Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke.

PEEK-hankkeen kehityskohteena ovat oman talouden hallinnan, energiatehokkuuden ja kiertotalouden pelilliset ratkaisut, joihin liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia.

Pelillistämishankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jolla voidaan systematisoida peleihin ja pelillistämiseen liittyvää, erilaista osaamista yhdistävää TKI-toimintaa sekä suunnitella, konseptoida ja demonstroida pelillistettyjä ratkaisuja sekä edistää niiden kaupallistamista.

Tarkoituksena on myös kehittää mittareita ja työkalu, jolla voidaan arvioida pelillisten ratkaisujen vaikuttavuutta oman talouden hallintaan, kestävään kehitykseen ja ilmastomyönteisyyteen liittyvissä valinnoissa valikoidussa kohderyhmässä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen kasvuhakuiset teknologia-yritykset, energia- ja kiertotalousalojen yritykset, muut hankkeen tuloksista kiinnostuneet yritykset, startup-yhteisöt ja yhdistykset sekä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset.

Hanketta vetävät taloustieteen professori Panu Kalmi ja viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen.
Hankkeen projektitutkijat: Saija Alanko ja Mikael Mäenpää
 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!
Yhteydenottolomake

HUOM! Hankkeen verkkosivut osoitteessa: uwasa.fi/peek

Tietoja hankkeesta:

Projektin yhteyshenkilö  Panu Kalmi
Projektin kesto 1.1.2019 - 30.4.2021
Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan liitto, EAKR
Kokonaisbudjetti

265 986 €

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
265 986€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Taloustiede
Viestintätieteet
Laskentatoimi ja rahoitus
Markkinointi ja viestintä
Hanketta koordinoiva organisaatio