Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

Päivitetty 10.12.2020 | 11:12

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos, joka toimii Tampereen Hervannassa. Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

Yhteistyökumppani Hankkeen kesto
Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) -