Spontaani vapaaehtoisuus maanpuolustuksessa (SPOVA)

Suomalainen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli koetaan upseeriston keskuudessa yhdeksi keskeiseksi tavaksi adaptoitua tässä kompleksisessa turvallisuusympäristössä toimimiseen. Viranomaisyhteistyö on tällöin merkittävässä roolissa, mutta myös sitä korostetaan, että varsinainen yhteiskunnallinen resilienssi tulee kansalta, ei viranomaisilta. Niin sanottuun neljänteen sektoriin kytkeytyvä spontaani vapaaehtoisuus näyttäytyykin yhtenä yhteiskunnallisen resilienssin ilmentymänä. 

Spontaani vapaaehtoisuus maanpuolustuksessa -tutkimushankkeen tavoitteena on

a) kartoittaa maanpuolustukseen kytkeytyvän spontaanin vapaaehtoistoiminnan nykytilaa Euroopassa, ja b) luoda kartoituksen pohjalta Suomen maanpuolustuksen kontekstiin soveltuva toimintamalli spontaanin vapaaehtoistoiminnan hyödyntämiseksi sotatilanteessa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan suoraan hyödyntää suomalaisessa valmiussuunnittelussa ja varautumisessa, esimerkiksi paikallispuolustusharjoitusten suunnittelussa sekä toteutuksessa. Hankkeessa tuotetaan myös ymmärrystä ennakoinnin näkökulman hyödyntämisessä maanpuolustuksen ja spontaanin vapaaehtoisuuden rajapinnalla.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
80 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio