanke "Seuraavan Teollisen Vallankumouksen Hallinta: Tuote-Palveluratkaisuista kohti Autonomisia Järjestelmiä (MIDAS)" analysoi digitaalista palvelullistumista kohti autonomisia tuote-palvelujärjestelmia käyttämällä institutionaalista teoriaa ja käytöntöperusteista teoriaa (practice theory) teoreettisina linsseinä. Nämä linssit ja prosessimenetelmällinen lähestymistapa antavat meille mahdollisuuden ymmärtää muutosta prosessina läpi useiden eri tasojen (ekosysteemitason mahdollistajista ja estäjistä yrityksiin, ja edelleen mikro-tason toimintoihin). Tutkimushankkeen tutkimukselliset osiot jakautivat kolmeen työpakettiin:

1. sosiaalisten käytäntöjen rooli digitaalisessa palvelullistumisessa,

2. institutionaalisen ympäristön rooli digitaalisessa palvelullistumisessa,

3. sosiaalisten käytäntöjen ja institutionaalisten rakenteiden vuorovaikutus digitaalisen palvelullistumisen prosessiin.

Lue uutinen: Sijoituskulttuuria somessa ja digitaalista palvelullistumista teknologiayrityksissä – Heidi Hirston ja Marko Kohtamäen tutkimushankkeet saivat Suomen Akatemian rahoituksen

MIDAS-konsortiohanke
Johtaja: Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto
Partneri: Risto Rajala, Aalto-yliopisto
Tutkijat Vaasan yliopistossa: Tuomas Huikkola, Suvi Einola, Lauri Korkeamäki, Rodrigo Rabetino ja Yassine Talaoui.
Rahoituskausi:  1.9.2021–31.8.2024
Rahoitus Suomen Akatemialta: 198 425 euroa (Vaasan yliopisto) ja 221 575 euroa (Aalto-yliopisto)

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
420 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
198 425€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat