Maria Eronen-Valli

Tutkijatohtori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8624

Tutkijatohtori (Suomen Akatemian rahoittama hanke "Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa")

Linkki ORCID-profiiliin: https://orcid.org/0000-0002-1230-1551

 

Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet: digitaalinen retoriikka (erityisesti markkinointi digitaalisilla alustoilla), visuaalinen retoriikka, viestinnän monikerroksisuus (esim. vaikuttajien ja organisaatioiden yhteistyö), genret osana viestintää, verkkohuijaukset, medialukutaitoon liittyvät kysymykset, moraali ja etiikka viestinnässä

 

Keskeisimmät julkaisut/ The most relevant publications:

Eronen-Valli, Maria & Rahko, Jaana (2024). Medialukutaito kohtaa talouslukutaidon: keinoja kuluttajia huijaavien verkkosisältöjen tunnistamiseen. Teoksessa Airola, E., Kanerva, A., Kupiainen, R., Maasilta, M., Mäenpää, M., Pekkala, L. & Salomaa, S. (toim.). Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 10/2024 ja Cuporen verkkojulkaisuja 81. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus. 171-188. Saatavilla: https://medialukutaitosuomessa.fi/mediakasvatus2024.pdf#mce_temp_url#

Eronen-Valli, Maria (2023). Yritysten joukkorahoituskutsut genrehybrideinä koronapandemian ja Ukrainan sodan aikana. In: E. Lillqvist, M. Eronen-Valli, V. Manninen, N. Nissilä & E. Salmela (Eds.). Communicating with Purpose. Vaasa: VAKKI Publications 15. 49–68. ISBN 978-952-69732-2-7  Saatavilla: https://vakki.net/index.php/2023/12/21/communicating-with-purpose/

Eronen-Valli, Maria (2023). Poikittainen lukutapa voi auttaa huijausverkkokaupan tunnistamisessa. Puheenvuoro-teksti, julkaisijana Mediakasvatusseura ry.  Saatavilla: https://mediakasvatus.fi/puheenvuoro/2023/10/poikittainen-lukutapa-voi-auttaa-huijausverkkokaupan-tunnistamisessa/

Eronen-Valli, Maria (2023). Henkilökohtaisuuden vetovoima: Itseilmaisut osana digitaalista retoriikkaa. Teoksessa: Teija Waaramaa & Niina Nissilä (toim.). Digitalisoituva viestintä muuttuvassa maailmassa. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavilla: https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/15580.

Eronen-Valli, Maria (2021). Digitaalinen retoriikka: verkkoviestinnällä vaikuttamista ja sen tutkimista. Teoksessa: Waaramaa, Teija, Kääntä, Liisa, Koskela, Merja & Isohella, Suvi (toim.). Monialainen viestintä: puheesta peleihin. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavilla: https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/12301.

Lehti, Lotta & Maria Eronen-Valli (2018). Diskurssintutkimuksen menetelmiä digitaalisen retoriikan tutkimuksessa. AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 11, 155-176. https://doi.org/10.30660/afinla.69104

Harakka, Terttu & Maria Eronen-Valli (2017). Retoriikka: viestinnällistä vaikuttamista antiikista digiin. Teoksessa: Kääntä, Liisa & Eveliina Salmela (toim.). Näkökulmia viestintätieteisiin: asiantuntijoiden viestinnästä digitaalisen median mahdollisuuksiin. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavilla: https://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-801-6.pdf.

Eronen, Maria (2014). It's so wrong yet so funny': celebrity violence, values and the Janus-faced cultural public sphere online. Celebrity Studies 5: 1-2, 153-174. https://doi.org/10.1080/19392397.2013.816113.

Eronen, Maria (2013). Moral argumentation as a rhetorical practice in popular online discourse: Examples from online comment sections of celebrity gossip. Discourse & Communication 8: 3, 278-298. https://doi.org/10.1177/1750481313510818.

 

Valikoituja uusimpia esitelmiä:

Eronen-Valli, Maria (2024). Just investing? The ideograph of 'investment' in feminine influencers' rhetoric in a context of crowdfunding. Esitelmä RSA-konferenssissa Denverissä, USA:ssa (25.5.2024).

Eronen-Valli, Maria & Salojärvi, Virpi (2024). Victims or survivors? Visual rhetoric in crowdfunding campaigns in times of crisis. Helsinki Photomedia, 4/12/2024.

Eronen-Valli, Maria & Hirsto, Heidi (2024). 'Sijoittaminen' ideografina joukkorahoituksen eri konteksteissa: rahoitusdiskurssin moninaisuuden tarkastelua. Esitelmä Vakki-symposiumissa (teema: moninaisuus viestinnässä). Vaasassa 9.2.2024.

Eronen-Valli, Maria & Hirsto, Heidi (2023). Joukkorahoituskampanjoiden ideografit ja yleisöt: rahoittamisen ideologisia merkityksiä digitaalisissa tiloissa. Esitelmä AFinLA:n syyssymposiumissa (teema: tutkimuksellisia siltoja rakentamassa). Tampereella 10.11.2023.

Eronen-Valli, Maria (2023). The role of visual rhetoric in crowdfunding discourse in times of crises. Presentation in ADDA (Approaches to Digital Discourse Analysis) in Klagenfurt, Austria. 10/13/2023.

Eronen-Valli, Maria (2023). Fundraising as emotional and political action: Rhetoric in crowdfunding campaigns of Ukrainian companies during the wartime. Presentation in Nordmedia in Bergen, Norway. 8/9/2023.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS