Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän esittely

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa kauppa- ja oikeustieteellinen osaaminen yhdistyvät toisiinsa. Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan erityisesti taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskien hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä alan koulutussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden, muiden vaasalaisten korkeakoulujen sekä suomalaisten yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu pääasiallisesi muihin Euroopan maihin sekä Yhdysvaltoihin.

Tutkimusohjelmaa johtaa professori Juha Lindgren.

Tutkimusohjelma

Talousoikeudellisen informaation tutkimusohjelma tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa yhdistetään kauppa- ja oikeustieteellistä osaamista. Talousoikeudellisen informaation tutkimuksessa ja koulutuksessa oikeudellisiin ja kauppatieteellisiin seikkoihin kytketään myös tutkimuskohteena olevan ilmiön asiasisällön osaaminen. Tutkimusohjelmassa kannustetaan yhteistyöhön myös muiden tieteenalojen edustajien kanssa.

Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tutkimusryhmässä tehtävä tutkimus kohdistuu talousoikeudellisen informaation merkitykseen yritysten ja yksilöiden toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskin hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden sekä muiden vaasalaisten korkeakoulujen kanssa. Kansallinen yhteistyö on erityisen tiivistä Lapin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Tutkimusohjelman tavoitteet

Ohjelman yhteiskunnallisena tavoitteena on tyydyttää yleisesti liiketoiminnan ja julkishallinnon jatkuvasti laajenevia tiedontarpeita oikeudellisesta sääntelystä, lainsäädännön kehittämistarpeista sekä talousoikeudellisen informaation ymmärrettävästä välittämisestä sopimisen, koulutuksen ja tiedottamisen keinoin.

Tieteellisten tutkimusten pohjalta ohjelma pyrkii luomaan alan oppimateriaalia ja liiketoiminnan tarpeita palvelevia julkaisuja. Tavoitteena on lisäksi kouluttaa opettajia sekä muita talousoikeudellisen informaation tuottajia ja käyttäjiä tutkimusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ajankohtaista

Vox cordis
31.01.2021 - Vox cordis

Tekoäly muuttaa maailmaa

Tekoäly on tullut ja tulossa vauhdilla eri toimialoille. Törmäämme jo arjessamme moniin tekoälyn sovelluksiin, ne eivät enää ole vain tulevaisuutta – vaan vahvasti tätä päivää.

Tutkimusryhmän jäsenet

Juha Lindgren
Juha Lindgren
Professori, yritysverotus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8686
 • Tervahovi D126
Vesa Annola
Vesa Annola
Professori, kauppaoikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8442
 • Tervahovi D114
Helena Haapio
Helena Haapio
Yliopistotutkija

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8578
Marika Salo-Lahti
Marika Salo-Lahti
Tutkijatohtori, tenure track

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8529
 • Tervahovi D111
Olli Välimäki
Olli Välimäki
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Jaana Boelius
Jaana Boelius
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8489
Pekka Vainio
Pekka Vainio
Lehtori, talousoikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8513
 • Tervahovi D125
Stefania Passera
Stefania Passera
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Juha Tolonen
Juha Tolonen
Professori emeritus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Brita Kristina Gyllenbögel
Brita Kristina Gyllenbögel
Professori emerita

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

Sari Hakapää
Sari Hakapää
Tuntiopettaja

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Petra Lyly
Petra Lyly
Tohtorikoulutettava

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Siru Kaunisto
Siru Kaunisto
Tohtorikoulutettava

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Tervahovi D112
Milva Finnegan
Milva Finnegan

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Kalle Määttä
Kalle Määttä
Professori, vero-oikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Asko Lehtonen
Asko Lehtonen
Professori emeritus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Tervahovi D128
Matti Vaattovaara
Matti Vaattovaara
Yliopisto-opettaja, talousoikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • Tervahovi D109
Max Lehtimäki
Max Lehtimäki
Apurahatutkija

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Shakila Bu-Pasha
Shakila Bu-Pasha
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8601
Mika Kärkkäinen
Mika Kärkkäinen
Lehtori

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8192
 • Tervahovi D110

Tohtorikoulutettavat

Timo Saranpää
Visa Kananoja, KTM, Maastapoistumisverotus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Jukka Oksaharju, KTM
Petra Sippola, KTM
Petra Lyly, KTM. Verotuki - tavoite, normi ja vaikutus
Ulla-Maria Karhu, KTM. Julkinen hankintakilpailu rakennusalalla
Finnegan Milva
Siru Lönnblad, KTM, Veron kiertäminen Suomen muuttuvassa vero-oikeudessa
Jenna Andersson, KTM. Organisaatioiden tietoturva ja lainsäädäntö
Minna Kaasalainen, KTL, tutkija. Informaatio-oikeuden alan tutkimus
Matti Vaattovaara, KTL, Arvopaperimarkkinaoikeus
Mikko Pihlajamäki
Liisa Mariapori
Sari Innanen
Piia-Riina Rukakoski
Kirsti Ikola, KTM. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen
Joonas Orkola, KTM. Internet-yhteysmarkkinoiden sääntely
Raimo Wiklund, KTL. Yrityksen arvonmääritys tilintarkastajan erityistehtävissä
Wilhelmiina Kukkamo
Lappalainen Jenni-Maija
Lähteenmäki Marita
Tsygankova Tetiana
Johanna Pihlajamaa, KTL. Sopimusoikeus