Image
Opiskelija kurkkaa portaikosta.

Hallintotieteet

Hallinnon alan asiantuntijaksi

Koulutamme asiantuntijoita ja esihenkilöitä valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Valmistuneet toimivat hallinnon ammattilaisina, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

Hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat julkisen hallinnon, palveluiden ja aluekehittämisen järjestelmät, niiden johtaminen ja oikeudellinen sääntely sekä yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Lähtökohtana ovat valmiudet tieteellisen tiedon omaksumiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä kriittiseen ajatteluun, jonka avulla vältät itsestäänselvyyksien ansat ja kykenet tunnistamaan uusia mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskuntapolitiikan tavoitteita erilaisissa organisaatioissa.

Hallintotieteiden kandidaattiohjelmassa voit suuntautua joko julkisen toiminnan johtamiseen tai julkisoikeuteen.

Hallintotieteiden maisteriohjelmassa opintosuuntana voi olla aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus tai sosiaali- ja terveyshallintotiede.