Huoltovarmuuskeskuksen arviointi

Hankkeessa tuotetaan kattavaan analyysiin perustuva näkemys Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta, johtamisesta ja toiminnan vaikuttavuudesta kansallisessa huoltovarmuusjärjestelmässä sekä esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia näiden kehittämiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon koronapandemian esiin tuomat haasteet Huoltovarmuuskeskuksen toiminnalle. Arviointi tarkastelee myös laajemmin Suomen huoltovarmuuden tilannetta ja suorituskykyä pitäen kuitenkin keskeisenä näkökulmanaan Huoltovarmuuskeskuksen roolia suomalaisen huoltovarmuuden turvaamisen kokonaisuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Petri Uusikylä
Hankkeen muut tutkijat Vaasan yliopistossa: Harri Jalonen, Pirkko Vartiainen, Ville-Pekka Niskanen
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Petri Uusikylä
 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
131 600€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio