Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen (BESS)

Tutkimushankkeessa tunnistetaan liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edellytyksiä sekä muutosta edistäviä ja ehkäiseviä toimintamalleja. Liikuntapolitiikka on nopeasti muuttuva politiikan ala, joka kiinnittyy moniin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten terveyteen ja ilmastonmuutokseen. Tuotettu tieto laajentaa ymmärrystä esimerkiksi liikuntapolitiikan mekanismeista, kolmannen sektorin käytännöistä, valtasuhteista, toimijatason arvoista, johtamistavoista ja verkostoista.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
100 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio