Mielihyvin duunissa - Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä

Euroopan unionin rahoittama

Hankkeessa kehitetään yhdessä oppilaitosten, työpaikkojen ja nuorten kanssa ratkaisuja mielenterveyden haasteisiin. Hankkeessa osallistetaan laajasti relevantteja sidosryhmiä. 

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat