Vaasan yliopiston suomenkielisissä koulutusohjelmissa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan suomen kielellä. Tästä syystä hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakiessaan suomenkielisiin koulutusohjelmiin.

Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä, hän on kielellisesti kelpoinen. Kielitaito osoitetaan suoritetun tutkinnon tutkinto-/päättötodistuksella.

Suomalaisen ylippilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen suorittaneiden tai ammatillisen tutkinnon vuoden 2017 jälkeen suorittaneiden ei kuitenkaan tarvitse ladata hakemukselle erikseen kielitaitoa todentavia liitteitä.

Suomen kielen taidon voi osoittaa myös seuraavasti:

• Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

IB-tutkinnossa

 • A-tason suomi (literature/ language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 TAI
 • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI
 • A2-suomi vähintään arvosanalla 5

EB-tutkinnossa

 • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5.00) TAI
 • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa

 • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
 • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
 • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8

Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI)
Keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä

Korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen TAI
 • kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

 

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2021

 • Jos hakijan tulee osoittaa suomen kielen taito erillisellä liitteellä, tulee kielitaidon osoittava liite syksyn yhteishaussa toimittaa hakemuksen muiden liitteiden yhteydessä Opintopolkuun 22.9.2021 klo 15:00 mennessä.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinööri tutkinnon poikkeavat kielitaitovaatimukset

Vaasan yliopiston tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon johtavissa koulutuksissa kielitaitovaatimukset poikkeavat alla olevista muille Vaasan yliopiston koulutuksille asetetuista kielitaitovaatimuksista. Katso tekniikan kielitaitovaatimukset.