Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa

Suomen akatemia

Tutkimushankkeessa käsitellään sosiaalisen median ja joukkorahoitusalustojen roolia sijoituskulttuurissa. Talous- ja kulutussosiologinen tutkimus keskittää tarkastelun ennen kaikkea kuluttajaan ja pyrkii selvittämään, kuinka kuluttajat määrittelevät ja ymmärtävät sijoittamisen, miten sijoittamista oikeutetaan digitaalisissa sijoittajayhteisöissä ja millaisia sijoituskulttuurin diskurssit ovat. Ajankohtainen hanke valottaa muun muassa sitä, millaisia retorisia keinoja joukkorahoitusalustoilla on käytetty sijoittajien houkutteluun koronaviruspandemian aikana ja kuinka niin kutsuttuja sosiaalisen median vaikuttajia on hyödynnetty potentiaalisten sijoittajien tavoittamiseen.

Hakija: Heidi Hirsto, Vaasan yliopisto
Rahoituskausi: 1.9.2021–31.8.2025
Rahoitus Suomen Akatemialta: 472 181 euroa

Lue uutinen: Sijoituskulttuuria somessa ja digitaalista palvelullistumista teknologiayrityksissä – Heidi Hirston ja Marko Kohtamäen tutkimushankkeet saivat Suomen Akatemian rahoituksen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
472 181€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Viestintätieteet
Digitaalinen talous
Markkinointi ja viestintä
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat