Hakukelpoisuus

Yliopistoon kandidaatin ja maisterin tutkintoihin hakevien tulee täyttää yliopistolaissa määritellyt edellytykset hakukelpoisuudesta.

Voit hakea, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) tai
  • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –tutkinnon,
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
  • jos sinulla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Tarkista mahdolliset poikkeukset Opintopolusta, kunkin hakukohteen valintaperusteista.

Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon 14.5.2024 mennessä suorittaneet sekä IB-, EB-, RP-, tai DIA-tutkinnon 11.7.2024 mennessä suorittaneet.

Valintakoevalinnassa huomioidaan valmistuneet suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 14.6.2024 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 11.7.2024 mennessä.

Jos hakijan tulee osoittaa hakukelpoisuutensa todistuskopiolla, tarvittavat liitteet mainitaan Opintopolussa, hakemuksen lopussa. Liitteet ladataan hakemukselle sähköisessä muodossa.

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin liitteiden toimittamisen määräaikana. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava yliopiston vaatima suomen kielen taito.

Piirretty kuva näyöstä

Hakuvuoden keväällä valmistuvat

Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia yhteishaussa, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden tai ammatillisten oppilaitosten päättäjäispäivänä.

Keväällä 2024 IB- tai EB-ylioppilastutkinnon suorittavat lähettävät 3.4.2024 klo 15.00 mennessä todistuksen tutkinnon alustavista arvosanoista. Lopullinen valinta ratkeaa tutkintotodistuksen saamisen jälkeen. Lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa hakijapalveluihin 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Yleinen liitteiden toimituksen määräaika on 3.4.2024 klo 15.00.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksestasi. Saamme yo-tutkintojen tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, lataa kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle.

International Baccalaureate (IB)-tutkinto

Jos olet suorittanut IB-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa kopio IB-diplomasta hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Jos suoritat IB-tutkinnon hakukeväänä, lataa predicted grades -arvio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Tieto lopullisista arvosanoista tulee toimittaa 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Keväällä 2024 IB-tutkinnon suorittavat voivat tilata Transcript of Grades-raportin IBO:lta ja pyytää toimittamaan se haluamaansa yliopistoon. Lopulliset tulokset tulee toimittaa hakijapalveluihin 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

European Baccalaureate (EB) -tutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Jos suoritat EB-tutkinnon hakukeväänä, lataa alustava arvosanailmoitus hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä ja toimita lopulliset tulokset/arvosanatiedot hakijapalveluihin 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Deutches Internationales Abitur (DIA)-/Reifeprüfung (RP) -tutkinto

Jos olet suorittanut RP-/DIA-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa todistus liitteineen hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Jos suoritat DIA-tutkinnon hakukeväänä, lataa tieto lopullisista arvosanoista hakulomakkeelle 30.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa 3.4.2024 klo 15.00 mennessä hakulomakkeelle kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen).

Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä kopio viimeisimmästä koulutodistuksestasi/opintosuoritusotteestasi tai todistus keskeneräisistä opinnoista (sisältäen tiedon suoritettavasta tutkinnosta ja arvioidusta valmistumisajankohdasta) sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä).

Kopio lopullisesta toisen asteen tutkinnon tutkintotodistuksesta sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee ladata hakulomakkeelle 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos osoitat korkeakoulukelpoisuutesi ainoastaan ulkomaisen korkeakoulututkinnon perusteella, kopio tutkintotodistuksesta sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee ladata hakulomakkeelle 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Jos olet suorittanut tutkinnon ennen vuotta 2018, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Huom! Jos olet suorittanut tutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ammatillisen tutkinnon todistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.

Mikäli sinulla on kysyttävää liitteistä, olethan yhteydessä hakijapalveluihin. 

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielisten koulutusohjelmien kielitaitovaatimukset löydät tältä sivulta

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys

Kansainväliset ylioppilastutkinnot rinnastetaan suomalaiseen yliopistoon kunkin hakukohteen valintaperusteissa määrätyllä tavalla. Rinnastustaulukot ovat esillä yliopistovalinnat.fi-sivuilla (linkki alla).

Hakukelpoisuus pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
  2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Vaasan yliopiston maisteriohjelmien hakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisessa tapauksessa opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä kopion yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 30.6.2024 ja jos aikaisempien opintojen laajuus ja opintomenestys ovat vähintään samat, kuin maisterihaussa ko. ohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla.