AI2Business - Tekoälystä kestävää liiketoimintaa

Euroopan unionin osarahoittama

Suomesta on tarkoitus luoda tekoälyn edelläkävijämaa. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää huippuluokan tekoälyosaajia sekä laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä yritysten kaikille tasoille. TEMin tuottama tiekartta peräänkuuluttaa monimuotoisia ja avoimia tekoälyekosysteemejä, jotka välittävät kansainvälisiä esimerkkejä sekä luovat kokeiluja, onnistumisia ja menestystarinoita. Näitä rakennetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa sekä siirtämällä tutkimustuloksia nopeasti yrityksiin. Tarvitaan myös tietoa tekoälyratkaisujen kehittämisestä, jolla saavutetaan turvallisia ja luotettavia ratkaisuja. 

Tämän hankkeen tarkoituksena on parantaa tekoälyyn liittyvää, monimuotoista jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa, verkostoja sekä TKI-tuloksien siirtämistä työelämään. Hankkeen tavoitteena on kehittää tekoälyosaamiseen perustuva verkkopohjainen koulutusohjelma, joka tukee työelämälähtöistä tekoälyratkaisujen kehittämistä, arviointia ja johtamista tuotanto- ja palveluprosesseissa. Koulutusohjelma perustuu monialaiseen ja sektorirajat ylittävään työelämälähtöiseen oppimiseen, minkä fasilitointiin kehitetään yhteistyön malli. Fasilitointimalli kuvaa osaamisverkoston roolia ja toimintaa tekoälykokeilujen ja niihin liittyvän liiketoiminnan oppimisessa. Koulutusohjelmaa varten kehitetään tekoälykokeiluihin perustuvaa oppimismateriaalia, verkkopohjainen oppimisalusta sekä oppimisprosessi.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
202 630€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit