Image
Ihmisiä kadulla

Julkinen toiminta ja hallinta

Tutkimusryhmän esittely

Julkishallinnon toimintaympäristö on viime vuosien aikana muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja epävarmemmaksi. Hallitusten on kuitenkin ennakoitava erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita ja reagoitava niiden pohjalta nopeasti ja tehokkaasti. Julkisen sektorin on kyettävä etsimään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja selvitäkseen nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa ilmiöt ovat vahvasti keskinäisriippuvaisia ja usein luonteeltaan pirullisia. Tämä edellyttää ennakoivaa ja yhteistyöhön perustuvaa hallintaa sekä päätöksentekojärjestelmän resilienssin vahvistamista. 

Julkisen toiminnan ja hallinnan (Public Policy and Governance) -tutkimusryhmä edistää kansainvälisesti korkeatasoista teoreettista ja empiiristä tutkimusta hallintotieteiden alalla. Samanaikaisesti kehitämme julkishallinnon johtajille ja päätöksentekijöille uusia näkökulmia ja työkaluja julkisen toiminnan ja organisaatioiden kehittämiseksi. 

Ryhmässämme yhdistyy monipuolinen asiantuntemus julkisen toiminnan johtamiseen, sääntelyyn ja tilallisuuteen liittyen. Keskeisiä tutkimuksellisia painopisteitämme ovat:  

  • Kompleksisten järjestelmien hallinta
  • Julkisen sektorin uudistukset ja innovaatiot
  • Tiedon ja yhteiskunnallisen arvon yhteiskehittäminen

Tutkimus näillä poikkitieteisillä painopistealueilla ammentaa tieteenalaperustaisten tiimiemme osaamisesta julkisjohtamisen, julkisoikeuden, aluetieteen sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen aloilla.

Tutkimusryhmämme edistää kansainvälisesti kunnianhimoisia tutkimusavauksia ja tieteellistä julkaisutoimintaa edellä mainituilla painopistealueilla sekä profiloituu vahvasti monipuolisen ulkoisesti rahoitetun hankeportfolion kautta. 

Tavoittelemme vahvaa tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta toimimalla aktiivisesti keskeisten sidosryhmiemme kanssa alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti. Tutkimuksemme edistää ensisijaisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: 

  • Terveyttä ja hyvinvointia (3);
  • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (9);
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt (11);
  • Ilmastotekoja (13);
  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (16);
  • Yhteistyö ja kumppanuus (17). 

Kiinteänä osana jatkuvaa sidosryhmäyhteistyötä ylläpidämme aktiivista tutkimus-opetusyhteyttä, jonka kautta vahvistamme hallintotieteiden koulutusohjelmiamme (kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmat). Tutkimusryhmä tuottaa 4–6 uutta tohtorintutkintoa vuosittain.

Tutkimusryhmän johtajina toimivat tutkimusjohtaja Petri Uusikylä ja apulaisprofessori Helka Kalliomäki.

Ajankohtaista

Tutkimushankkeet

Hanke Kesto Toimijat
Pandemiakriisin opetukset - Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Spontaani vapaaehtoisuus maanpuolustuksessa (SPOVA) - Julkinen toiminta ja hallinto
Mutkikkaiden oikeusjärjestelmien resilienssi kestävyysmurroksessa (RELIEF) - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus
Mielihyvin duunissa - Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen (BESS) - Julkinen toiminta ja hallinto
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville - InnoLab, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinto, Markkinointi ja viestintä
Kansaneläkelaitoksen ja Vaasan yliopiston tutkimusyhteistyö - Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
MISS – Practising mission-oriented innovation policy - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, InnoLab, Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen
Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet perusopetuksen oppilashuollossa - Julkinen toiminta ja hallinto, Johtaminen, Kompleksisuustutkimus
Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH) - Julkinen toiminta ja hallinto, Digitaalinen talous, Johtaminen

Tutkimusryhmän jäsenten blogeja Blogit

Podcastit

Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -sarja 2023

Luentosarjaan kuului kuusi teemaa käsittelevää asiantuntijatilaisuutta sekä joulukuussa pidetty luento Hybridiuhat ja niihin varautuminen.

Tutkimusryhmän hallinto

Kuva
Petri Uusikylä

Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Helka Kalliomäki

Helka Kalliomäki

Apulaisprofessori, aluetiede (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498411
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Evy Saputri

Evy Saputri

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Tutkimusryhmän jäsenet

Aluetiede

Kuva
Johanna Hautala

Johanna Hautala

Apulaisprofessori, aluekehitys ja innovaatiopolitiikka (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498369
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuomas Honkaniemi

Tuomas Honkaniemi

Yliopisto-opettaja, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498608
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Johanna Kalliokoski

Johanna Kalliokoski

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498462
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Helka Kalliomäki

Helka Kalliomäki

Apulaisprofessori, aluetiede (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498411
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Mikko Karhu

Mikko Karhu

Yliopisto-opettaja, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498267
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Keinänen

Jukka Keinänen

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ilkka Luoto

Ilkka Luoto

Yliopistonlehtori, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498383
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Antti Mäenpää

Antti Mäenpää

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498531
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Marianne Mäntyoja

Marianne Mäntyoja

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498775
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Ejike Okonkwo

Ejike Okonkwo

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Seija Virkkala

Seija Virkkala

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Roosa Wingström

Roosa Wingström

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498733
Avaa profiilisivu

Julkisjohtaminen

Kuva
Pertti Ahonen

Pertti Ahonen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Melisa Benchis

Melisa Benchis

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sorin Dan

Sorin Dan

Nuorempi apulaisprofessori, Public Management
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498514
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Christoph Demmke

Christoph Demmke

Professori, Public Management
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498991
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Esa Hyyryläinen

Esa Hyyryläinen

Professori, hallintotiede, erityisesti vertaileva hallintotied
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498341
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Markku Kiviniemi

Markku Kiviniemi

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne Koski

Anne Koski

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kirsi Lehto

Kirsi Lehto

Yliopistonlehtori
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498378
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Elias Pekkola

Elias Pekkola

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sofi Perikangas

Sofi Perikangas

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498401
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Paula Rossi

Paula Rossi

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498542
Avaa profiilisivu
Kuva
Ari Salminen

Ari Salminen

Professori, Emeritus
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Evy Saputri

Evy Saputri

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Hammad Syed

Hammad Syed

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.u.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498674
Avaa profiilisivu
Kuva
Sanna Tuurnas

Sanna Tuurnas

Vanhempi tutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498499
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Olli Wuori

Olli Wuori

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu

Julkisoikeus

Kuva
Ville Karjalainen

Ville Karjalainen

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498768
Avaa profiilisivu
Kuva
Eija Mäkinen

Eija Mäkinen

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Niina Mäntylä

Niina Mäntylä

Professori, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498391
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Jyri Paasonen

Jyri Paasonen

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498356
Avaa profiilisivu
Kuva
Laura Perttola

Laura Perttola

Yliopistonlehtori, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498214
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiina Petrelius

Tiina Petrelius

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Kristian Siikavirta

Kristian Siikavirta

Yliopistonlehtori, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498384
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Joonas Widlund

Joonas Widlund

Yliopisto-opettaja, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Kuva
Janniina Autio

Janniina Autio

Tutkijaharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jari Autioniemi

Jari Autioniemi

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498127
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Kyösti Husso

Kyösti Husso

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498618
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Jalonen

Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498596
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Anna Kork

Anna Kork

Apulaisprofessori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498637
Avaa profiilisivu
Kuva
Susanna Kotamäki

Susanna Kotamäki

Yliopisto-opettaja, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498421
Toimisto
Ankkuri
Avaa profiilisivu
Kuva
Kaisa Kurkela

Kaisa Kurkela

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498783
Avaa profiilisivu
Kuva
Sari Lappalainen

Sari Lappalainen

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Riikka Lehesvuo

Riikka Lehesvuo

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498614
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Juha Lindell

Juha Lindell

Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498380
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Salla Maijala

Salla Maijala

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498780
Avaa profiilisivu
Kuva
Juhani Merilehto

Juhani Merilehto

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Tomi Niemi

Tomi Niemi

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498701
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Ville-Pekka Niskanen

Ville-Pekka Niskanen

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498623
Avaa profiilisivu
Kuva
Patrik Nordin

Patrik Nordin

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498659
Avaa profiilisivu
Kuva
Elina Palovuori

Elina Palovuori

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Harri Raisio

Harri Raisio

Yliopistonlehtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498589
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Aino Rantamäki

Aino Rantamäki

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498672
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Taina Schneider

Taina Schneider

Apurahatutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Hanna Sykkö

Hanna Sykkö

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Rose Thompson Coon

Rose Thompson Coon

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Avaa profiilisivu
Kuva
Petri Uusikylä

Petri Uusikylä

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Valkama

Pekka Valkama

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Pirkko Vartiainen

Pirkko Vartiainen

Professori, Emerita
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498349
Avaa profiilisivu