Heidi Hirsto

Apulaisprofessori, viestintätieteet

KTT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8260
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F230
Vastaanottoajat:
Sopimuksen mukaan. Huone F230.

Toimin tenure track -apulaisprofessorina Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustalla ja viestintätieteiden oppiaineessa.

Opetan Vaasassa diskurssintutkimuksen ja johtamisviestinnän kursseja sekä tutkimusseminaareja.

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat taloudellisen kansalaisuuden ihanteet ja mahdollisuusehdot, sijoittamisen diskurssit sekä organisaatioviestintään liittyvät eettiset ja valtakysymykset.

Tutkimushankkeita:

Julkaisuja:

Hirsto, H. Säästämisen ja sijoittamisen risteyksiä pankkien Twitter-viestinnässä. VAKKI Publications. Tulossa 2022

Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2022) Cooperative orientation in earnings calls. Fachsprache. Journal of Professional and Scientific Communication 44(12): 59-79.

Basque, Joëlle, Hirsto, Heidi & Wagnac, Régine (2022). Archives in CCO research: A relational view. In Joëlle Basque, Nicolas Bencherki and Timothy Kuhn (eds) The Routledge Handbook of the Communicative Constitution of Organization. Routledge. pp. 245-261. DOI: 10.4324/9781003224914-18

Hirsto, Heidi & Koskela, Merja (2021). Vastuullisuuskysymykset sijoittajaviestinnässä - yrityslähtöisestä raportoinnista kohti dialogista sijoittajaviestintää. Teoksessa Kirsi Eräranta ja Visa Penttilä (toim.) Vastuullinen viestintä. ProComma Academic 2021. 92-107.

Jantunen, S. & Hirsto, H. (2021). Acting for Change - A Communicational Perspective to Corporate Activism. In: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen, L. Kääntä & H. Salovaara. Workplace Communication IV. VAKKI Publications 13. 63-80.

Nissi, R. & Hirsto, H. (2021). Policing language in the world of new work: the commodification of workplace communication in organizational consulting. Applied Linguistics Review. Published ahead of print. https://doi.org/10.1515/applirev-2021-0057

Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2021). Kun tietoa mitataan euroissa - Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina. Media & viestintä 44(1): 72-94.

Hirsto, Heidi & Sihvonen, Tanja 2021. Tuhlaamisen vaarat, säästämisen ilot - Diskurssianalyysi taloustekstien tutkimuksessa. Teoksessa Waaramaa, Teija, Kääntä, Liisa, Koskela, Merja & Isohella, Suvi (toim.) Monialainen viestintä: puheesta peleihin. Vaasan yliopiston raportteja 21. 32-41.

  Hirsto, Heidi & Porttikivi, Merja 2019. Johtamisviestintä digitaloudessa. VAKKI Publications 10: 67-80. Saatavilla täällä

   Tuunanen, Yrjö & Hirsto, Heidi 2019. Narrative Frames and Framing Narratives - The role of non-journalists in narrative news discourse. VAKKI Publications 10: 11-24. Saatavilla täällä

   Tuunanen, Yrjö & Hirsto, Heidi 2018. Civic voice in multimodal news narratives. In M. Patrona (ed.) Crisis and the Media. Narratives of crisis across cultural settings and media genres. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 205-229.

   Moisander, Johanna K. & Hirsto, Heidi & Fahy, Kathryn M. 2016. Emotions in Institutional Work: A Discursive Perspective. Organization Studies 37(7): 963-990.

   Hirsto, Heidi & Katila, Saija & Moisander, Johanna 2014. (Re)constructing economic citizenship in a welfare state - intersections of gender and class. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 33(2): 122-139.

   Hirsto, H. & Moisander, J. 2014. Different games, different rules: Making sense of business and society in the media. In R. Tainio, S. Meriläinen, J. Mäkinen & M. Laihonen (eds) Limits to Globalization. National Borders Still Matter. Copenhagen Business School Press. 200-218.

   Hirsto, Heidi 2011. Everyday discourses of the stock market: Searching for investor power and responsibility. Consumption, Markets & Culture 14(1): 57-77.

   Lisää julkaisuja Google Scholar -profiilissani

   Twitter @hhirsto