DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina

Euroopan unionin osarahoittama
Biokaasutoimijoiden digitaalisen, yhteistyön mahdollistavan verkkoalustan kehittäminen

DigiBiogasHubs-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida digitaaliseen alustaan perustuvaa järjestelmätason ratkaisua sekä työkaluja, jotka edistävät eri alueilla sijaitsevien biokaasuhubien kehittymistä ja vuorovaikutusta ja biokaasumarkkinoiden kehittymistä. 

Hanke toteutetaan kolmen maakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan, alueella. Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat alueella toimivat raaka-aineen/biomassan omistajat ja tuottajat, biokaasun tuottajat ja jakelijat, nykyiset ja mahdolliset biokaasun käyttäjät, logistiikkaoperaattorit sekä teknisten ratkaisujen toimittajat.

Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

  • Digitaalisen alustan konsepti sekä alustan ja valittujen alustapalveluiden pilotointi
  • Yhteistyö- ja vuorovaikutusmalli, alustapalveluiden kuvaukset sekä alustan operatiivinen malli
  • Kolmen profiililtaan erilaisen biokaasuhubin analyyttiset kuvaukset sekä niiden välinen synergia-analyysi
  • Prosessimalli biokaasuhubien kehittämiseksi sekä analyysimenetelmien työkalupakki
  • Oikeudellisten reunaehtojen analyysi sekä policy-katsaus

Hankkeen tulosten nähdään tukevan ja vauhdittavan biokaasumarkkinoiden sekä alueellisten biokaasuekosysteemien kehitystä ja kasvua, vähentävän alueellisten hiidioksidipäästöjen ja jätteiden määrää, lisäävän uusiutuvan energian määrää energiajärjestelmässä sekä parantavan alueellista energia-omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi hanke luo uutta tietoa alueen toimijoille biokaasuun liittyvistä mahdollisuuksista. 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
659 652€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
269 831€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Johtaminen
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio