Heidi Hirsto

Apulaisprofessori, viestintätieteet (tenure track)

KTT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8260
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 1. krs
Vastaanottoajat:
Sopimuksen mukaan. Huone F230.

Toimin tenure track -apulaisprofessorina Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineessa ja Digital Economy -tutkimusalustalla.

Opetan Vaasassa mm. diskurssintutkimuksen ja organisaatioviestinnän kursseja sekä tutkielmaseminaareja. Toimin myös Viestinnän monialaisen maisteriohjelman koulutusohjelmavastaavana syksystä 2023 alkaen.

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat taloudellisen kansalaisuuden ihanteet ja mahdollisuusehdot, sijoittamisen diskurssit sekä organisaatioviestintään liittyvät eettiset ja valtakysymykset.

Tutkimushankkeita:

Julkaisuja:

Hirsto, H., Koskela, M. & Jokipii, A. (2023). Performing financial communication as professional practice: the interplay of consensus and tension in earnings calls. Journal of Professions and Organization. Advance Access, published Sept 11th, 2023. https://doi.org/10.1093/jpo/joad011

Hirsto, H. & Manninen, V. (2023). Startup-sijoittajat portinvartijoina journalismin kentällä. Media & viestintä 46(1), 1-22. https://doi.org/10.23983/mv.128169

Hirsto, H. Säästämisen ja sijoittamisen risteyksiä pankkien Twitter-viestinnässä. In: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen & H. Limatius (Eds.). Responsible Communication. VAKKI Publications 14. 27-42. Available at: https://vakki.net/index.php/2022/12/15/responsible-communication.

Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2022) Cooperative orientation in earnings calls. Fachsprache. Journal of Professional and Scientific Communication 44(12): 59-79.

Basque, Joëlle, Hirsto, Heidi & Wagnac, Régine (2022). Archives in CCO research: A relational view. In Joëlle Basque, Nicolas Bencherki and Timothy Kuhn (eds) The Routledge Handbook of the Communicative Constitution of Organization. Routledge. pp. 245-261. DOI: 10.4324/9781003224914-18

Hirsto, Heidi & Koskela, Merja (2021). Vastuullisuuskysymykset sijoittajaviestinnässä - yrityslähtöisestä raportoinnista kohti dialogista sijoittajaviestintää. Teoksessa Kirsi Eräranta ja Visa Penttilä (toim.) Vastuullinen viestintä. ProComma Academic 2021. 92-107.

Jantunen, S. & Hirsto, H. (2021). Acting for Change - A Communicational Perspective to Corporate Activism. In: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen, L. Kääntä & H. Salovaara. Workplace Communication IV. VAKKI Publications 13. 63-80. Saatavilla: https://vakki.net/index.php/2021/12/21/workplace-communication-iv/

Nissi, R. & Hirsto, H. (2021). Policing language in the world of new work: the commodification of workplace communication in organizational consulting. Applied Linguistics Review. Published ahead of print. https://doi.org/10.1515/applirev-2021-0057

Hirsto, H., Koskela, M. & Penttinen, K. (2021). Kun tietoa mitataan euroissa - Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina. Media & viestintä 44(1): 72-94. https://doi.org/10.23983/mv.107301

Hirsto, Heidi & Sihvonen, Tanja 2021. Tuhlaamisen vaarat, säästämisen ilot - Diskurssianalyysi taloustekstien tutkimuksessa. Teoksessa Waaramaa, Teija, Kääntä, Liisa, Koskela, Merja & Isohella, Suvi (toim.) Monialainen viestintä: puheesta peleihin. Vaasan yliopiston raportteja 21. 32-41.

Hirsto, Heidi & Porttikivi, Merja 2019. Johtamisviestintä digitaloudessa. VAKKI Publications 10: 67-80. Saatavilla täällä

Tuunanen, Yrjö & Hirsto, Heidi 2019. Narrative Frames and Framing Narratives - The role of non-journalists in narrative news discourse. VAKKI Publications 10: 11-24. Saatavilla täällä

Tuunanen, Yrjö & Hirsto, Heidi 2018. Civic voice in multimodal news narratives. In M. Patrona (ed.) Crisis and the Media. Narratives of crisis across cultural settings and media genres. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 205-229.

Moisander, Johanna K. & Hirsto, Heidi & Fahy, Kathryn M. 2016. Emotions in Institutional Work: A Discursive Perspective. Organization Studies 37(7): 963-990.

Hirsto, Heidi & Katila, Saija & Moisander, Johanna 2014. (Re)constructing economic citizenship in a welfare state - intersections of gender and class. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 33(2): 122-139.

Hirsto, H. & Moisander, J. 2014. Different games, different rules: Making sense of business and society in the media. In R. Tainio, S. Meriläinen, J. Mäkinen & M. Laihonen (eds) Limits to Globalization. National Borders Still Matter. Copenhagen Business School Press. 200-218.

Hirsto, Heidi 2011. Everyday discourses of the stock market: Searching for investor power and responsibility. Consumption, Markets & Culture 14(1): 57-77.

Lisää julkaisuja Google Scholar -profiilissani

Twitter @hhirsto