Tunnekokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED)

Suomen akatemia

Kyberturvallisuus on kehittynyt merkittäväksi alaksi viime vuosikymmeninä. Käyttäjäkeskeisyyttä korostetaan, mutta siitä huolimatta ihmiset, jotka päivittäin käyttävät Internetiä monin eri tavoin, ovat vieraantuneet siihen liittyvästä suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Parantamisen varaa ei kuitenaan ole ainoastaan teknisen käytettävyyden näkökulmasta, vaan myös käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Ihmisen ja Internetin rinnakkaiselon haasteita, haavoittuvuuksia tai muita siihen liittyvään tunnekokemukseen vaikuttavia tekijöitä ei ole juurikaan tutkittu.

Emotional Experience of Privacy and Ethics in Everyday Pervasive Systems (BUGGED) -hanke keskittyy kyberturvallisuuden henkilökohtaiseen puoleen, koskien erityisestiInternetin yksityisyyttä ja etiikkaa (mukaan lukien eettinen käyttö) jokapäiväisessä elämässä. Tämä monitieteinen projekti tutkii yksityisyyden ja etiikan tunnekokemusta arjen tietokonejärjestelmiin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
500 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Viestintätieteet
Markkinointi ja viestintä
Digitaalinen talous
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat