Kielitaitovaatimukset kandidaattiohjelmissa

Vaasan yliopiston suomenkielisissä koulutusohjelmissa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan suomen kielellä. Tästä syystä hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakiessaan suomenkielisiin koulutusohjelmiin.

Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä, hän on kielellisesti kelpoinen. Kielitaito osoitetaan suoritetun tutkinnon tutkinto-/päättötodistuksella.

Suomalaisen ylippilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen suorittaneiden tai ammatillisen tutkinnon vuoden 2017 jälkeen suorittaneiden ei kuitenkaan tarvitse ladata hakemukselle erikseen kielitaitoa todentavia liitteitä.

Suomen kielen taidon voi osoittaa myös seuraavasti:

Suomalainen ylioppilastutkinto:

• Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

IB-tutkinto, jokin seuraavista:

 • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5

EB-tutkinto, jokin seuraavista:

 • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
 • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

RP- tai DIA-tutkinto, jokin seuraavista:

 • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
 • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8

Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan suomen kielen taidon olevan tasolla B2

Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI):
Keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä

Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta:

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
 • Korkeakoulututkinto suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai
 • kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

 

Jos hakijan tulee osoittaa suomen kielen taito erillisellä liitteellä, liite tulee ladata hakemukselle 6.4.2022 klo 15:00 mennessä. Siirtohaun osalta liite tulee ladata viimeistään 23.5.2022 klo 15:00 mennessä.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen poikkeavat kielitaitovaatimukset

Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön tekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinööriohjelmissa (automaatio- ja tietotekniikka, energia- ja informaatiotekniikka, sähkö- ja energiatekniikka sekä tuotantotalous) kielitaitovaatimukset poikkeavat edellä mainituista, Vaasan yliopiston muille koulutuksille asetetuista kielitaitovaatimuksista. Katso tekniikan kielitaitovaatimukset.