Image
lakikirja

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän esittely

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa kauppa- ja oikeustieteellinen osaaminen yhdistyvät toisiinsa. Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan erityisesti taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskien hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä alan koulutussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden, muiden vaasalaisten korkeakoulujen sekä suomalaisten yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu pääasiallisesi muihin Euroopan maihin sekä Yhdysvaltoihin.

Tutkimusohjelmaa johtaa professori Juha Lindgren.

Tutkimusohjelma

Talousoikeudellisen informaation tutkimusohjelma tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa yhdistetään kauppa- ja oikeustieteellistä osaamista. Talousoikeudellisen informaation tutkimuksessa ja koulutuksessa oikeudellisiin ja kauppatieteellisiin seikkoihin kytketään myös tutkimuskohteena olevan ilmiön asiasisällön osaaminen. Tutkimusohjelmassa kannustetaan yhteistyöhön myös muiden tieteenalojen edustajien kanssa.

Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tutkimusryhmässä tehtävä tutkimus kohdistuu talousoikeudellisen informaation merkitykseen yritysten ja yksilöiden toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskin hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden sekä muiden vaasalaisten korkeakoulujen kanssa. Kansallinen yhteistyö on erityisen tiivistä Lapin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Tutkimusohjelman tavoitteet

Ohjelman yhteiskunnallisena tavoitteena on tyydyttää yleisesti liiketoiminnan ja julkishallinnon jatkuvasti laajenevia tiedontarpeita oikeudellisesta sääntelystä, lainsäädännön kehittämistarpeista sekä talousoikeudellisen informaation ymmärrettävästä välittämisestä sopimisen, koulutuksen ja tiedottamisen keinoin.

Tieteellisten tutkimusten pohjalta ohjelma pyrkii luomaan alan oppimateriaalia ja liiketoiminnan tarpeita palvelevia julkaisuja. Tavoitteena on lisäksi kouluttaa opettajia sekä muita talousoikeudellisen informaation tuottajia ja käyttäjiä tutkimusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tutkimuksen keskeiset teemat

Yritysverotus                                                                                                                          

 • EU-vero-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön tulkinta
 • Yrityksen ja yrittäjän verotus (erilliskysymykset)                               
 • Arvonlisäverotus                                                                                                                  

 

Muu verotus ja verotusmenettely

 • Varainsiirtoverotus                                                                                                                                            
 • Kiinteistöverotus
 • Verotusmenettely
 • Verotuet
 • Valmisteverotus
 • Energia- ja ympäristöverotus
 • Metsäverotus
 • Verorikokset

 

Arvopaperimarkkinat

 • Järkevä sijoittaja
 • Sijoitusneuvonta ja robo-sijoitusneuvonta
 • Joukkorahoitus
 • Päätöksenteko yrityksissä
 • Yhtiöjärjestys
 • Sääntelystrategia
 • Sopimus-oikeus

Sopimus

 • Sopimustulkinta
 • Sopimussuunnittelu ja ennakoiva sopimussuunnittelu
 • Oikeudellinen muotoilu (legal design) ja ennakoiva oikeudellinen muotoilu
 • Sopimusmuotoilu (contract design)
 • Sopimusriskien hallinta
 • Ennakoiva oikeus
 • Älysopimus

Ajankohtaista

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Juha Lindgren

Juha Lindgren

Professori, yritysverotus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498686
Toimisto
Tervahovi D126
Avaa profiilisivu
Kuva
Vesa Annola

Vesa Annola

Professori, kauppaoikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498442
Toimisto
Fabriikki
Avaa profiilisivu
Kuva
Helena Haapio

Helena Haapio

Yliopistotutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498578
Avaa profiilisivu
Kuva
Marika Salo-Lahti

Marika Salo-Lahti

Nuorempi apulaisprofessori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
Puhelin
+358294498529
Toimisto
Tervahovi D111
Avaa profiilisivu
Kuva
Olli Välimäki

Olli Välimäki

Tutkijatohtori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jaana Boelius

Jaana Boelius

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Vainio

Pekka Vainio

Lehtori, talousoikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498513
Toimisto
Tervahovi D125
Avaa profiilisivu
Kuva
Anna Hurmerinta-Haanpää

Anna Hurmerinta-Haanpää

Tutkijatohtori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
Puhelin
+358294498681
Avaa profiilisivu
Kuva
Brita Gyllenbögel

Brita Gyllenbögel

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
Avaa profiilisivu
Kuva
Mika Kärkkäinen

Mika Kärkkäinen

Lehtori
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498192
Toimisto
Tervahovi D110
Avaa profiilisivu
Kuva
Hilja Autto

Hilja Autto

Projektitutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498321
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Saarnilehto

Ari Saarnilehto

Dosentti
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sari Hakapää

Sari Hakapää

Tuntiopettaja
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Siru Kaunisto

Siru Kaunisto

Yliopisto-opettaja, Talousoikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498702
Toimisto
Tervahovi D112
Avaa profiilisivu
Kuva
Anastasiia Dardykina

Anastasiia Dardykina

Väitöskirjatutkija
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498668
Avaa profiilisivu
Kuva
Risto Nuolimaa

Risto Nuolimaa

Dosentti
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Milva Finnegan

Milva Finnegan

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kalle Määttä

Kalle Määttä

Professori, vero-oikeus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Timo Torkkel

Timo Torkkel

Dosentti
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Asko Lehtonen

Asko Lehtonen

Professori, Emeritus
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi D128
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville Mannonen

Ville Mannonen

Tutkimusavustaja
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498340
Avaa profiilisivu
Kuva
Matti Vaattovaara

Matti Vaattovaara

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Tervahovi D109
Avaa profiilisivu

Tohtorikoulutettavat

 • Timo Saranpää
 • Visa Kananoja, KTM, Maastapoistumisverotus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
 • Jukka Oksaharju, KTM
 • Petra Sippola, KTM
 • Petra Lyly, KTM. Verotuki - tavoite, normi ja vaikutus
 • Ulla-Maria Karhu, KTM. Julkinen hankintakilpailu rakennusalalla
 • Finnegan Milva
 • Siru Lönnblad, KTM, Veron kiertäminen Suomen muuttuvassa vero-oikeudessa
 • Jenna Andersson, KTM. Organisaatioiden tietoturva ja lainsäädäntö
 • Minna Kaasalainen, KTL, tutkija. Informaatio-oikeuden alan tutkimus
 • Matti Vaattovaara, KTL, Arvopaperimarkkinaoikeus
 • Mikko Pihlajamäki
 • Liisa Mariapori
 • Sari Innanen
 • Piia-Riina Rukakoski
 • Kirsti Ikola, KTM. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen
 • Joonas Orkola, KTM. Internet-yhteysmarkkinoiden sääntely
 • Raimo Wiklund, KTL. Yrityksen arvonmääritys tilintarkastajan erityistehtävissä
 • Wilhelmiina Kukkamo
 • Lappalainen Jenni-Maija
 • Lähteenmäki Marita
 • Tsygankova Tetiana
 • Johanna Pihlajamaa, KTL. Sopimusoikeus