4everPack - Circular business from reusable packaking for fast moving consumer goods

Business Finland logo

4everPack-hankkeen tavoitteena on lisätä uudelleenkäytettävien pakkausratkaisujen määrää kulutustavaramarkkinoilla. 4everPack-hankkeessa halutaan päästä eroon muovijätteistä ja lopettaa luonnonvarojen tuhlaaminen luomalla järjestelmä, jossa pakkaukset kiertävät yhä uudelleen ja uudelleen valvotusti, seuratusti, tehokkaasti ja kiertotaloutta noudattaen.

Tutkimushankkeen yleistavoitteena on edistää pakkauksiin liittyvän arvoketjun tutkimusta ja innovointia sekä kehittää kiertotalouden mukainen uudelleenkäytettävien pakkausten järjestelmä, joka on skaalautuva. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 4everPack-hankkeessa kehitetään systemaattista tietoa jokaisesta kierron vaiheesta.
Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä sivulta ja hankkeen tiedotteesta.

Hankekumppanit ja yhteistyökumppanit:

VTT, Metsä Board, Borealis Polymers, Brightplus, TOMRA, UpCode, Nordic ID, Kamupak, Berner, Kiilto, Kotipizza, S-Ryhmä, Kesko, HUS, Helsingin kaupunki.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 548 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
398 554€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Markkinointi ja viestintä
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Projektikumppanit
Rahoittajat