Safeguarding Welfare in Times of Pandemics: Towards Collaborative Governance of Syndemics (WELGO)

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
3800000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
470000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Henkilöt
Parhaatkaan hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät politiikkatoimenpiteet ja palvelut eivät tuota hyvinvointia, ellei niitä kyetä ylläpitämään kriisitilanteissa. Hyvinvoinnin turvaaminen pandemioiden kaltaisten nopeasti leviävien terveyskriisien olosuhteissa vaatii sosiaalisesti ja poliittisesti kestävää kriisinhallintaa. WELGO-hanke kerää yhteen Covid-19-pandemian opetukset sekä kehittää niiden pohjalta pitkäjänteisiä oppimispolkuja kohti kestävää pandemioiden hallintaa Suomessa.

Tulevaisuuden terveyskriisit ymmärretään hankkeessa useiden sosiaalisten ja terveysongelmien yhdessä muodostamiksi syndemioiksi, joiden hallinta vaatii kykyä ymmärtää kriisiolosuhteiden ja niiden hallinnan edellytyksiä. WELGO kehittää, levittää ja vakiinnuttaa yhteiskunnallisia oppimispolkuja, jotka lisäävät ymmärrystä syndemioiden luonteesta, kykyjä kehittää terveyskriisien hallintaa tietoisesti sekä uutta yhteistyöosaamista ja toimintakykyä ketterään ja sopeutuvaan kriisienhallintaan.

 

Lue myös: