Opinto-ohjaajille

Tervehdys! Tämän sivun tarkoitus on koota yhteen tietoja, joka tukevat korkeakouluopintoja suunnittelevien henkilöiden ohjausta. Sivulta löydät erilaisia tapoja tutustua ja tutustuttaa opiskelusta kiinnostuneita henkilöitä Vaasan yliopistoon sekä ajankohtaista tietoa opiskelijalähettiläistä, tapahtumista ja yliopistoon hakemisesta.

Tervetuloa sivuille!
Opiskelijoiden ohjausta oppimisympäristössä

Koulutustarjonta

Vaasan yliopistossa on tarjolla 5 suomenkielistä kandidaattiohjelmaa ja niiden lisäksi suomen- ja englanninkielisiä maisteriohjelmia. Voit tutustua ohjelmiin verkkosivujen kautta. Kunkin ohjelman verkkosivulta löytyy tietoa opintojen sisällöstä, opintosuuntavaihtoehdoista ja esimerkiksi linkki sähköiseen opinto-oppaaseen, josta näkee koulutusohjelman rakenteen ja kurssisisällöt.

Opiskelijalähettiläät

Oppilaitosten on mahdollista kutsua Vaasan yliopiston opiskelijoita esittelemään opintojaan ja opiskelijan elämää Vaasassa. Opiskelijalähettiläät ovat tehtäväänsä koulutettuja opiskelijoitamme, jotka kertovat mielellään yliopiston koulutustarjonnasta ja omista opinnoistaan oppilaillenne. Voit pyytää esittelyä ja esittää toiveita esim. tietystä koulutusalasta tilauslomakkeella, jonka linkki on tämän kappaleen alapuolella.

Opiskelijalähettiläät pitävät esittelyjä tilanteen mukaan sekä etäyhteyksillä että oppilaitoksissa.

Lisätietoja voi kysyä hakijapalveluista (yhteystiedot sivun alaosassa)

Hakijan päivä -webinaari 1.11.2022

Hakijan päivä on kaikille opinnoista kiinnostuneille tarkoitettu webinaari, jossa esitellään yliopiston koulutustarjontaa ja kerrotaan mm. koulutusohjelmien sisällöistä ja alan kiinnostavista teemoista Lisäksi kuullaan opiskelijoiden kokemuksia opinnoista ja opiskelusta Vaasassa.

Syksyn 2022 Hakijan päivä järjestetään torstaina 1.11.2022. Päivän ohjelma ja lisätiedot päivittyvät tälle sivulle.

---

Syksyn 2021 Hakijan päivä järjestettiin 12.10., jolloin webinaaria sai seurata live-streamina yliopiston YouTube-kanavalta. Webinaari myös tallennettiin, ja linkki tallenteeseen sekä aikataulu löytyvät Hakijan päivä -verkkosivuilta.

Hakijan päivän kuvauksissa

Opokahvila 27.10.2022

Opokahvila on 2. asteen opinto-ohjaajille suunnattu tilaisuus, joka järjestetään yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Verkkokokouspalvelu Zoomilla järjestettävässä tilaisuudessa hakijapalveluiden asiantuntijat kertovat ajankohtaisista asioista korkeakoulujen opintotarjonnassa, valintaperusteista ja eri väylistä korkeakouluopintoihin.

Olethan yhteydessä hakijapalveluihin, jos haluat osallistua tilaisuuteen. Lähetämme sinulle tilaisuuden osallistumislinkin. Tilaisuutta ei tallenneta.

Hakijapalveluiden yhteystietoihin pääset sivun alaosasta.

Messut ja muut tapahtumat

Syksyllä 2022 Vaasan yliopisto on mukana Studia-messuilla, jotka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.-24.11.

Tervetuloa osastollemme, jossa esittäytyvät kaikki Vaasan korkeakouluyksiköt.Vaasan yliopistolta messuille osallistuu eri alojen opiskelijoita sekä henkilökunnan edustajia.

Studia-messut

Tutustumiskurssit

Vaasan avoin yliopisto tarjoaa yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston eri oppiaineisiin ja yliopisto-opiskeluun verkossa järjestettävillä tutustumiskursseilla. Kurssien avulla voi maksutta perehtyä Vaasan yliopiston hallintotieteiden, kauppatieteiden tai viestintätieteiden koulutuksiin. Kurssit on tarkoitettu erityisesti lukiolaisille jatko-opintojen suunnittelun tueksi, mutta kuka tahansa yliopisto-opiskelusta kiinnostunut voi osallistua kursseille.

Hakijan opas

Hakijan opas kokoaa kandidaattiohjelmien tiedot esitteen muotoon. Mukana on myös valmistuneiden ajatuksia opiskeluajastaan Vaasassa.

Oppaan voi lukea sähköisesti ISSUUssa tai tilata maksutta omaan postilaatikkoon.

Tietoa hakemisesta

Näin haet-sivulle olemme koonneet kaikkia kandidaattiohjelmia koskevia yleisiä hakutietoja ja aikatauluja. Sivulta löytyvät hakijoiden tueksi myös esimerkiksi valintakoeohjeet.

Sivulta löydät tarkempia tietoja myös esimerkiksi hakukelpoisuudesta, koulutusohjelmiemme kielitaitovaatimuksista ja valintatilastoista.

Eri hakuväyliä yliopisto-opintoihin

Vaasan yliopistoon on yhteishaun lisäksi erilaisia hakuväyliä. Kaikki hakuväylät eivät ole käytössä kaikissa kandidaattiohjelmissa. Ohjelmakohtaiset tiedot löytyvät kunkin kandidaattiohjelman verkkosivulta ja Opintopolusta. Kandidaattiohjelmien sivut pystyy avaamaan täältä.

Avoimen yliopiston väylä + inttiväylä

Avoimen yliopiston väylässä oivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän kandidaattiohjelman opintoja (yleensä noin 50-60 op) avoimessa yliopistossa. Opinnot voivat olla suoritettuja Vaasan yliopiston tai toisen yliopiston avoimessa yliopistossa. Opintoja voi kerätä valmiiksi omassa tahdissa.

Jos hakija on suorittanut avoimen yliopiston opintojen lisäksi uusimuotoisen Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman (PV JOKO), voit hakea avoimen yliopiston välylään sisältyvässä ns. inttiväylässä. Tällöin avoimen yliopiston väylän hakuun tarvitaan vähemmän opintoja, sillä osa niistä korvautuu JOKO-opintojen perusteella.

Avoin yliopisto tarjoaa kauppatieteissä sekä automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa tavoitteellisen ns. Gateway-väylän, jossa hakuun tarvittavat opinnot suoritetaan yhden vuoden aikana.

Erityiset saavutukset

Erityisten saavutusten perusteella voi hakea ylioppilastutkinnon suorittanut tai hakukeväänä suorittava hakija, joka on saavuttanut erityisen huomattavia ansioita lukio-opintojensa aikana. Erityinen saavutus voi olla saavutettu esimerkiksi yrittäjyyden tai johtajuuden alalla, urheilussa, musiikissa, taiteessa, tieteessä tai tekniikassa tai muulla valtakunnallista/kansainvälistä huomiota saaneella alalla.

Lukion suoraväylä

Vaasan  yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen kandidaattiohjelmiin (automaatio ja tietotekniikka, sähkö- ja energiatekniikka, tuotantotalous sekä tuotantotalous ja tietojäestelmätiede) voi hakea lukion suoraväylässä, jos on suorittanut lukiossa (Vaasan yliopiston ja lukion yhteistyössä järjestämän) tai avoimessa/kesäyliopistossa Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaisen Energia ja kestävä kehitys -kurssikokonaisuuden (1 yliopistokurssi, 3 lukiokurssia) TAI Turun yliopiston lukioyhteistyökurssit/kurssikokonaisuuden. Lisäksi lukion matematiikan pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna riittävällä opintomenestyksellä.

Kilpailumenestys

Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja tekniikan kandidaattiohjelmiin on mahdollista hakea kilpailumenestyksen perusteella, jos on ansioitunut alan lukiolaisille järjestetyissä kilpailuissa (esim. Talousguru-kilpailu, MAOLin valtakunnalliset, lukion viimeisille kursseille järjestämät matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailut)

Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat alempaa korkeakoulututkintoa ja haluavat hakea toisesta korkeakoulusta Vaasan yliopistoon tai vaihtaa tavoitetutkintoaan Vaasan yliopistossa kandidaatin tutkinnon aikana. Hakijalla tulee olla suoritettuna alan opintoja valintaperusteiden mukaisesti ennen siirtoa.

Hakijapalveluiden yhteystiedot