Image
lakikirja

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän esittely

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa kauppa- ja oikeustieteellinen osaaminen yhdistyvät toisiinsa. Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan erityisesti taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskien hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä alan koulutussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden, muiden vaasalaisten korkeakoulujen sekä suomalaisten yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu pääasiallisesi muihin Euroopan maihin sekä Yhdysvaltoihin.

Tutkimusohjelmaa johtaa professori Juha Lindgren.

Tutkimusohjelma

Talousoikeudellisen informaation tutkimusohjelma tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa yhdistetään kauppa- ja oikeustieteellistä osaamista. Talousoikeudellisen informaation tutkimuksessa ja koulutuksessa oikeudellisiin ja kauppatieteellisiin seikkoihin kytketään myös tutkimuskohteena olevan ilmiön asiasisällön osaaminen. Tutkimusohjelmassa kannustetaan yhteistyöhön myös muiden tieteenalojen edustajien kanssa.

Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tutkimusryhmässä tehtävä tutkimus kohdistuu talousoikeudellisen informaation merkitykseen yritysten ja yksilöiden toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskin hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden sekä muiden vaasalaisten korkeakoulujen kanssa. Kansallinen yhteistyö on erityisen tiivistä Lapin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Tutkimusohjelman tavoitteet

Ohjelman yhteiskunnallisena tavoitteena on tyydyttää yleisesti liiketoiminnan ja julkishallinnon jatkuvasti laajenevia tiedontarpeita oikeudellisesta sääntelystä, lainsäädännön kehittämistarpeista sekä talousoikeudellisen informaation ymmärrettävästä välittämisestä sopimisen, koulutuksen ja tiedottamisen keinoin.

Tieteellisten tutkimusten pohjalta ohjelma pyrkii luomaan alan oppimateriaalia ja liiketoiminnan tarpeita palvelevia julkaisuja. Tavoitteena on lisäksi kouluttaa opettajia sekä muita talousoikeudellisen informaation tuottajia ja käyttäjiä tutkimusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tutkimuksen keskeiset teemat

Yritysverotus  

 • EU-vero-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön tulkinta
 • Yrityksen ja yrittäjän verotus (erilliskysymykset)                               
 • Arvonlisäverotus                 

Muu verotus ja verotusmenettely

 • Varainsiirtoverotus                                                                                                                                            
 • Kiinteistöverotus
 • Verotusmenettely
 • Verotuet
 • Valmisteverotus
 • Energia- ja ympäristöverotus
 • Metsäverotus
 • Verorikokset

Arvopaperimarkkinat

 • Järkevä sijoittaja
 • Sijoitusneuvonta ja robo-sijoitusneuvonta
 • Joukkorahoitus
 • Päätöksenteko yrityksissä
 • Yhtiöjärjestys
 • Sääntelystrategia
 • Sopimus-oikeus

Sopimus

 • Sopimustulkinta
 • Sopimussuunnittelu ja ennakoiva sopimussuunnittelu
 • Oikeudellinen muotoilu (legal design) ja ennakoiva oikeudellinen muotoilu
 • Sopimusmuotoilu (contract design)
 • Sopimusriskien hallinta
 • Ennakoiva oikeus
 • Älysopimus

Ajankohtaista

2024

 • Eräistä EU-oikeudellisista vaikutuksista vero-oikeudelliseen sääntelyyn, tulkintaan ja menettelyyn

  Lindgren, Juha Ensio, 2024, Verotus-lehti, 74, 2/2024, 213-224, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Pääkirjoitus: Vielä verotusoikeudesta ja verovelvollisuudesta

  Lindgren, Juha, 2024, Verotus, 74, 1, 3, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Hyviä ja huolestuttavia asioita

  Lindgren, Juha Ensio, 2024, Verotus-lehti, Verotus-lehti, 74, 2/2024, 135, Muu

 • Valta verottaa Euroopassa

  Lindgren, Juha, 2024, Verotus, 74, 1, 93-94, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

2023

 • Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö – kirjanpidon ja varainsiirtoveron näkökulmia

  Torkkel, Timo, 2023, Verotus, 72, 4, 470–475, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Varainsiirtoverotuksen ajankohtaiskysymyksiä: alennus, kylkiäinen ja negatiivinen kauppahinta

  Torkkel, Timo, 2023, Verotus, 72, 5, 533–545, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Osakeyhtiölain yritysjärjestelysäännösten muutokset verotuksen kannalta – uusien säännösten yhteensopivuus verolainsäädännön kanssa

  Kananoja, Visa, 2023, Verotus, 72, 5, 617–630, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Metsänomistajan verotus

  Määttä, Kalle, 2023, 398, D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

 • Vähennysoikeuden jakaminen arvonlisäverotuksessa

  Määttä, Kalle, 2023, Verotus, 72, 2, 192-201, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Beyond Debt: The Intersection of Justice, Financial Wellbeing and AI

  Toivonen, Nina; Salo-Lahti, Marika; Ranta, Mikko; Haapio, Helena, 2023, JURIX Workshop on AI and Access to Justice, 18 December 2023, Maastricht, Netherlands & online, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Chattable Contracts: AI-Driven Access to Justice

  Ketola, Anne; Haapio, Helena; de Rooy, Robert, 2023, JURIX Workshop on AI and Access to Justice, 18 December 2023, Maastricht, Netherlands & online, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Kirjojen sekä sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverotus

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 1-9, 29695, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Yhtiö- ja vero-oikeuden suhteesta. Esimerkkinä osakeyhtiölain uudet yritysjärjestelysäännökset.

  Määttä, Kalle; Torkkel, Timo, 2023, Liikejuridiikka, 2, 93–113, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Elintarvikkeet, rehuaineet sekä ravintola- ja ateriapalvelut – alennetun arvonlisäverokannan piirissä

  Määttä, Kalle, 2023, Verotus, 72, 4, 440–448, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Lyhytaikaiset veronalennukset lain tulkinnan ja veropolitiikan haasteena

  Määttä, Kalle, 2023, Verotus, 72, 1, 43–50, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Toimittamatta jääneen ennakonpidätyksen määrä vero-oikeudellisessa maksuunpanossa ja vahingonkorvauksena

  Lehtonen, Asko, 2023, Verotus, 4, 423-431, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Verotukia vai verosanktioita, vai jotain muuta?

  Määttä, Kalle, 2023, Scherleitner, Moritz; Mäki, Noora; Hokkanen, Marja, Veropolitiikka - Liber Amicorum Timo Viherkenttä, 219-229, D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • Visualization: Seeing Contracts for What They Are, and What They Could Become

  Barton, Thomas D.; Berger-Walliser, Gerlinde; Haapio, Helena, 2023, Legal Writing Institute (LWI) Monograph Series, 12, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Verojen maksusta, keruusta ja käytöstäkin

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 73, 1, 3, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Vero-oikeudellinen komparaatio – esimerkkinä Suomen alueellisen verotusoikeuden laajuus luovutettaessa kiinteistöjä omistamia yhtiöitä

  Määttä, Kalle; Torkkel, Timo, 2023, Verotus, 72, 2, 147–156, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Uutta kirjallisuutta

  Määttä, Kalle, 2023, Verotus, 72, 3, 367-369, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Tekoäly avuksi kestävyyssääntelyn viidakkoon

  Salo-Lahti, Marika, 2023, Vahtera, Veikko; Rantasaari, Krista, Yritys, kirjanpito, kestävyys: Juhlajulkaisu Jukka Mähönen, 433-449, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • Lukijakysely ja Verokartoitus 2023

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 73, 2, 135, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Pohjoismaista verotutkimusta 50 vuotta

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 73, 3, 267, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • AI Tools for Sustainability : Actionable information for both humans and machines

  Salo-Lahti, Marika; Ranta, Mikko; Haapio, Helena, 2023, Jusletter it, 30. März 2023, DOI: 10.38023/804767dd-6d05-456e-8439-ebc099d4f0e2, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • AI Tools for Sustainability – Actionable Information for Both Humans and Machines

  Salo-Lahti, Marika; Ranta, Mikko; Haapio, Helena, 2023, Schweighofer, Erich; Zanol, Jakob; Eder, Stefan, Rechtsinformatik als Methodenwissenschaft des Rechts : Legal Informatics as Science of Legal Methods. Proceedings of the 26th International Legal Informatics Symposium IRIS 2023, 199–209, A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Uutta kirjallisuutta

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 73, 4, 492-496, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Mietteitä maksuajasta ja vähän muustakin

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 73, 4, 399, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Verotus kehityksen kohteena

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 73, 5, 532, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Maksuja vai veroja? Huomioita valmistelusta, velvoitteista ja vaikutuksista

  Lindgren, Juha, 2023, Verotus, 72, 2, 179-190, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Tuottamuksellinen kirjanpitorikos sekä veron kiertäminen, verosuunnittelu ja veropetos

  Lehtonen, Asko, 2023, Nuotio, Kimmo; Yli-Hemminki, Esko, Kotimaisen rikosoikeustieteen tila ja tulevaisuus, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. e-sarja, 29, 241-261, B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (ei vertaisarvioitu)

 • Alkoholiverolaki pähkinänkuoressa

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 1-14, 32008, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Maksuperustelaki pähkinänkuoressa

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 1-16, 30648, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Jätehuollon maksut – jätelain 9 luvun lähempää tarkastelua

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 14, 1-16, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Promoting Business Success Through Contract Visualization

  Berger-Walliser, Gerlinde; Bird, Robert C.; Haapio, Helena, 2023, Legal Writing Institute (LWI) Monograph Series, 12, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Sopimustulkinnan rakenteen hahmottelua

  Annola, Vesa, 2023, Vahtera, Veikko; Rantasaari, Krista, Yritys, kirjanpito, kestävyys - Juhlajulkaisu Jukka Mähönen, 49-60, B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (ei vertaisarvioitu)

 • Sähköalan väliaikainen voittovero

  Määttä, Kalle, 2023, Verotus, 72, 3, 290-298, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Kaivosmineraalivero

  Määttä, Kalle, 2023, Verotus, 72, 5, 592-601, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Sähkön valmistevero

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 1-22, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Vähennysoikeus arvonlisäverotuksessa – AVL 102 §:n nojalla

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 1-14, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Kohti terveysperusteista virvoitusjuomaveroa – katsaus uudistuneeseen virvoitusjuomaverolakiin

  Määttä, Kalle, 2023, Edilex, 1-6, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Yritysten verotukia koskevista kysymyksistä

  Lindgren, Juha, 2023, Scherleitner, Moritz; Mäki, Noora; Hokkanen, Marja, Veropolitiikka - Liber Amicorum Timo Viherkenttä, 74-122, A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 • Regulating Crypto-Assets : Investor Protection Strategies and the 5-I’s Model

  Salo-Lahti, Marika, 2023, European business law review, 34, 4, 585-618, DOI: 10.54648/eulr2023032, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

 • Passiivinen veropetos veropolitiikan välineenä

  Lehtonen, Asko, 2023, Scherleitner, Moritz; Mäki, Noora; Hokkanen, Marja, Veropolitiikka - Liber Amicorum Timo Viherkenttä, 65-73, D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • Sopimustulkinnan subjektiivisuus ja objektiivisuus ennakoitavuutta edistämässä. Arvioinnin kohteena ratkaisut KKO 2016:10 ja KKO 2022:62

  Annola, Vesa, 2023, Liikejuridiikka, 9, 1, 212-226, B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä (ei vertaisarvioitu)

 • Eräiden tuloverolain tulon ja menon jaksottamista koskevien säännösten kirjanpitosidonnaisuudesta

  Torkkel, Timo, 2023, Verotus, 72, 1, 51-59, A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Juha Lindgren

Juha Lindgren

Professori, yritysverotus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498686
Toimisto
Fabriikki f316
Avaa profiilisivu
Kuva
Vesa Annola

Vesa Annola

Professori, kauppaoikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498442
Toimisto
Fabriikki F314
Avaa profiilisivu
Kuva
Helena Haapio

Helena Haapio

Yliopistotutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498578
Avaa profiilisivu
Kuva
Marika Salo-Lahti

Marika Salo-Lahti

Apulaisprofessori, digitalisaatio ja talousoikeus (tenure track)
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
Puhelin
+358294498529
Toimisto
Fabriikki F312
Avaa profiilisivu
Kuva
Olli Välimäki

Olli Välimäki

Tutkijatohtori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jaana Boelius

Jaana Boelius

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Vainio

Pekka Vainio

Lehtori, talousoikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498513
Toimisto
Fabriikki F310
Avaa profiilisivu
Kuva
Naji Shah Mohammadi

Naji Shah Mohammadi

Väitöskirjatutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
Puhelin
+358294498694
Toimisto
Fabriikki F307
Avaa profiilisivu
Kuva
Mika Kärkkäinen

Mika Kärkkäinen

Lehtori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498192
Toimisto
Fabriikki F308
Avaa profiilisivu
Kuva
Hilja Autto

Hilja Autto

Projektitutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498321
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Saarnilehto

Ari Saarnilehto

Dosentti
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sari Hakapää

Sari Hakapää

Tuntiopettaja
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Siru Kaunisto

Siru Kaunisto

Yliopisto-opettaja, Talousoikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498702
Toimisto
Fabriikki F311
Avaa profiilisivu
Kuva
Anastasiia Dardykina

Anastasiia Dardykina

Väitöskirjatutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498668
Toimisto
Fabriikki F307
Avaa profiilisivu
Kuva
Risto Nuolimaa

Risto Nuolimaa

Dosentti
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Milva Finnegan

Milva Finnegan

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kalle Määttä

Kalle Määttä

Professori, vero-oikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Brita Gyllenbögel

Brita Gyllenbögel

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
Avaa profiilisivu
Kuva
Timo Torkkel

Timo Torkkel

Dosentti
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Asko Lehtonen

Asko Lehtonen

Professori, Emeritus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville Mannonen

Ville Mannonen

Tutkimusavustaja
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498340
Avaa profiilisivu
Kuva
Matti Vaattovaara

Matti Vaattovaara

Tohtoriopiskelija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Tohtorikoulutettavat

 • Timo Saranpää
 • Visa Kananoja, KTM, Maastapoistumisverotus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
 • Jukka Oksaharju, KTM
 • Petra Sippola, KTM
 • Petra Lyly, KTM. Verotuki - tavoite, normi ja vaikutus
 • Ulla-Maria Karhu, KTM. Julkinen hankintakilpailu rakennusalalla
 • Finnegan Milva
 • Siru Lönnblad, KTM, Veron kiertäminen Suomen muuttuvassa vero-oikeudessa
 • Jenna Andersson, KTM. Organisaatioiden tietoturva ja lainsäädäntö
 • Minna Kaasalainen, KTL, tutkija. Informaatio-oikeuden alan tutkimus
 • Matti Vaattovaara, KTL, Arvopaperimarkkinaoikeus
 • Mikko Pihlajamäki
 • Liisa Mariapori
 • Sari Innanen
 • Piia-Riina Rukakoski
 • Kirsti Ikola, KTM. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen
 • Joonas Orkola, KTM. Internet-yhteysmarkkinoiden sääntely
 • Raimo Wiklund, KTL. Yrityksen arvonmääritys tilintarkastajan erityistehtävissä
 • Wilhelmiina Kukkamo
 • Lappalainen Jenni-Maija
 • Lähteenmäki Marita
 • Tsygankova Tetiana
 • Johanna Pihlajamaa, KTL. Sopimusoikeus