Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet perusopetuksen oppilashuollossa

Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sote-palvelujen järjestämisestä. Monet hyvinvointiin liittyvät tehtävät jäävät kuitenkin kuntien vastuulle. Hyvinvointialueilla haetaan tiiviimpää yhteistyötä ammattilaisten välille, mutta vaarana on, että samalla syntyy uusia kuiluja. Tutkimuksessa tunnistetaan moniammatillisen yhteistyön onnistumistekijät perusopetuksen oppilashuollossa, tuotetaan moniammatillisen yhteistyön käytäntösuosituksia ja Moniammatillisuusbarometri-arviointityökalu.  

 

 

Vaasan yliopiston logo
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
150 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
73 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat