Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Päivitetty 10.12.2020 | 10:12

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Laitos kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa. Lisäksi se tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita laitoksen sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos.