Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos, joka toimii Tampereen Hervannassa. Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

Projektikumppani Hankkeen kesto
Huoltovarmuuskeskuksen arviointi -
Yhteistyökumppani Hankkeen kesto
Huoltovarmuuskeskuksen arviointi -