Image
Vaasan yliopiston opiskelijoita Tervahovin edessä

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Yhdistä tekniikan ja kauppatieteiden opinnot

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen asiantuntijaksi

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen osaaminen yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista koulutusta ei ole muualla. Saat osaamista niin tekniikasta, kauppatieteistä kuin projektijohtamisestakin.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kauppatieteiden maisteriksi joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai Industrial Management -ohjelmassa.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden opinnoissa opit kehittämään yritysten tuotantoa, logistiikkaa ja palveluita tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla. Opintojen painopisteitä ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky.

Tuotantotalouden opinnoissa korostetaan ongelmalähtöisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Liiketoimintaprosessia ja teknologista kilpailukykyä tarkastellaan globaalista näkökulmasta. Opintojen tuloksena on valmius ratkoa verkostoituneen tuotannon tuote-, tuotanto-, automaatio- sekä energia- ja ympäristövaikutusten kysymyksiä. Näkökulmana voi tällöin olla mm. strategia, tuottavuus, vaikuttavuus tai laatu.

Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätieteen asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys hyvän teknisen osaamisen rinnalla on kasvanut. Tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia monipuolisesti sekä tietojärjestelmätieteen että liiketoiminnan osaamista vaativissa tehtävissä.

Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä yritysten toiminnan tueksi. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista.